STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

ZAWIADOMIENIE

  dodano przez: Dominika       

 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. w Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 30 września 2015 r. – godz. 15.30

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji /x.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok,
2/ przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Połaniec”.
3. Zakończenie obrad.

/x   – do porządku obrad mogą być wprowadzone dodatkowe tematy.

 

 

                                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                              mgr Stanisław Lolo

Zebranie komisji:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.09.2015 – godz. 14.30 - wspólne zebranie Komisji Zdrowia, Komisji Oświaty, Komisji Rolnictwa i Komisji Budżetu. 

28 wrzesień 2015 Czytaj więcej

DOPALACZE KRADNĄ ŻYCIE

dodano przez: Dominika

28 wrzesień 2015 Czytaj więcej

Rozwój inwestycji w energię odnawialną- zielone światło dla świętokrzyskiego

dodano przez: Dominika

24 września w Połańcu odbyła się konferencja "Odnawialne źródła energii - zielone światło dla Świętokrzyskiego". Patronat honorowy nad wydarzeniem zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Centrum Obsługi Inwestora
i Przedsiębiorczości działające w strukturach Departamentu Polityki Regionalnej objął Minister Gospodarki.Konferencja dotyczyła jednego z najbardziej perspektywicznych sektorów rozwoju województwa świętokrzyskiego, jakim jest pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Przedstawione zostały różnorodne działania edukacyjne i inwestycyjne związane z odnawialnymi źródłami energii oraz efektywnością energetyczną.

28 wrzesień 2015 Czytaj więcej

Tak się bawią dzieci z Przedszkola Publicznego w Połańcu!

dodano przez: Dominika

"Dzień przedszkolaka jest właśnie dzisiaj,
to święto Ani, Basi i Krzysia.
W dzień przedszkolaka każdy to wie,
Bawi się z nami, kto tylko chce…."

 

Dnia 23.09.2015r. obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka! Święto to ustanowione zostało przez Sejm Uchwałą z 13 września 2013r., by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i wychowaniu dzieci. Bo czas spędzony w przedszkolu to czas wypełniony zabawą, różnego rodzaju zajęciami i atrakcjami dla dzieci.

25 wrzesień 2015 Czytaj więcej

KOMUNIKAT

dodano przez: Grzegorz

25 wrzesień 2015 Czytaj więcej

REWITALIZACJA PLACU PRZY PAWILONACH HANDLOWYCH W POŁAŃCU ZAKOŃCZONA

dodano przez: Dominika

Na mocy zawartej umowy w dniu 02.03. 2015 roku z wykonawcą - firmą Usługowo – Budowlaną „KDBUD” Krzysztof Dychała z siedzibą Bardo 96; 26 – 035 Raków wykonane zostało zadanie inwestycyjne mające na celu  remont nawierzchni  utwardzonych, sieci wodno – kanalizacyjnych wraz z budową oświetlenia ulicznego i parkowego przy budynkach handlowych - ul. Kościuszki w Połańcu. Zadanie zrealizowano w ramach projektu pn. „Rewitalizacja centralnych obszarów miasta Połańca”.  

23 wrzesień 2015 Czytaj więcej

Kolejna umowa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego podpisana!

dodano przez: Justyna
W dniu 16.09.2015r., w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec, została zawarta umowa pomiędzy Miastem i Gminą Połaniec reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec – Jacka Tarnowskiego a wykonawcą zadania – Zakładem Remontowo – Budowlanym Jarosław Mazur z siedzibą Rybitwy 56. W ramach przedmiotowej umowy zaplanowano remont mostu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Kraśnik oraz odmulenie rowu przydrożnego w Ruszczy ul. Kościuszki. Jest to kolejna umowa, która ma na celu ochronę przed powodzią na terenie naszej Gminy.

 

23 wrzesień 2015 Czytaj więcej

Nowa oferta kinowa

dodano przez: Dominika

23 wrzesień 2015 Czytaj więcej

OSZCZĘDNE LAMPY LEDOWE OŚWIETLAJĄ POŁANIEC

dodano przez: Dominika

W ostatnim czasie zauważalnym staje się w wielu gminach - w ramach poszukiwania oszczędności, wyłączanie ulicznych latarni w czasie nocy- , co powoduje oczywiście zmniejszenie komfortu życia mieszkańców, a także spadek poziomu poczucia bezpieczeństwa. Kilka miast w Polsce wybrało inne rozwiązanie - inwestycję w oświetlenie uliczne LED, tak jak nasze miasto – Połaniec. Oświetlenie uliczne to przecież nieodłączny element każdego miasta czy gminy. Na drogach jest nie tylko jaśniej, ale przede wszystkim bezpieczniej, zarówno dla kierowców, jak i przechodniów. Nie ma co ukrywać, że oświetlenia uliczne stanowią jednak ogromne koszty. Dlatego w Połańcu podjęta została decyzja o wymianie przestarzałych technologii na ledowe.  

22 wrzesień 2015 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.