STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

„Schetynówka” w miejscowości Brzozowa po remoncie

dodano przez: Dominika

Przebudowie poddana została kolejna droga, a mianowicie o numerze nr 366037T w Brzozowej od km 0+000 do km 0+645. Zakres robót objął roboty rozbiórkowe, roboty ziemne – korytowanie, wykonanie pełnej konstrukcji jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z mieszanki kruszywa kamiennego, łamanego, stabilizowanego mechanicznie, , remont przepustu drogowego, odwodnienie powierzchniowe w teren pasa drogowego). Na ostatni etap złoży się wykonanie utwardzonych poboczy. 

23 październik 2015 Czytaj więcej

WRĘCZENIE AKTÓW MIANOWANIA

dodano przez: Dominika

"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenia w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg" - takie ślubowanie 21 października 2015 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec  złożyły nauczycielki, które zdały pozytywnie egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

23 październik 2015 Czytaj więcej

Warsztaty plastyczne

dodano przez: Dominika

23 październik 2015 Czytaj więcej

NOWOCZESNE, ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED W SALACH GIMNASTYCZNYCH POŁANIECKICH SZKÓŁ

dodano przez: Dominika

Wymiana oświetlenia w salach gimnastycznych w Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum nr 1 również zostało zakończone.  W ramach umowy zawartej 8 lipca  zostały wykonane prace demontażowe i wymiana istniejących opraw oświetleniowych w sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej oraz w sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum nr 1 usytuowanych w kompleksie szkolnym przy ul. Żapniowskiej w Połańcu. Stare, nieefektywne oświetlenie było przyczyną niedostatecznego naświetlenia sal, co utrudniało dzieciom grę w piłkę i uczestnictwo w zajęciach sportowych. Ponadto stare oświetlenie było nieenergooszczędne, wymagało bardzo częstych wymian żarówek i jarzeniówek. Dlatego też istniejące, stare oprawy zostały zastąpione zupełnie nowymi, energooszczędnymi projektorami oświetleniowymi LED. 

21 październik 2015 Czytaj więcej

KAPITALNY REMONT OBIEKTÓW SPORTOWYCH W POŁAŃCU DOBIEGŁ KOŃCA

dodano przez: Dominika

Obiekty rekreacyjno – sportowe to nieodłączny element życia tych dzieci, które cenią sobie aktywność i zdrowie. Sport ma duże znaczenie zarówno dla pojedynczych osób, lokalnych społeczności, jak i dla całego społeczeństwa. Ważne jest więc, aby przewidziana dla sportu przestrzeń spełniała wszystkie niezbędne warunki. To właśnie ludzie korzystający z przestrzeni są w niej najważniejsi - dlatego to z myślą o nich powinna być ona projektowana – budowana – modernizowana. Jakość obiektów sportowych ma wpływ na to, że osoby z nich korzystające mogą w wygodny i bezpieczny sposób uprawiać sport, czy też w wygodny sposób kibicować. Sprawia, że uprawianie sportu staje się doświadczeniem przyjemnym i ważnym. Dobre przygotowanie przestrzeni przeznaczonej dla sportu, jej wysoka jakość funkcjonalna i estetyczna oraz przyjazne rozwiązania dedykowane osobom używającym tej przestrzeni, zachęcają do uprawiania sportu i w ten sposób realizują cele upowszechnienia aktywności ruchowej. 

 

21 październik 2015 Czytaj więcej

KOŃCOWE PRACE REMONTOWE DROGI NA UL. SPORTOWEJ DO STADIONU MIEJSKIEGO

dodano przez: Dominika

Odcinek drogowy od km 0+000 do km 0+300 na ul. Sportowej przeszedł gruntowną przebudowę. Remont jezdni polegał na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni o zmiennej szerokości od 3,6 do 4,0m poprzez częściowe sfrezowanie nawierzchni asfaltowej w celu wyrównania, a w dalszej części ułożeniu nawierzchni bitumicznej. Wraz z remontem drogi wykonano remont poboczy, które do nie tak dawna były porośnięte trawą i uniemożliwiały prawidłowy odbiór wód opadowych z jezdni do przydrożnego rowu. Zalegająca woda stanowiła zagrożenie dla kierowców korzystających z przedmiotowej drogi w postaci kałuży. Remont poboczy polegał na mechanicznym ścięciu nadmiaru poboczy i wykorytowaniu pasa po obu stronach jezdni celem nawiezienia w to miejsce kruszywa dolomitowego wraz kruszywem klinującym. 

21 październik 2015 Czytaj więcej

BYŁO SYMPATYCZNIE, MUZYCZNIE A PRZEDE WSZYSTKIM RODZINNIE ...

dodano przez: Dominika

Fantastyczną alternatywą dla każdej rodziny był koncert familijny w wykonaniu zespołu perkusyjnego Filharmonii Świętokrzyskiej. Wspaniała muzyka i mega zabawa  towarzyszyła wyprawie najmłodszej części publiczności do świata Pana Ksylofona. 

21 październik 2015 Czytaj więcej

SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY DO DYSPOZYCJI OSP OKRĄGŁA SŁUŻY JUŻ MIESZKAŃCOM MIASTA I GMINY POŁANIEC

dodano przez: Dominika

Kilka dni temu jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Okrągłej odebrała świeżo zakupiony samochód ratowniczo - gaśniczy bazujący na podwoziu samochodu marki Renault Master z 2012 roku. Wóz spełnia wszystkie wymagania dotyczące pojazdów uprzywilejowanych. Przystosowany jest do zamontowania specjalistycznego sprzętu ratowniczego takiego jak węże strażackie, piłę do betonu, piłę spalinową, prądownicę, miejsce na pompę, sprzęt pożarniczy. 

 

21 październik 2015 Czytaj więcej

V Ogólnopolski Mityng Pływacki Osób z Niepełnosprawnością

dodano przez: Dominika

W piątek 16.10.2015r. w Tarnowie na basenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbył się V Ogólnopolski Mityng Pływacki Osób z Niepełnosprawnością.  Organizatorem imprezy był Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II prowadzony przez Fundację REPI oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. W mityngu udział wzięło 111 zawodników z 24 placówek, reprezentujących 4 województwa.

21 październik 2015 Czytaj więcej

INFORMACJA LGD DORZECZE WISŁY

dodano przez: Dominika
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły z siedzibą w Połańcu pracuje nad budową dokumentu pn. "Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) na lata 2014 – 2020". Jest to najważniejszy dokument określający charakter obszaru LGD oraz podstawowe kierunki jego rozwoju. W ramach prac nad przygotowaniem LSR prowadzone są konsultacje społeczne. Odbyły się już konsultacje z mieszkańcami wszystkich 5 gmin należących do LGD - Dorzecze Wisły: Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany. Po spotkaniach z mieszkańcami i wywiadach grupowych dokonaliśmy analizy wniosków z konsultacji i przedstawiamy zaktualizowaną analizę SWOT. Zachęcamy do lektury i wnoszenia uwag. Wszystkie uwagi są bardzo cenne i pozwolą nam na stworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju odzwierciedlającej rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnej naszego regionu.
 
Na Państwa uwagi czekamy do 30 października. Uwagi należy zgłaszać na załączonym poniżej formularzu. 
 
Analiza SWOT - pobierz
Formularz zgłaszania uwag - pobierz
/LGD Dorzecze Wisły/
21 październik 2015 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.