STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI RADY MIEJSKIEJ

2020-06-18 15:36
Połaniec, dnia 18.06.2020r.
 
Porządek obrad
na sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 25 czerwca 2020 roku
(godz.  15.30)
1. Otwarcie sesji.
 
2. Przyjęcie porządku obrad/x.
 
3. Przyjęcie protokołu Nr XXXI/2020r.
 
4. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w 2019r.
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok.
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych za 2019 rok.
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu za 2019 rok.
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych za 2019 rok.
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska za 2019 rok.
 
11. Debata nad raportem o stanie Gminy Połaniec za 2019 rok:
      a/ głos radnych,
      b/ głos mieszkańców.
 
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec wotum zaufania.
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Zdrowia w Połańcu za 2019 rok.
 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
 
15. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Połańcu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec za 2019 rok.
 
16. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium.
 
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec za 2019 rok.
 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2020 rok.
 
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Połaniec.
 
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki numer 311 o powierzchni 0,0800ha, położonej w Brzozowej, gmina Połaniec.
 
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Połaniec działki nr 2362/1 położonej w Połańcu pod poszerzenie drogi gminnej.
 
22. Informacje bieżące na temat:
      a/ pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym,
      b/ pracy Burmistrza Miasta i Gminy, w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji,
      c/ pracy Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 
23. Interpelacje radnych.
 
24. Dyskusja i wolne wnioski.
 
25. Zakończenie obrad.
 
 
/x   – do porządku obrad mogą być wprowadzone dodatkowe tematy
 
                                                                                                            
 Przewodniczący Rady Miejskiej
 Stanisław Lolo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zebranie komisji:
25.06.2020r. – godz. 12.45 zebranie Komisji Rewizyjnej,
25.06.2020r. – godz. 13.10 zebranie Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji,
25.06.2020r. – godz. 13.30 wspólne zebranie Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Komisji Rolnictwa i Komisji Budżetu
 
 
Sesja Rady Miejskiej oraz wspólne  posiedzenie Komisji Rady zaplanowane na dzień 25 czerwca 2020 r. odbędą się w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu.
Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.