STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Kampania informacyjna dla płatników

dodano przez: Dominika

Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe przepisy mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Aby wiadomość o zmianach dotarła do wszystkich zainteresowanych, Ministerstwo Finansów rozpoczyna 10 grudnia kampanię informacyjną. Wprowadzone zmiany nakładają na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, które mają obowiązek sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych nowy, wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne np. za pracowników. W praktyce formularze te powinny być przesyłane do US-ów w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym. Obowiązująca od nowego roku nowelizacja ustawy nakłada nowe obowiązki m.in. według kryterium, czy płatnicy sporządzają i przekazują imienne informacje o wysokości dochodów podatników podatku dla więcej lub nie więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych) i w zależności od tego, czy tych informacji w ich imieniu nie składa biuro rachunkowe.

05 styczeń 2015 Czytaj więcej

POŁANIEC PRZYWITAŁ 2015 ROK!

dodano przez: Dominika

Tradycyjnie ostatni dzień kończącego się roku mieszkańcy POŁAŃCA mogli świętować na placu przy muszli koncertowej. Szampana nikt nie żałował, dobre humory dopisywały, a po życzeniach na niebie rozbłysły sztuczne ognie. Jak to jest w zwyczaju, wspólnie z mieszkańcami Połańca Nowy Rok przywitał  Burmistrz Połańca – Jacek Tarnowski i Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Lolo, którzy złożyli mieszkańcom Miasta i Gminy Połaniec życzenia. Przy lampce szampana, można było podziwiać niezwykły pokaz sztucznych ogni i posłuchać sylwestrowego grania.  

 

02 styczeń 2015 Czytaj więcej

ZMIANA REPERTUARU

dodano przez: Dominika

02 styczeń 2015 Czytaj więcej

KINOWA PROPOZYCJA

dodano przez: Dominika

30 grudzień 2014 Czytaj więcej

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA REALIZACJĘ PROJEKTU

dodano przez: Dominika

16 grudnia 2014 roku odbyła się konferencja zakańczająca projekt systemowy realizowany przez Miasto i Gminę Połaniec pn. „Przeciw wykluczeniu”. Podczas konferencji podsumowane zostały podejmowane działania, poddano ocenie wypracowane rezultaty i zaprezentowano osiągnięte korzyści. Konferencja podsumowująca działanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej odbyła się w sali Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Wzięli w niej udział zarówno ci, którzy projekt wymyślili, napisali, uskutecznili, realizowali jak i sami uczestnicy projektu. Obecny był Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec – Jacka Tarnowskiego, a także pracownicy OPS zaangażowani w realizację projektu.

 

30 grudzień 2014 Czytaj więcej

Zapraszamy przez cały rok....

dodano przez: Dominika

Przez cały 2014 rok Centrum Kultury i Sztuki otwarte było dla każdego. Bawiło, uczyło i kulturalnie wychowywało kolejne pokolenia młodych ludzi. Artystycznie, filmowo i rekreacyjnie CKiSz wypełniało czas wolny dzieciom, młodzieży i dorosłym. Przez siedem dni w tygodniu sale ćwiczeń, pracownie i korytarze tętniły życiem, muzyką, zachwycały barwnymi wystawami. Tygodniowo ponad 450 młodzieży i dzieci w wieku od 3 lat z zaangażowaniem uczestniczyło w różnego rodzaju zajęciach plastycznych, instrumentalnych, wokalnych, tanecznych, teatralnych i animacyjnych. Dorośli z pasją rozwijali swoje zdolności manualne na zajęciach, warsztatach i spotkaniach klubów artystycznych. Wrażeń dostarczały profesjonalnie przygotowane widowiska muzyczne i występy taneczno - wokalne naszych wychowanków. 

30 grudzień 2014 Czytaj więcej

PODSUMOWANIE ROKU SPORTOWEGO 2014

dodano przez: Dominika

Świętokrzyskie Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” zorganizowało coroczną uroczystość podsumowania Roku Sportowego 2014. Spotkanie odbyło się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Podczas ceremonii wyróżnieni zostali sportowcy oraz działacze wielu dyscyplin z całego województwa świętokrzyskiego, w tym m.in. trenerzy i zawodnicy z Połańca. Wśród nagrodzonych znaleźli się zawodnicy sekcji zapaśniczej Sebastian Barabasz, Paweł Dziuba i lekkoatleta Paweł Switek oraz trenerzy: Tadeusz Szkwarek i Wiktor Skrobacz (zapasy- MKS „Czarni” Połaniec) i Sławomir Szydłowski (lekkoatletyka- UKS „Żaczek” Połaniec). Podczas spotkania trenerzy z Połańca zostali wyróżnieni nie tylko indywidualne, ale również otrzymali podziękowania dla najlepszych klubów we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. 

30 grudzień 2014 Czytaj więcej

Kinowa propozycja

dodano przez: Dominika

30 grudzień 2014 Czytaj więcej

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

dodano przez: Dominika

30 grudzień 2014 Czytaj więcej

USUWANIE AZBESTU

dodano przez: Dominika

Urząd Miasta i Gminy w Połańcu  informuje, że istnieje możliwość uzyskania pomocy w kwestii demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. W związku z tym osoby, które planują w 2015 roku:

a)  wymianę pokryć dachowych, składają następujące dokumenty:

  - deklarację uczestnictwa w realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów  zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Połaniec;
  -  wniosek o dotację prac związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie miasta i gminy Połaniec;
  - informację o wyrobach zawierających azbest wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest;
  -   kopię zgłoszenia wymiany Staroście Staszowskiemu;
  -  tytuł prawny do działki.

          b)  przekazanie odpadów zawierających azbest, składają następujące dokumenty:

- deklarację uczestnictwa w realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Połaniec;
-  wniosek o dotację prac związanych z pakowaniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Połaniec;
- informację o wyrobach zawierających azbest wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest;
-   kopię zgłoszenia wymiany Staroście Staszowskiemu
-   tytuł prawny do działki;
 - oświadczenie firmy uprawnionej do demontażu wyrobów zawierających azbest o prawidłowości wykonania prac.

30 grudzień 2014 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.