STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

KONDOLENCJE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

01 grudzień 2021 Czytaj więcej

KONDOLENCJE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

01 grudzień 2021 Czytaj więcej

KONDOLENCJE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

01 grudzień 2021 Czytaj więcej

KONDOLENCJE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

01 grudzień 2021 Czytaj więcej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej dostępna będzie pod adresem:

LINK do transmisji on-line

https://youtu.be/L8kWYWifkTQ

W przypadku problemów z linkiem, transmisja dostępna będzie na kanale Rady Miejskiej w Połańcu:

https://www.youtube.com/c/ObradySesjiRadyMiejskiejwPołańcu/

30 listopad 2021 Czytaj więcej

Tłumy ludzi, morze kwiatów i łzy na pogrzebie zasłużonego dla Miasta i Gminy Połaniec Burmistrza – Pana Jacka Tarnowskiego

dodano przez: red.


           W Połańcu odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłego we wtorek, 23 listopada, 54-letniego Pana Jacka Tarnowskiego, wieloletniego burmistrza miasta i gminy. W sobotę, 27 listopada, tłumy ludzi pożegnały szlachetnego człowieka, który przełamał stereotyp osoby piastującej funkcję burmistrza, będąc przede wszystkim Przyjacielem ludzkich serc...

W dowód uznania za życia Burmistrz został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi, m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Znakiem Związku OSP RP, które zostały przekazane Najbliższym podczas uroczystości pogrzebowej. Rodzinie w tych trudnych chwilach towarzyszyła cała rzesza samorządowców, służb mundurowych, delegacji, mieszkańców, przyjaciół. Po czuwaniu modlitewnym w kaplicy na Cmentarzu Nowym trumna z ciałem zmarłego przewieziona została w asyście kilkunastu wozów strażackich, policji ulicami miasta. Msza św. żałobna odbyła się w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, który nie pomieścił wszystkich uczestników uroczystości. Mszy świętej żałobnej, odprawionej przez 8 kapłanów, przewodniczył i homilię wygłosił dziekan Dekanatu Połanieckiego ks. kan. Mariusz Piotrowski – proboszcz miejscowej parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Burmistrz – Pan Jacek Tarnowski pośmiertnie został odznaczony złotym medalem „Zasłużony dla pożarnictwa”  - odznaczenie złożone zostało na ręce syna Szymona.

Wybrzmiały pożegnalne przemówienia, w których podkreślano Jego dobroć i otwarte serce dla drugiego człowieka, a także  spuściznę, którą nam Burmistrz pozostawił. Zmarłego Burmistrza w imieniu Mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec, samorządu, współpracowników  pożegnał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Lolo. Przemawiali także: mecenas współpracujący ze śp. Burmistrzem – Panem Jackiem Tarnowskim i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Połańcu – Pan Stanisław Walczyk. Po mszy trumna z ciałem przejechała na cmentarz ulicami miasta również w asyście wozów strażackich, a uczestnicy uroczystości, delegacje z pocztami sztandarowymi przeszli w żałobnym kondukcie na cmentarz, by towarzyszyć w ostatniej drodze Pana Burmistrza. Zdjęcia, które Pan Burmistrz opublikował ostatniej nocy przed śmiercią ustawiono koło miejsca pochówku - z tytułem "Połaniec nocą... " - tak jak sam nazwał.

Połaniec pożegnał swojego Burmistrza, który kochał ludzi, a ludzie kochali Jego...

Ten Połaniec, dla którego poświęcił swoje życie…

Ten Połaniec ukształtowany Jego życiem, pracą, służbą i słowem...

Ten Połaniec przyklejony do Jego  serca…

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Fot. Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

M.Kowalik


NAGRANIE Z MSZY ŚWIĘTEJ 

29 listopad 2021 Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE

Dodano przez: A.K. 
 
   
 
                                                                                                                                                                                                                                          Połaniec, dn. 29.11.2021 r. 
 
Z    A    W    I    A    D    O    M    I    E    N    I    E
 
         Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), zwołuję sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 30 listopada 2021 r. – godz. 15:30. 
 
 
Miejsce posiedzenia: sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu, ul. Żapniowska 1. 
 
 
    1. Otwarcie sesji. 
    2. Przyjęcie porządku obrad/x. 
    3. Podjęcie uchwał:
    a/podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Brzozowej gmina Połaniec w obrębie Strefy Inwestycyjnej D, w drodze przetargu,
    b/podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Połaniec,
    c/podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Połaniec z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022.
    4. Zakończenie obrad. 
 
 
                
    /x – do porządku obrad mogą być
           wprowadzone dodatkowe tematy                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                                                                                                                                    Stanisław Lolo
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zebranie Komisji:
30.11.2021 r. – 15:00 wspólne zebranie Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Komisji Rolnictwa i Komisji Budżetu.
29 listopad 2021 Czytaj więcej

KONDOLENCJE

 

dodano przez: red.


Kondolencje z Włoch  przesyłają

Dino Nicolia Urzędnik Komisji Europejskiej w Brukseli

Vittorio Prinzi były Burmistrz Viggiano

Carmine Cicala Prezes Regionalnej Rady Bazylikaty.

29 listopad 2021 Czytaj więcej

W NASZYCH WSPOMNIENIACH ...

dodano przez: red.


29 listopad 2021 Czytaj więcej

OSTATNIE POŻEGNANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY POŁANIEC – JACKA TARNOWSKIEGO

dodano przez: red.


W sobotę 27 listopada odbędą się uroczystości pogrzebowe wieloletniego Burmistrza Miasta i Gminy Połańca – Jacka Tarnowskiego

- o godz. 12.00 rozpocznie się Modlitewne Czuwanie w intencji Zmarłego w kaplicy cmentarnej na nowym cmentarzu,

-  o godz. 12.40 nastąpi przejazd w asyście policji i straży z trumną z ciałem burmistrza ulicami Połańca (ul. Czarnieckiego od cmentarza, drogą krajową, Plac Uniwersału Połanieckiego, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Żapniowską),

- o godz. 13.00 odbędzie się Msza Święta w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Połańcu, po której nastąpi  odprowadzenie  na miejsce wiecznego spoczynku. 

 

26 listopad 2021 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.