STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

PROŚBA O POMOC

2020-10-30 12:49

dodano przez: red. 

W związku z otrzymanym pismem dotyczącym obecnie trudnej sytuacji w domach pomocy społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego związanej ze stanem pandemicznym prosimy chętne osoby o zgłaszanie się jako wolontariusze do niesienia pomocy w domach pomocy społecznej na wypadek problemów kadrowych.

Osoby zainteresowane pomocą jako wolontariusze mogą się zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy Połaniec.
Zapisy prowadzi Pani Dominika Reichert.
Tel. 15 865 00 11 lub 604 390 318.


Pani / Pan

Starosta Powiatu, Prezydent Miasta,

Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy

woj. Świętokrzyskiego

Od początku trwającej epidemii SARS-CoV-2 sytuacja w domach pomocy społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego jest na bieżąco co monitorowana. W ostatnich dniach odnotowujemy niepokojący wzrost zachorowań wśród mieszkańców i kadry DPS, pomimo obowiązującego reżimu sanitarnego i wprowadzonych ograniczeń. W rozmowie z Państwem oraz Dyrektorami Domów, wyraźnie wybrzmiewa problem zapewnienia kadry, w szczególności w przypadku wystąpienia zakażenia. Dotychczasowa solidarna i odpowiedzialna postawa kadry DPS, w sytuacji kryzysowej powinna zostać wsparta przez działania polegające m.in. na oddelegowaniu personelu. W tym celu rekomenduję pilne opracowanie "rezerwowych list kadrowych". Grupa osób znajdujących się na Państwa listach powinna uwzględniać lokalne uwarunkowania i możliwości kadrowe. Rezerwowa kadra może obejmować w szczególności wolontariuszy, pracowników pomocy społecznej czy pracowników instytucji, których działalność została zawieszona. Ważne, aby na Państwa listach znalazły się osoby, które są gotowe nieść pomoc drugiej osobie oraz świadome warunków działania DPS.

Przygotowanie wstępnej listy osób, zdecydowanie przyspieszy i pozwoli w sposób bardziej efektywny wykorzystać przysługujące wojewodom instytucję oddelegowań do pracy (na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi). Jestem przekonany, że podjęcie powyższych działań jest kluczowe w przypadku wystąpienia problemów kadrowych oraz trudności w sprawowaniu opieki nad mieszkańcami. Niespotykana do tej pory sytuacja wymaga podejmowania niestandardowych działań. Jestem przekonany, że wspólnie wypracowana metoda wsparcia kadrowego zabezpieczy opiekę mieszkańcom DPS. Jednocześnie proszę o dalsze zaangażowanie odpowiednich służb i przekazywanie informacji o podejmowanych działaniach (uwzględniając informację, czy opracowana została przez Państwa procedura na przypadek wystąpienia zakażenia, a w konsekwencji możliwych braków kadrowych w DPS.) Mając na uwadze powyższe, zwracam się do Państwa o podjęcie pilnych działań mających na celu zabezpieczenie i wsparcie kadrowe w DPS na terenie województwa świętokrzyskiego.

Zbigniew Koniusz

Wojewoda Świętokrzyski

 

 


 

 

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.