STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

NA ZAWSZE W NASZYCH SERCACH

dodano przez: red.


24 listopad 2021 Czytaj więcej

KONDOLENCJE

dodano przez: red.


24 listopad 2021 Czytaj więcej

KONDOLENCJE

dodano przez: red.


24 listopad 2021 Czytaj więcej

KONDOLENCJE

dodano przez: red.


24 listopad 2021 Czytaj więcej

KONDOLENCJE

dodano przez: red.


24 listopad 2021 Czytaj więcej

LIST KONDOLENCYJNY

dodano przez: red.


24 listopad 2021 Czytaj więcej

INFORMACJA

W związku z otrzymaną w dniu 17 listopada 2021 r. informacją z Centrum Projektów Polska Cyfrowa dotyczącą konieczności doprecyzowania niezbędnych informacji umożliwiających przeprowadzenie oceny formalno-merytorycznej i koniecznością uzupełnienia do dnia 16 grudnia 2021 r. złożonej dokumentacji aplikacyjnej w ramach Konkursu Grantowego  Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, zwracamy się z prośbą do osób zamieszkujących Gminę Połaniec, a uczących się w placówkach oświatowych poza nią, które złożyły wnioski do sprzęt komputerowy,  o uzupełnienie DO DNIA 14 GRUDNIA 2021 r.brakujących, następujących informacji:

- Dokładny adres zamieszkania: ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, gmina

- Numer telefonu kontaktowego do rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia

Jednocześnie proszę o doniesienie do Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu brakujących, następujących dokumentów takich jak:

 

1) Oświadczenie – że dany uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie), który to pracował w danych latach

w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

2) Ścieżka pokrewieństwa – pobrane z USC dokumenty – odpisy aktów urodzenia, odpisy aktów małżeństwa, odpisy aktów zgonu, zaświadczające o fakcie, że wskazana we wniosku uczennica/uczeń jest wnuczką/wnukiem lub prawnuczką/prawnuczkiem osoby, która pracowała w PPGR.

3) Potwierdzenie pracy w PPGR -  w postaci kserokopii Świadectwa pracy poświadczającego informację dotyczącą zatrudnienia w PPGR.

24 listopad 2021 Czytaj więcej

KONDOLENCJE

dodano przez: red.


24 listopad 2021 Czytaj więcej

KONDOLENCJE

dodano przez: red.


Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Pana Jacka Tarnowskiego, Burmistrza Połańca

Rodzinie i Bliskim składają

Dyrekcja i Pracownicy Centrum Medycznego Medyk

 

24 listopad 2021 Czytaj więcej

"KOSYNIER - NASZA ZIEMIA POŁANIECKA" NR 23 (63) LISTOPAD 2021

dodano przez: red.


"KOSYNIER - NASZA ZIEMIA POŁANIECKA"  NR 23 (63) LISTOPAD 2021

24 listopad 2021 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.