STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

KOLEJNA PROMESA DOTACYJNA DLA POŁAŃCA = ODBUDOWA NOWYCH ODCINKÓW DROGOWYCH

dodano przez: Dominika

Środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych napłynęły do świętokrzyskich samorządów. Pieniądze, w łącznej kwocie 25 mln 214 tys. zł, trafią do 7 powiatów, 14 miast oraz 32 gmin. Promesy dotacyjne na niwelowanie negatywnych skutków klęsk żywiołowych wręczyła  samorządowcom z województwa świętokrzyskiego wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba dziękując samorządowcom za zaangażowanie i solidność w rozliczaniu wydatkowanych pieniędzy co pozwala na sprawne przekazywanie dotacji i wsparcie ze strony państwa.

29 lipiec 2014 Czytaj więcej

MUSZLA KONCERTOWA W TRAKCIE „LIFTINGU”

dodano przez: Dominika

Widać już efekty prac remontowych na jednym z najważniejszych obiektów życia kulturalnego, miejsca służącego do realizacji wielu wydarzeń kulturalnych, imprez plenerowych, widowisk taneczno - muzycznych i koncertów. Dobra akustyka obiektu przy organizowaniu dużych imprez to jak wiadomo podstawa. Poprawa akustyki obiektu wraz z przebudową sceny i istniejących pomieszczeń oraz przedłużenie kopuły muszli to główne założenia zadania inwestycyjnego, którego realizacja będzie miała wpływ na poprawę jakości prezentowanych wydarzeń kulturalnych. Tak duża inwestycja jest realizowana dzięki zewnętrznym środkom finansowym, jakie udało się pozyskać na ten cel Gminie Połaniec, bez których powodzenie projektu nie byłoby możliwe.  Trwają obecnie dalsze, zaawansowane prace remontowe – ukończono murowanie ścian,  wykonano ok. 80% prac przy przebudowie dachu, wykonano roboty hydrauliczne i elektryczne- instalacja elektryczna podtynkowa i posadzkowa - jak poinformował kierownik budowy – p. Mirosław Muniak.

29 lipiec 2014 Czytaj więcej

Wizyta młodzieży z miast partnerskich w Połańcu

dodano przez: Dominika

W dniach 15.07-23.07. br.- Połaniec stał się miejscem spotkań delegacji z partnerskiego miasta Vonitsa w Grecji i Viggiano we Włoszech. Co roku miasta partnerskie spotykają się w jednym z miast (Vonitsa- Viggiano – Etoile sur Rhone – Połaniec) celem podsumowania swojej dotychczasowej współpracy oraz wyznaczenia nowych celów na przyszłe lata. Jak zawsze w tych spotkaniach obok oficjalnych delegacji uczestniczy przede wszystkim młodzież. Nasze miasto gościło 35-osobową delegację, którą reprezentowała włoska i grecka młodzież wraz z opiekunami. Mija 10 lat ścisłej  współpracy poprzez spotkania i wzajemne poznawanie się mieszkańców, zrozumienie problemów występujących w poszczególnych społecznościach oraz podejmowanie wspólnych przedsięwzięć pozwalających na zacieśnienie więzi pomiędzy miastami. Miasta wymieniają się doświadczeniami dotyczącymi funkcjonowania społeczności lokalnych, odbywają się wymiany mieszkańców, dzięki którym mają oni możliwość pogłębiania znajomości języka, poznawania historii i kultury  krajów. Podczas pobytu w Połańcu, goście mieli m.in. możliwość zwiedzania miasta i gminy, okolic, uczestniczenia w wycieczkach organizowanych do najciekawszych zakątków województwa i regionu, a także wzięcia udziału w zawodach sportowych czy  lokalnych atrakcjach.

28 lipiec 2014 Czytaj więcej

I coś dla kinomanów ...

dodano przez: Dominika

28 lipiec 2014 Czytaj więcej

"Moje marzenia" - konkurs artystyczny 2014

dodano przez: Dominika

Ruszyła kolejna edycja konkursu „Moje marzenia” mającego na celu promowanie idei integracji społecznej, która jest jednym z obszarów objętych wsparciem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Prace mogą zgłaszać warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, mieszkańcy domów pomocy społecznej, domy dziecka i inne placów pomocy społecznej oraz opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa świętokrzyskiego. Autorzy prac konkursowych powinni ująć dowolne, szeroko rozumiane motywy, ukazujące w formie artystycznej marzenia, plany, wyobrażenia itp. Można w nich zawrzeć także nawiązania do idei integracji społecznej oraz unijnej polityki wyrównywania szans.   Do konkursu można zgłaszać prace w następujących kategoriach: prace plastyczne (malarstwo i witraż, rysunek i grafika, inne formy artystyczne) oraz inscenizacja. Twórczość artystyczna jako element rozwoju osobistego i walki z wykluczeniem społecznym” – to hasło tegorocznej VII edycji konkursu artystycznego „Moje Marzenia” organizowanego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Termin nadsyłania prac upływa 31 października 2014 roku.

28 lipiec 2014 Czytaj więcej

Podpisano kolejne porozumienie na rzecz doskonalenia wspólnego systemu ochrony przeciwpowodziowej gmin leżących wzdłuż rzek Wisły i Czarnej

dodano przez: Dominika

Mając na celu rozwój form współpracy i działań na rzecz doskonalenia wspólnego systemu ochrony przeciwpowodziowej gmin leżących wzdłuż rzek Wisły i Czarnej,Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu przy udziale Miasta i Gminy Połaniec 23 lipca 2014 r. zawarł porozumienie o współpracy z Komisariatem Policji w Połańcu, Zespołem Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „ Jędrusie” w Połańcu, a także z Ochotniczą Strażą Pożarną z gmin Połaniec, Osiek i Łubnice.

            Ulepszanie wspólnego systemu ochrony przeciwpowodziowej gmin leżących wzdłuż rzek Wisły i Czarnej będzie możliwe m.in. poprzez grupowe nieodpłatne korzystanie przez policjantów Komisariatu Policji w Połańcu, strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Połaniec, Gminy Osiek i Gminy Łubniceoraz przez uczniów Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu z krytej  pływalni stanowiącej własność Gminy Połaniec, a będącej w zarządzie OSiR Połaniec.

 

28 lipiec 2014 Czytaj więcej

ZAPRASZAMY NA GIEŁDĘ W POŁAŃCU!

dodano przez: Aleksandra

25 lipiec 2014 Czytaj więcej

Połanieckie talenty matematyczne

dodano przez: Aleksandra

   W minionym roku szkolnym, po raz kolejny w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu, odbył się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”.

Celem konkursu jest:
- popularyzacja wiedzy matematycznej,
- przełamywanie niechęci uczniów do matematyki,
- wyłanianie talentów matematycznych,
- podnoszenie poziomu nauczania matematyki,
- doskonalenie umiejętności egzaminacyjnych zwłaszcza: rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce.

24 lipiec 2014 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.