STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

BEZPŁATNE ZAJĘCIA JOGI

dodano przez: Dominika

04 listopad 2015 Czytaj więcej

DNI KULTURY POŁANIECKIEJ W TEATRALNEJ ODSŁONIE

dodano przez: Dominika

Dni Kultury Połanieckiej w rytmie "KULTURA DLA CIEBIE - cykl działań kulturalnych" tym razem w teatralnej odsłonie. Już 8 listopada o godz. 19.00 zapraszamy do Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu nakomedię muzyczną "Piękna Lucynda" w wykonaniu aktorów Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. "Piękna Lucynda" to tryskający komizmem i dowcipem pastisz błahej komedyjki obyczajowej "Natręci" Józefa Bielawskiego. To zaproszenie do XVIII-wiecznej Warszawy i świata arystokratycznych intryg. W podróży widzowi towarzyszyć będą błyskotliwe piosenki i pełna humoru fabuła. Zasmakuj w teatralnej arystokracji i weź udział w projekcie dofinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wstęp wolny za okazaniem wejściówki .... Po odbiór wejściówek zapraszamy od 3 listopada do Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu w godz. 8.00 - 16.00  (pokój Organizacja Imprez).

   

02 listopad 2015 Czytaj więcej

Kolejny etap budowy Środowiskowego Domu Samopomocy

dodano przez: Justyna
29 października 2015 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec została zawarta umowa pomiędzy Miastem i Gminą Połaniec a Zakładem Remontowo-Budowlanym „DARBUD” Darowski Adam z siedzibą w Kłodzie, ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany na wykonanie zadania pn. „Zmiana rodzaju i konstrukcji przekrycia istniejącego budynku przy ul. Kościuszki 37 w Połańcu”. 

29 październik 2015 Czytaj więcej

„Sukces przedszkolaków”

dodano przez: Dominika

Dnia 20 października2015 roku, dzieci z grup "Kotki" i "Pszczółki" z Przedszkola Publicznego oraz "Smerfy" z Przedszkola Filia nr1, wzięły udział w X Regionalnym Konkursie Piosenki Religijnej im. św. Jana Pawła II organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii. Do występów swoich wychowanków przygotowały nauczycielki z poszczególnych grup. Wszyscy z wielką przyjemnością mogli wysłuchać pełnych ciepła i serdeczności utworów. 

28 październik 2015 Czytaj więcej

SESJA RADY MIEJSKIEJ

dodano przez: Dominika

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. w Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 28 października 2015 r. – godz. 15.30

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji /x.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmian  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  i  Gminy  Połaniec  na  lata  2015 – 2018,

2/ zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok

3/ zaciągnięcia kredytu,

4/ udzielenia pomocy finansowej przez Miasto i Gminę Połaniec PowiatowI Staszowskiemu,

 5/ przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Połaniec na lata  2016 – 2019,

6/ nabycia na własność Gminy Połaniec działek numer: 6199/1, 6199/2 i 6199/3 położonych w Połańcu, z przeznaczeniem do gminnego zasobu nieruchomości,

7/ zamiany gruntów położonych w Połańcu przy ul. Madalińskiego oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer 6201/1 i 6202/2.

3. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych:

    - radnych Rady Miejskiej,

    - kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i innych osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych.

4. Zakończenie obrad.

/x   – do porządku obrad mogą być  wprowadzone dodatkowe tematy.

                                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                              mgr Stanisław Lolo

Zebranie komisji:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.10.2015 – godz. 14.00 – wspólne zebranie Komisji Zdrowia, Komisji Oświaty, Komisji Rolnictwa i Komisji Budżetu.

27 październik 2015 Czytaj więcej

Spółdzielnia Socjalna "Pracujmy Razem" z Połańca jako przykład dobrych praktyk

dodano przez: Grzegorz

W dniu 23 października br. przeprowadzono w Połańcu szkolenie dotyczące ekonomii społecznej, zorganizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele urzędów gmin, powiatowych urzędów pracy, lokalnych grup działania oraz doradcy rolniczy z 9 powiatów województwa mazowieckiego, w których występuje największe bezrobocie. Szkolenie składało się z częsci teoretycznej i praktycznej, obejmującej przedstawienie uczestnikom szkolenia dobrych przykładów ekonomii społecznej.

27 październik 2015 Czytaj więcej

Ogłoszenie

dodano przez: Dominika

PEŁNA INFORMACJA

27 październik 2015 Czytaj więcej

Święto Pieczonego Ziemniaka w ZPO w Ruszczy

dodano przez: Dominika

We wtorek, 6 października dzieci Publicznego Przedszkola w ZPO w Ruszczy obchodziły Święto Pieczonego Ziemniaka. Już od rana mamy naszych przedszkolaków przygotowywały potrzebne produkty i rozpalały ognisko. Niezmiernie cieszył nas fakt, iż dzień przywitał nas pięknym słońcem. Piknik rozpoczęliśmy  od gier i zabaw ruchowych,  a następnie przeszliśmy do kreatywnych działań- dzieci malowały kredą ziemniaczane ludki. Po zakończeniu części zabawowej uczestnicy udali się na degustację potraw. Wszystkim dopisywał bardzo dobry humor.

27 październik 2015 Czytaj więcej

Zespół „Półnutki” NA XIII Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznym Osób Niepełnosprawnych

dodano przez: Dominika

W czwartek 22.10.2015 roku zespół „Półnutki” w składzie: Anna Pochroń, Joanna Sobierajska, Grzegorz Paceński i Mateusz Tutak udział wzięli w XIII Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznym Osób Niepełnosprawnych, który odbył się w chmielnickim Centrum Kultury. Tematyką tegorocznego Festiwalu były przeboje lat siedemdziesiątych. W dwudniowej imprezie udział wzięły 24 zespoły artystyczne (ok. 220 osób niepełnosprawnych)  z różnych placówek województwa świętokrzyskiego.

27 październik 2015 Czytaj więcej

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. - frekwencja

dodano przez: Grzegoz

Frekwencja w Gminie Połaniec na godzinę 12:00 wyniosła 15,88 %.

Frekwencja w Gminie Połaniec na godzinę 17:00 wyniosła 39,92 %.

25 październik 2015 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.