STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Konsultacje projektu „Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Czarnej Staszowskiej”

dodano przez: Dominika

Trwa realizacja zadania pn. „Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Czarnej Staszowskiej” przez konsorcjum firm: Ove Arup & Partners International Limited Sp. zo.o Oddział w Polsce, Integrated Engineering Sp. z o.o., DHI Polska Sp. z o.o wykonywanego na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. Spotkanie konsultacyjne odbyło się w dniu 19 sierpnia br. w siedzibie Zarządu Zlewni Wisły Sandomierskiej w Sandomierzu. Wziął w nim udział Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec - Jacek Tarnowski. Przedstawiciel firmy Arup przedstawił wstępne propozycje inwestycji ochrony przed powodzią na obszarze zlewni Czarnej Staszowskiej. "Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Czarnej Staszowskiej" to zadanie, które z punktu widzenia ograniczenia ryzyka powodziowego jest dla Połańca kluczowym projektem. Podczas spotkania zostały uwzględnione sugestie zgłoszone przez naszą stronę. W toku dalszych prac po sformułowaniu ostatecznego wariantu powstanie inwestycyjny program ochrony przed powodzią. 

 

27 sierpień 2014 Czytaj więcej

„Plon niesiemy, plon...”. Gminne Dożynki w Ruszczy - Kępie

dodano przez: Dominika

,,Kiedyż się rolnik ma weselić i Bogu pokłonić
i ziemi błogosławić i ludziom za pomoc dziękować, jeżeli nie wtedy, gdy pod dach swój zgromadzi owoce pracy mozolnej i zabiegów całorocznych"
Z.Gloger

Dożynki są zwieńczeniem ciężkiej pracy rolników i ich rodzin. Bogata, bo sięgająca czasów średniowiecznych tradycja tej uroczystości to ukoronowanie mozolnej i wymagającej poświęcenia pracy na roli. Jak podają źródła historyczne dożynki to tradycyjne ścięcie  ostatnich kłosów zboża i uroczyste przeniesienie uwitego wieńca do domu gospodarza, połączone często z huczną zabawą.  Istotą dożynek było zapewnienie ciągłości wegetacji i zabezpieczenie dobrych plonów na następny rok. I choć obchodzenie dożynek nie jest związane z kalendarzem świąt kościelnych, to jednak często święcono go w dzień Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia), uważanej za patronkę dobrych zbiorów.

26 sierpień 2014 Czytaj więcej

WAKACJE W KAJAKU

dodano przez: Dominika

Nowa atrakcja rekreacyjna, jaką jest spływ kajakowy rzeką Czarną cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Szczególnie w weekendy ilość chętnych do popływania kajakiem jest bardzo duża. Spływ zorganizowany w ubiegłą sobotę, 23 sierpnia zainteresował nie tylko lokalnych amatorów emocjonujących wrażeń, ale również przyjezdnych. Do korzystania zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby podziwiać walory przyrodnicze z innej niż dotychczasowa perspektywy.

26 sierpień 2014 Czytaj więcej

Konkurs „Lekcja dobrej historii”

dodano przez: Dominika

Instytut Badań Edukacyjnych ogłosił trzecią edycję konkursu „Lekcja dobrej historii” (rok szkolny 2013/2014) na dobre praktyki w zakresie nauczania historii w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych.  Organizatorzy poszukują praktyk, które kształtują umiejętność interpretacji różnych źródeł i skłaniają uczniów do spojrzenia na wydarzenie historyczne/proces/postać historyczną z różnych punktów widzenia. Uczestnikiem konkursu może być tylko nauczyciel historii szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, uczący na terenie Polski i realizujących zapisy podstawy programowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977). Każdy z laureatów (maksymalnie 15) otrzyma czytnik książek elektronicznych. Jury konkursu przy ocenie pomysłów będzie brało pod uwagę między innymi precyzję opisu lekcji – tak, aby z łatwością mogła być odtworzona w innych szkołach. Ważna będzie również zgodność praktyk z podstawą programową i dobór materiałów źródłowych. Zgłoszenia należy przesyłać do 22 września br.

Szczegółowe informacje

22 sierpień 2014 Czytaj więcej

ARR przyjmuje powiadomienia od rolników poszkodowanych embargiem

dodano przez: Dominika

W ślad za komunikatem Komisji Europejskiej (KE) dotyczącym wprowadzenia wyjątkowych środków wsparcia w sektorze owoców i warzyw, dla Rolników poszkodowanych  embargiem rosyjskim oraz w nawiązaniu do instrukcji opublikowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiAgencja Rynku Rolnego realizując zapisy ww. instrukcji przyjmuje powiadomienia dotyczące zamiaru przeprowadzenia wycofania z rynku owoców lub warzyw nie przeznaczonych do sprzedaży. Producenci rolni, którzy chcieliby skorzystać z możliwości wycofania mogą składać powiadomienia do właściwych, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę powiadamiającego, Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego na załączonym formularzu.

POWIADOMIENIE
PISMO PRZEWODNIE

22 sierpień 2014 Czytaj więcej

POŁANIEC - MOJE MIASTO, MOJA GMINA

dodano przez: Dominika

22 sierpień 2014 Czytaj więcej

Konkurs "Nowa Przestrzeń. Najlepsza inicjatywa dla młodzieży województwa świętokrzyskiego"

dodano przez: Dominika

Instytucje, organizacje i grupy pracujące z młodzieżą mogą przystąpić do konkursu pt. „Nowa Przestrzeń. Najlepsza inicjatywa dla młodzieży województwa świętokrzyskiego". Inicjatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, a honorowy patronat objął marszałek Adam Jarubas. Konkurs ten ma na celu wyłonienie najlepszych działań, które aktywizują młodych ludzi i dają im warunki do samodzielności i realizacji własnych pomysłów. Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz grupy nieformalne.  Zgłoszenia można nadsyłać do 8 września br., do godziny 24.00. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa.

21 sierpień 2014 Czytaj więcej

TERENY INWESTYCYJNE W POŁAŃCU WYBRANE DO OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU "GRUNT NA MEDAL"

dodano przez: Dominika

Pięć atrakcyjnych działek pod inwestycje położonych na terenie województwa świętokrzyskiego wybranych zostało w pierwszym etapie konkursu „Grunt na medal" organizowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych we współpracy z marszałkami województw oraz Regionalnymi Centami Obsługi Inwestora. Celem konkursu, który odbywa się już po raz szósty jest wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycje produkcyjne. Przedsięwzięcie jest znakomitą formą promocji gminy, co daje dodatkowe możliwości pozyskania nowych inwestycji. Najlepsze zgłoszone tereny będą, tak jak w poprzednich edycjach konkursu, w pierwszej kolejności rekomendowane przez PAIiIZ inwestorom zagranicznym planującym rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności gospodarczej w Polsce. 

21 sierpień 2014 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.