STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne trafią do Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy

2022-08-26 13:35

           Technologia informacyjna i komunikacyjna jest potrzebna w edukacji. Powszechny dostęp do komputerów i oprogramowania sprzyja zwiększaniu kompetencji nauczycieli oraz przygotowaniu uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Technologie wkraczają w coraz to nowe dziedziny życia, a komputery stają się ważnym narzędziem nauki, pracy, rozrywki.

             Gmina Połaniec mając na uwadze rozwój placówek oświatowych przystąpiła do programu  „Aktywna Tablica”,który niesie bardzo istotną pomoc w zapewnieniu szkołom wysokiej jakości edukacji. Powszechna dostępność nowoczesnych technologii jest dzisiaj bardzo ważnym elementem w zdobywaniu wiedzy. Celem programu „Aktywna tablica” jest rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli w zakresie edukacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, a także wsparcie organów prowadzących szkoły w realizacji przedsięwzięć związanych z rozwijaniem tych kompetencji.

Całkowita wartość zadania to 43 750, 00 zł, kwota pozyskanych środków to 35 000, 00 zł, wkład własny 8 750, 00zł.

W ramach tego projektu Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy wzbogaci się o nowe pomoce dydaktyczne w postaci m.in: programu multimedialnego,  zestawu ćwiczeń interaktywnych  wraz z planszami, zestaw programów multimedialnych profesjonalny Gabinet Edukacyjno-Terapeutyczny, komputer przenośny typu notebook, tablet, monitor interaktywny.

W dniu dzisiejszym burmistrz Miasta i Gminy Połaniec – Jacek Benedykt Nowak przy kontrasygnacie skarbnik – Małgorzaty Żugaj zawarł umowę z wojewodą świętokrzyskim – Zbigniewem Koniuszem na udzielenie w 2022 roku wsparcia finansowego z dotacji celowej budżetu państwa organom prowadzącym szkoły  na podstawie rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Przyznaną dotację gmina zobowiązała się wykorzystać do dnia 31 grudnia 2022r.

Bez wątpienia nowe pomoce dydaktyczne z pewnością będą bardzo istotnym elementem w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Dzieci bardzo chętnie korzystają z nowych urządzeń technologicznych, które pozwalają im łączyć naukę z przyjemnością, a tym samym umożliwiają im doskonalenie swoich umiejętności cyfrowych .

/RED/

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.