STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Ku pamięci...

dodano przez: Dominika

W poniedziałek 1 września przy Grobie Nieznanego Żołnierza na starym cmentarzu, członkowie Towarzystwa Kościuszkowskiego po raz kolejny uczcili pamięć żołnierzy biorących udział w kampanii wrześniowej. Podczas apelu poległych wspomniano żołnierzy Armii Kraków, pochowanych na połanieckim cmentarzu oraz mieszkańców naszego miasta, którzy zginęli w pierwszych dniach wojny.W spotkaniu wziął udział burmistrz Połańca Jacek Tarnowski, którego dziadek – Stanisław Kwiatkowski zginął we wrześniu 1939 r. w walkach pod Modlinem. Mieliśmy zatem możliwość podziękowania władzom miasta za odnowienie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz alejki ofiar II wojny światowej.

03 wrzesień 2014 Czytaj więcej

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu ZAPRASZA!

dodano przez: Aleksandra

03 wrzesień 2014 Czytaj więcej

Przebudowa ul. Królowej Jadwigi dobiega końca

dodano przez: Dominika

Dobiegają końca prace przy przebudowie ulicy Królowej Jadwigi patrząc od skrzyżowania z ul. Czarnieckiego.  W tej części jeszcze do niedawna jezdnia, chodnik i parkingi posiadały spękania, przełomy i nierówności. Celem zadania inwestycyjnego było uporządkowanie i poprawa warunków ruchu kołowego poprzez wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni, parkingów i chodnika wraz z infrastrukturą techniczną w pasie drogowym przedmiotowej drogi. Jest już nowa nawierzchnia asfaltowa na drodze i parkingach. 

03 wrzesień 2014 Czytaj więcej

SESJA RADY MIEJSKIEJ

dodano przez: Dominika

Porządek obrad
na sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 9 września 2014 roku
(godz.   8.00)

1. Otwarcie sesji /x.
2. Przyjęcie protokołu Nr LXI/14.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany podziału Miasta i Gminy Połaniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
2/ sprzedaży działki nr 6190/3 położonej w Połańcu na terenie osiedla Południe w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.

 

03 wrzesień 2014 Czytaj więcej

REMONT ULICY DZIAŁKOWCÓW I ENERGETYKÓW DOBIEGA KOŃCA

dodano przez: Dominika

Przebudowa drogi gminnej na ulicy Energetyków i Działkowców  to kolejne zadanie inwestycyjne jakie gmina Połaniec realizuje w ramach pozyskanych środków finansowych z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.  Dobiega końca gruntowny remont na trzech odcinkach ul. Energetyków – od skrzyżowania z ulicą Działkowców oraz na dwóch odcinkach wewnętrznych – odbudowa  zarówno drogi i parkingów (powstało tutaj  dodatkowo 1 miejsce parkingowe). Z kolei na ulicy Działkowców remontowany jest odcinek  rozpoczynający się od skrzyżowania z ulicą Kilińskiego a kończący się skrzyżowaniem z ulicą Spacerową oraz jeden odcinek wewnętrzny. Nowa nawierzchnia powstała nie tyko na drodze, bo gruntownego remontu doczekał się również parking, który uległ poszerzeniu o trzy miejsca.   Prace polegające na pokryciu dróg i parkingów drugą warstwą bitumiczną zbliżają się ku końcowi.

02 wrzesień 2014 Czytaj więcej

NA DOBRY START

dodano przez: Dominika

Do 9 września br., młodzi ludzie w wieku od 15 do 24 lat, niepracujący i nieuczący się, mają okazję przystąpić do dwóch programów "Pomysł na siebie" i "Równi na rynku pracy", które realizuje właśnie Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy. Projekty te wpisują się w europejski pakiet "Gwarancje dla Młodzieży", który ma zapewnić młodym bezrobotnym dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalsze kształcenie, przyuczenie do zawodu lub staż.

02 wrzesień 2014 Czytaj więcej

"Dawca pamięci" w Kinie "Impresja"

dodano przez: Aleksandra

02 wrzesień 2014 Czytaj więcej

ZAWODY „CHAŃCZA 2014"

dodano przez: Dominika

W dniu 30 sierpnia 2014 r.na terenie kąpieliska Ośrodka Wypoczynkowego w Chańczy odbyła się XIII edycja Otwartych Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie. Na mistrzostwa zgłosiło się 61 drużyn z: PSP,  Policji, OSP, WOPR i krytych pływalni w tym 3 drużyny kobiece. Otwarcia zawodów organizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach i Biuro Zarządu Wojewódzkiego WOPR w Kielcach dokonała Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba. Nie mogło zabraknąć zawodników z Miasta i Gminy Połaniec. 

02 wrzesień 2014 Czytaj więcej

MIESZKAŃCY WYMYSŁOWA MAJĄ NOWY KOMPLEKS SPORTOWO - REKREACYJNY I ŚWIETLICĘ

dodano przez: Dominika

30 sierpnia miało miejsce otwarcie kompleksu rekreacyjno – sportowo – kulturalnego w miejscowości Wymysłów. W jego skład wchodzi plac zabaw, boisko, koszykówka oraz świetlica. W tej miejscowości jak i wielu innych na terenie gminy Połaniec do niedawna brakowało bezpiecznego miejsca przeznaczonego dla dzieci i młodzieży, jak i miejsca spotkań dla dorosłych. W trosce o dobro i bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców gminy w każdej miejscowości przystosowano część terenu, na którym młodzież i dzieci mogłyby spędzać aktywnie swój wolny czas na świeżym powietrzu i wszechstronnie się rozwijać. Na ten cel pozyskano także środki zewnętrzne. Ta rzadko spotykana w innych gminach sytuacja – w naszej każda miejscowość nawet ta najmniejsza taki obiekt już posiada, trwają prace w ostatniej miejscowości – Winnicy. Przy współpracy samorządu lokalnego z Urzędem Marszałkowskim udało się zbudować kompleks w miejscowości Wymysłów i pozostałych miejscowościach.

02 wrzesień 2014 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.