STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

KOMUNIKAT

dodano przez: Grzegorz

"Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+"
Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.

Już 2 lutego i 31 marca 2016 r. mijają najbliższe terminy składania wniosków z programu Erasmus + przez szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, na dofinansowanie w ramach akcji "Mobilność edukacyjna", "Partnerstwa strategiczne" z sektora Edukacja szkolna oraz „Wymiany młodzieżowe” z sektora Młodzież.

05 listopad 2015 Czytaj więcej

Kinowa propozycja - "Obce Niebo"

dodano przez: Dominika

05 listopad 2015 Czytaj więcej

Informacja dla rolników – możliwość ubiegania się o kredyty preferencyjne

dodano przez: Dominika

W związku z pismem Pełnomocnika Wojewody ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Województwie Świętokrzyskim znak: BiZK.VI.7160.29.2015 Urząd Miasta i Gminy w Połańcu  informuje, iż poszkodowani w wyniku suszy rolnicy mogą ubiegać się o kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w terminie nie później niż 12 miesięcy od daty oszacowania szkód przez komisję.

04 listopad 2015 Czytaj więcej

Trwa przebudowa drogi w Połańcu – ul. Staszowska

dodano przez: Dominika

Przedmiotowa droga na odcinku od km 0+000 do km 0+750 jest w trakcie remontu. 

Wykonano roboty rozbiórkowe, roboty ziemne – korytowanie, wzmocnienie istniejącej nawierzchni z masy min.-asfaltowej (po sfrezowaniu), wykonanie pełnej konstrukcji jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z mieszanki kruszywa kamiennego łamanego, stabilizowanego mechanicznie (wykon. aktualnie pierwszą warstwę nawierzchni). Powstał także nowy chodnik prawostronny, opaska lewostronna z kostki betonowej. Wykonano odwodnienie powierzchniowe, zjazdy.  Dalszy etap to utwardzanie poboczy.

04 listopad 2015 Czytaj więcej

Plan komunikacji - metody komunikacji ze społecznością lokalną

dodano przez: Dominika
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie kluczowych zdaniem Państwa metod komunikacji ze społecznością lokalną podczas realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W tym celu prosimy o wybór spośród podanych propozycji 5 metod komunikacji na każdym etapie związanym z wdrażaniem LSR. Plik należy pobrać, a następnie po dokonaniu wyboru poprzez wstawienie w odpowiednim polu znaku „x", odesłać drogą mailową na adres: biuro@dorzeczewisly.pl Termin nadsyłania upływa 10 listopada.
 
/lLGD/
04 listopad 2015 Czytaj więcej

Remont drogi w Połańcu - ul. Kościelna na ukończeniu

dodano przez: Dominika

Droga jeszcze nie tak dawno posiadała spękania i nierówności spowodowane ruchem pojazdów, co powodowało zaleganie wód opadowych w tych miejscach i wiązało się z niebezpieczeństwem dla osób korzystających z drogi. Ważnym elementem remontu była również wymiana zasuw wodociągowych wraz z nawiertką na istniejącym przyłączu wodociągowym ze względu na zły stan techniczny tych urządzeń. Przy remoncie jezdni dokonano regulacji zarówno wpustów ulicznych, jak również włazów do studni kanalizacyjnych, studzienek telekomunikacyjnych.

04 listopad 2015 Czytaj więcej

Ochrona przed powodzią w gminie Połaniec – efekty ostatnich prac

dodano przez: Justyna
Remont mostu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Kraśnik oraz odmulenie rowu przydrożnego w Ruszczy ul. Kościuszki to inwestycje, które realizowane są w ramach ochrony przed powodzią w naszej gminie. Stan prac na dzień dzisiejszy jest zadowalający.

   

Kraśnik                                                                   Ruszcza

04 listopad 2015 Czytaj więcej

DAWNY "WYSŁUŻONY"BUDYNEK NA STADIONIE MIEJSKIM ZASTĘPUJE WIELOFUNKCYJNY, NOWOCZESNY OBIEKT

dodano przez: Dominika

Budowa wielofunkcyjnego
obiektu na stadionie miejskim

O tym, że połaniecka infrastruktura sportowa spełnia wymagania mieszkańców czy gości jest wiadomym. Mowa tu o kompleksach sportowych, placach zabaw, placach fitness  – miejscach rekreacji i aktywnego wypoczynku. Rozwój kultury fizycznej stanowi istotny element działania samorządowego w dążeniu do poprawy warunków czynnego wypoczynku i rekreacji mieszkańców, zwłaszcza młodzieży szkolnej. Troska o zdrowie i sprawność fizyczną mieszkańców przejawia się poprzez stwarzanie bogatej oferty - organizację różnych form zajęć sportowo-rekreacyjnych i rozwój infrastruktury sportowej. Sięgając wzrokiem po tejże infrastrukturze jeszcze nie tak dawno było można dostrzec jeszcze jeden obiekt, za którym przemawiał gruntowny remont. To oczywiście obiekt na stadionie miejskim.

04 listopad 2015 Czytaj więcej

Intensywne prace nad budową ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w toku

dodano przez: Dominika

 

PROFESJONALNA PLACÓWKA DZIENNEGO POBYTU
W POŁAŃCU

Parter istniejącego budynku usytuowanego przy ul. Kościuszki 37 w Połańcu w szybkim tempie zamienia się w Środowiskowy Dom Samopomocy typu C dla osób wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w ramach opracowanego programu i podpisanej umowy  w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec w dniu 31. 07. 2015 r. przez burmistrza – Jacka Tarnowskiego w imieniu Miasta i Gminy Połaniec z firmą Zakład Remontowo – Budowlany „DARBUD” Darowski Adam z siedzibą w Kłodzie, ul. Długa 60; 28-236 Rytwiany. Prace nad budową domu w mocno zaawansowanym etapie.

04 listopad 2015 Czytaj więcej

Wyróżnienie WTZ-u na III Wojewódzkim Turnieju Tańca Sportowego Osób Niepełnosprawnych – Zborów 2015

dodano przez: Dominika

29.10.2015r. odbył się w „Dworze Dziekanów” w Zielonkach k. Solca-Zdroju III Wojewódzki Turniej Tańca Sportowego Osób Niepełnosprawnych zorganizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” i Dom Pomocy Społecznej w Zborowie. Celem turnieju była społeczna integracja osób niepełnosprawnych oraz wykorzystanie tańca jako formy terapii i aktywnego spędzania czasu.

04 listopad 2015 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.