STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

"Bezpieczna droga bez alkoholu i dopalaczy"

dodano przez: Dominika

W dniu 19.06.2015 w Połańcu została przeprowadzona akcja profilaktyczna pod nazwą „Bezpieczna droga bez alkoholu i dopalaczy”. Podczas akcji były  rozdawane ulotki oraz prezentacja transparentów nawiązujących do hasła akcji. Jak co roku celem naszej akcji profilaktycznej jest dotarcie i przekazanie do jak najszerszej liczby osób, że jazda pod wpływem środków psychoaktywnych jest zabroniona jest przestępstwem i niesie ze sobą śmierć. Osoby pod wpływem środków odurzających są ogromnym zagrożeniem nie tylko dla siebie samych, ale przede wszystkim dla innych uczestników ruchu, chcemy uświadomić wszystkim jakie niesie ze sobą zagrożenia i konsekwencje.  

22 czerwiec 2015 Czytaj więcej

WIELKA REWITALIZACJA POŁAŃCA

dodano przez: Dominika

22 czerwiec 2015 Czytaj więcej

Przyłącz się do akcji "Wyprawa - poprawa"!

dodano przez: Aleksandra

   W dniu 29 czerwca 2015 roku, w Połańcu będą gościć uczestnicy Rajdu Rowerowego zorganizowanego w ramach 22 Ogólnopolskiej Kampanii "Sprzątanie świata - Polska 2015", w tym roku zorganizowanego pod hasłem "Wyprawa - poprawa". W ramach tej kampanii uczestnicy rajdu pokonają aż 850 km i odwiedzą ponad 50 gmin, w tym właśnie Połaniec. Podczas rajdu  będzie monitorowany poziom czystości i porządku w gminach, dostępność infrastruktury służącej gospodarce odpadami oraz promowane będą właściwe sposoby postępowania z odpadami w czasie wypoczynku.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w rajdzie rowerowym "Wyprawa - poprawa" i wspólnym przejeździe z jego uczestnikami po terenie naszej gminy. Uczestnicy rajdu dotrą do Połańca w poniedziałek, 29 czerwca w godzinach 11:00 - 12:00, a miejscem ich przystanku będzie połaniecki rynek.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W PLEBISCYCIE I GŁOSOWANIA NA CZYSTĄ GMINĘ!
Głosować można na stronie: http://sprzatanieswiata-polska.pl/index.php/plebiscyt

22 czerwiec 2015 Czytaj więcej

Pracodawco skorzystaj z programu dofinansowania dla przedsiębiorstw!

dodano przez: Aleksandra


Dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje:
- projekty inwestycyjne
, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
- projekty doradcze, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
- projekty inwestycyjno - doradcze, łączące wyżej opisane działania.

Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą osób, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie bezwypadkowe.

22 czerwiec 2015 Czytaj więcej

Piknik ekologiczny i rozstrzygnięcie konkursu: "Chroń las, pełen życia i pozytywnej energii"

dodano przez: Aleksandra

   Na początku maja b.r. firma Azis eTrade Sp. z o. o. z Warszawy ogłosiła konkurs plastyczny pt.: "Chroń las, pełen życia i pozytywnej energii" dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z gmin: Połaniec, Rytwiany, Osiek i Staszów. Miejsce konkursu było ściśle związane z bliską lokalizacja jednej z największych spalarni biomasy w Europie. Konkurs miał na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie wiedzy z zakresu energii odnawialnej czerpanej z lasu. Nadesłanych zostało ponad 350 prac płaskich i przestrzennych.
   Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 27 maja 2015 roku. Wybranych zostało 12 najlepszych prac w 3 kategoriach wiekowych. 30 prac zostało nagrodzonych wyróżnieniem.

22 czerwiec 2015 Czytaj więcej

KOLEJNY SUKCES UCZNIÓW Z POŁAŃCA

dodano przez: Dominika

Uczniowie Technikum Elektronicznego z Połańca  zwycięzcami  X edycji krajowego konkursu na rozwiązanie innowacyjne opracowane przez młodych wynalazców „Młody Wynalazca 2015", zorganizowanego przez Fundację HALLER PRO INVENTIO we współpracy z Firmą EUROBUSINESS- HALLER, pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Gospodarki. Kapituła Konkursu – pod przewodnictwem prof. dr inż. Krzysztofa Biernata,  uwzględniła następujące kryteria: poziom innowacyjności, zapotrzebowanie na produkt, przewidywane efekty zastosowania, zaawansowanie rozwiązania, możliwości wdrożenia oraz sposób prezentacji i kompletność nadesłanych opracowań. Wyniki Konkursu zostaną oficjalnie ogłoszone w piątek 26 czerwca o godzinie 18.00 w czasie Gali wręczenia nagród Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG w Krakowie, w Sali Kameralnej ICE Kraków Congress Centre.

I miejsce dla: Joachima Jakubasa, Grzegorza Kopra Marcina Markowskiego promotor Mariusz Zyngier (Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół w Połańcu) za rozwiązanie: „Blood Analyser - analizator grup krwi”

22 czerwiec 2015 Czytaj więcej

„Radosne muzykowanie”

dodano przez: Dominika

Dnia 12.06.2015r. Janina Sobierajska oraz Katarzyna Nowińska-Karaś wraz z trojgiem dzieci z grupy integracyjnej „Smerfy” Julią Dufaj, Konradem Kusiem i Grzegorzem Kanią brały udział w X Międzywojewódzkim Festiwalu Piosenki Integracyjnej pt. „Radosne muzykowanie”, które odbyło się w Skarżysku Kamiennej. Dzieci pięknie się zaprezentowały na scenie wykonując utwór ekologiczny pt. „Czysta woda”. 

19 czerwiec 2015 Czytaj więcej

Budowa drogi gminnej na terenie inwestycyjnym „C” - ostatni etap w kompleksowym przygotowaniu obszaru inwestycyjnego

dodano przez: Dominika

Dnia 02.06. 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Połaniec zawarta została umowa na „Budowę drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie inwestycyjnym „C” - w ramach zadania pn. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie gminy  Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – Etap III.  W zakres umowy wejdą – roboty pomiarowe, wycinka drzew i krzewów, roboty ziemne, przepusty i rów kryty, konstrukcje nawierzchni  (jezdnia drogi gminnej, chodnik, na poszerzeniach drogi krajowej, zjazdy, pobocza, krawężniki, obrzeża, prefabrykaty, znaki drogowe), roboty wykończeniowe, oświetlenie uliczne, przebudowa słupa telefonicznego, budowa kanału technologicznego. Umowę w obecności przedstawicieli wykonawcy, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej – Zdzisława Kwiatkowskiego i pracowników Urzędu Miasta i Gminy Połaniec z firmą „BRUK –DAR” Dariusz Skawiński z siedzibą Breń Osuchowski 91; 39- 304 Czermin, zawarł w imieniu Miasta i Gminy Połaniec burmistrz – Jacek Tarnowski.  Całość zadania zamyka się kwotą 1 389 902, 26 zł brutto. 

19 czerwiec 2015 Czytaj więcej

PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY ULICY BATALIONÓW CHŁOPSKICH I BUDOWA KOLEJNYCH MIEJSC PARKINGOWYCH NA UL. H. KOŁŁĄTAJA

dodano przez: Dominika

W dniu 29.05. 2015 roku burmistrz - Jacek Tarnowski podpisał umowę z firmą Przedsiębiorstwo Transportowe „Pol – Trans” Jadwiga Gruszczyńska, 26-640 Skaryszew, ul. Partyzantów 56 na przebudowę parkingu przy ul. Batalionów Chłopskich w Połańcu (m.in. wykonanie koryta, chodnik z kostki brukowej, demontaż starego krawężnika, montaż nowego krawężnika, kanalizacja deszczowa, oświetlenie) oraz budowę miejsc parkingowych przy drodze gminnej nr 366167T ul.  Kołłątaja w Połańcu (m.in. wykonanie koryt, ułożenie chodnika z kostki brukowej, krawężnika betonowego).

 

Zadanie realizowane będzie z programu „Rewitalizacja centralnych obszarów miasta Połańca” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013. Kwota zapłaty to 145 295, 75 zł brutto. Termin wyznaczony na realizację to 15.07. 2015r. 

19 czerwiec 2015 Czytaj więcej

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE WSKAZANIA MIEJSC NA USTAWIENIE POJEMNIKÓW NA PSIE ODCHODY

dodano przez: Dominika

Wkrótce na ulicach miasta pojawią się estetyczne, nieduże pojemniki w kolorze czerwonym, specjalnie skonstruowane, trwałe, funkcjonalne i szczelne z przeznaczeniem na psie odchody. Ze środków gminnych zakupiono 20 szt. tego typu pojemników. Mają one zachęcić i ułatwić sprzątanie po zwierzętach domowych, z którymi mieszkańcy wychodzą na spacer wokół swoich domostw w zasobach spółdzielni mieszkaniowej, czy w pobliżu posesji prywatnych. Miejmy nadzieję, że przyczyni się to do polepszenia estetyki na zielonych terenach wokół nas. Prosimy zatem mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec o wskazanie miejsc na ustawienie pojemników i przesłanie swoich propozycji na adres: sekretariat@umig.polaniec.pl w terminie do 29 czerwca.

19 czerwiec 2015 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.