STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Protokół z konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

2020-10-22 11:26

Dodano przez: A.K. 

                                                           PROTOKÓŁ
 
z konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
 
Na podstawie Uchwały Nr LVII/346/10 Rady Miejskiej w Połańcu z 14 września 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
8 października 2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec wystosował zaproszenie do
organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku
publicznego do konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi na rok 2021.
Konsultacje przeprowadzono w formie ankiety. Projekt Programu oraz formularz konsultacji
dostępne były na stronie internetowej www.portal.polaniec.eu, w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, w Referacie Organizacyjnym.
W terminie do 20 października 2020r. do przedłożonego Projektu Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej
polityki wspierania aktywności pożytku publicznego w roku 2020 nie wniesiono uwag.
 
 
                                                                                                                Burmistrz
 
                                                                                                            Jacek Tarnowski
 
 
Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.