STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

NOWA NAWIERZCHNIA NA ULICY DZIAŁKOWCÓW I ENERGETYKÓW

dodano przez: Dominika

Przebudowa drogi gminnej na ulicy Energetyków i Działkowców to kolejne zadanie inwestycyjne jakie gmina Połaniec realizuje w ramach pozyskanych środków finansowych z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.  Trwa obecnie gruntowny remont na trzech odcinkach ul. Energetyków – od skrzyżowania z ulicą Działkowców oraz na dwóch odcinkach wewnętrznych – odbudowa zarówno drogi i parkingów (powstaje dodatkowo 1 miejsce parkingowe). Z kolei na ulicy Działkowców remontowany jest odcinek rozpoczynający się od skrzyżowania z ulicą Kilińskiego a kończący się skrzyżowaniem z ulicą Spacerową oraz jeden odcinek wewnętrzny. 

01 sierpień 2014 Czytaj więcej

POŁANIEC NAGRODZONY TYTUŁEM „EURO - GMINA”

dodano przez: Dominika

Miasto i Gmina Połaniec otrzymała statuetkę i certyfikat ogólnopolskiego plebiscytu EURO-GMINA. Plebiscyt zorganizowany został przez Fundację Gospodarczą „EURO-PARTNER", która miała na celu promocję najlepszych samorządów spełniających wymagania Unii Europejskiej. Certyfikat przyznano na podstawie oceny Kapituły Plebiscytu EURO-GMINA w oparciu o dotychczasowe działania samorządu. 4 lipca, w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec – Jacek Tarnowski i Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Lolo odebrali statuetkę „Euro-Gminy" z rąk Wiceministra Gospodarki Witolda Pietrewicza.  W plebiscycie, któremu patronował Minister Gospodarki, wojewodowie i marszałkowie województw, nagrodzone zostały najlepsze samorządy i instytucje w Polsce. 

01 sierpień 2014 Czytaj więcej

KONKURS NA NAJLEPSZY ESEJ

dodano przez: Dominika

Zał. 1
Zał. 2

01 sierpień 2014 Czytaj więcej

ODBUDOWANA DROGA W OKRĄGŁEJ

dodano przez: Dominika

Wynikiem otrzymania w lutym roku bieżącego promesy dotacyjnej jest obecny remont kolejnych odcinków drogowych. Połaniec otrzymał środki finansowe na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Dotacja ta została przyznana w ramach podziału środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie powodzi i osuwisk. Wysokość dotacji dla Miasta i Gminy Połaniec wyniosła 200.000zł. i stanowiła do 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego. Atrakcyjna dotacja zostaje przeznaczona na odbudowę zniszczonej drogi gminnej nr 366043T w miejscowości Tursko Małe oraz drogi nr 366039T w miejscowości Brzozowa, ale również przebudowę drogi gminnej w Okrągłej nr 366030T. Prace na tym odcinku również dobiegają końca. Nowa nawierzchnia daje wygodę mieszkańcom korzystającym z odbudowanego odcinka drogowego. 

01 sierpień 2014 Czytaj więcej

ODBUDOWANA DROGA W TURSKU MAŁYM

dodano przez: Dominika

Zakończyły się już prace w Tursku Małym mające na celu odbudowę zniszczonej drogi gminnej nr 366043T. Odcinek zawierający liczne popękania i nierówności idzie w zapomnienie. Można już liczyć na wygodę i bezpieczeństwo. Fundusze zostały przyznane na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Dotacje przyznano w ramach podziału środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

01 sierpień 2014 Czytaj więcej

Trwa budowa ulicy Miłej

dodano przez: Dominika

Budowa ul. łączącej Krakowską Dużą z Krakowską Małą w Połańcu wraz z budową sieci oświetleniowej – ul. Miła to kolejne zadanie inwestycyjne realizowane w ramach tzw. „Schetynówek”. Odcinek stanowiła droga gruntowa miejscami utwardzona materiałem kamiennym. Teren, przez który przebiega budowana droga stanowią tereny zielone. Początek odcinka drogowego zlokalizowany jest na krawędzi jezdni ulicy Krakowskiej Dużej, zaś koniec na krawędzi jezdni ulicy Krakowskiej Małej. W ramach budowy powstaje chodnik przy jezdni po prawej stronie drogi, który zapewni pieszym bezpieczne poruszanie się. W miejscu istniejącego rowu powstanie przepust rurowy żelbetowy. Z powodu wysokiego poziomu wód gruntowych zastosowano odwodnienie wgłębne realizowane przez drenaż odprowadzany do studni wodościekowych. Powstają także zjazdy indywidualne. Trwają obecnie intensywne prace. 

01 sierpień 2014 Czytaj więcej

Wyremontowana droga gminna w miejscowości Zdzieci Nowe

dodano przez: Dominika

Początek odremontowanego odcinka drogi zaczyna się od skrzyżowania z drogami gminnymi Zdzieci Nowe – Połaniec oraz z drogą gminną Zrębin – Zdzieci Stare. Odcinek posiadał zniszczoną nawierzchnię asfaltową – liczne deformacje podłużne i poprzeczne, ubytki i spękania. Stan nawierzchni oceniany był jako zły. "Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową sieci w nich występujących realizowanych w 2014 roku w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” objęła również drogę w miejscowości Zdzieci Nowe. Wszystkie roboty zostanły wykonane w obrębie istniejącego pasa drogowego.  Kompleksowa modernizacja odtworzonej nawierzchni asfaltowej, będzie dopełnieniem zrealizowanej tu w zeszłym roku inwestycji. A mieszkańcy mają zapewnioną wygodę i bezpieczeństwo. 

01 sierpień 2014 Czytaj więcej

GRUNTOWNY REMONT WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

dodano przez: Dominika

Zmniejszenie kosztów ponoszonych na ogrzewanie budynku, udoskonalenia w strukturze budowlanej oraz systemie grzewczym to podstawowe zadania termomodernizacyjne. Usprawnienia, dzięki którym następuje obniżenie zużycia energii podnoszą ogólny komfort użytkowania, przyczyniają się do ochrony środowiska przyrodniczego, jak również ułatwiają obsługę oraz konserwację urządzeń i instalacji. Potrzeba obniżenia energochłonności budynków została uznana za konieczną również w budynku WTZ w Połańcu. Budynek po wykonaniu  przedsięwzięć modernizacyjnych przyciągać będzie wzrok przechodniów swoim eleganckim wyglądem i pięknymi kolorami elewacji. Największą radość przyniesie z pewnością jego użytkownikom. Prace termomodernizacyjne przebiegają w szybkim tempie – rozpoczęto wymianę pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, pojawił się już kolor elewacji. Wykonie prac zastąpi stary, zniszczony budynek oraz poprawi estetykę całej bryły.

31 lipiec 2014 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.