STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Zdobyliśmy certyfikat ,,Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń”

dodano przez: Dominika

W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu ,, Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń”, który realizowany był w okresie od 20 listopada 2013 roku do 15 czerwca 2014 roku. Konkurs służył podniesieniu poziomu bezpieczeństwa uczniów naszej szkoły. Celem konkursu było również spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad  funkcjonowania państwa, poszanowanie  praw jednostki, w tym ucznia- obywatela, przeciwdziałanie patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze i obyczajach.

24 wrzesień 2014 Czytaj więcej

JEST JUŻ UMOWA NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI OKRĄGŁA

dodano przez: Dominika

Rusza przebudowa drogi gminnej nr 366027T w miejscowości Okrągła o łącznej długości 1200 mb zniszczonej w wyniku nawalnych deszczy. Wczoraj, tj. 22 września 2014r. w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec podpisano akt umowy zobowiązujący Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów sp. z o. o z siedzibą ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów, do rozpoczęcia prac z dniem podpisania umowy. W zakres robót wchodzi wykonanie podbudowy tłuczniowej o pow. 363m², ułożenie masy mineralno – asfaltowej w-wa profilująca śr. gr. 2cm, ułożenie masy mineralno – asfaltowej w-wa ścieralna gr. 3 cm. wykonanie pobocza z klińca dolomitowego o pow. 600m². 

 

23 wrzesień 2014 Czytaj więcej

SESJA RADY MIEJSKIEJ

dodano przez: Dominika

Porządek obrad
na sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 29 września 2014 roku
(godz.   18.00)

1. Otwarcie sesji /x.
2. Przyjęcie protokołów: Nr LXII/14 i Nr LXIII/14.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmian  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  i  Gminy  Połaniec  na  lata 2014 – 2018,
2/ zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok,
3/ przyjęcia środków z Funduszu Spójności (FS),
4/ zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi  z siedzibą w Rzędowie.

23 wrzesień 2014 Czytaj więcej

WRĘCZENIE AKTÓW MIANOWANIA

dodano przez: Dominika

Jest więcej zawodów, których znaczenie w trosce o człowieka jest bez wątpienia znaczące, istnieje jednak tylko jedno powołanie, które w największym stopniu bierze udział w kształtowaniu osobowości, a jest nim powołanie nauczycielskie.

"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenia w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg" - takie ślubowanie 19 września 2014 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec złożyły nauczycielki, które zdały pozytywnie egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

23 wrzesień 2014 Czytaj więcej

PRACE TERMOMODERNIZACYJNE BUDYNKU WTZ DOBIEGŁY KOŃCA

dodano przez: Dominika

Termomodernizacja prowadzi do zmniejszenia ilości energii cieplnej zużywanej w budynku – jej celem i główną korzyścią jest ograniczenie kosztów ogrzewania. Dodatkowo poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych budynek zyskuje odświeżony, estetyczny wygląd. Przykładem na terenie Połańca jest kolejny obiekt poddany termomodernizacji – to budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej.

19 wrzesień 2014 Czytaj więcej

Zawody lekkoatletyczne

dodano przez: Dominika

19 wrzesień 2014 Czytaj więcej

Zawodnicy z Połańca z sukcesami na koncie

dodano przez: Dominika

W Łodzi 13-14  września  odbyły się  Mistrzostwa Makroregionu Młodzików w lekkiej atletyce. Rywalizowali młodzi sportowcy z województwa łódzkiego  i świętokrzyskiego. Dobrze spisali się  podopieczni mgr Sławomira   Szydłowskiego . W  biegu na 600 metrów zwyciężył Jakub  Radkowski - z nowym rekordem życiowym - 1:27,81. Na tym samym dystansie w rywalizacji dziewcząt 3 miejsce wywalczyła  Paulina  Witek - 1:42,72. W  biegu na 1000 metrów 5 miejsce zajęła  Gabriela   Kazberuk , podobnie  Magdalena Żyła w rzucie dyskiem. Wyjazd na zawody  możliwy był  dzięki  UMiG w Połańcu.

19 wrzesień 2014 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.