STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

CENTUM KULTURY I SZTUKI W POŁAŃCU ZAPRASZA NA CASTING

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Wszystkich, których pasją jest taniec zapraszamy 1 i 2 września o godz. 16.00 - 19.00 na casting do spektaklu tanecznego UNIWERSAŁ WOLNOŚCI.
Spektakl powstanie w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i

 

Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego", w ramach programu „Taniec", realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca".
 
01 wrzesień 2021 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 123
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
 
o godz. 06:35 dnia 31.08.2021
Zjawisko/Stopień zagrożenia Intensywne opady deszczu/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: buski(85), jędrzejowski(85), kazimierski(87), Kielce(89), kielecki(90), konecki(82),
opatowski(87), ostrowiecki(87), pińczowski(86), sandomierski(87), skarżyski(85),
starachowicki(83), staszowski(88), włoszczowski(85)
Ważność od godz. 11:00 dnia 31.08.2021 do godz. 08:00 dnia 01.09.2021
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana całkowita
wysokość opadów miejscami od 20 mm do 40 mm.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 11:00/31.08 do
08:00/01.09.2021 40 mm. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia
o intensywnych opadach deszczu
Uwagi Brak.
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia Intensywne opady deszczu/2 ZMIANA
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: buski(84), jędrzejowski(84), kazimierski(86), Kielce(88), kielecki(89), konecki(81),
opatowski(86), ostrowiecki(86), pińczowski(85), sandomierski(86), skarżyski(84),
starachowicki(82), staszowski(87), włoszczowski(84)
Ważność od godz. 20:00 dnia 30.08.2021 do godz. 08:00 dnia 31.08.2021
 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14
tel: 12-6398150, fax: 12-4251973
email: meteo.krakow@imgw.pl
www: www.imgw.pl
]
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana całkowita
suma opadów miejscami od 50 mm do 80 mm. Suma opadów prognozowana dla okresu od 20:00
30.08 do 08:00 31.08 wynosi od 30 mm do 40 mm.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/2 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 20:00/30.08 do
08:00/31.08.2021 80 mm. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia
o intensywnych opadach deszczu
Uwagi Zmiana dotyczy podniesienia stopnia ostrzeżenia.
 
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Alina Jasek-Kamińska
 Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
01 wrzesień 2021 Czytaj więcej

KARPACKI WYŚCIG KURIERÓW - POŁANIEC 2021

dodano przez: red.


FILM STANOWI RELACJĘ Z MIĘDZYNARODOWEGO KARPACKIEGO WYŚCIGU KURIERÓW

- PROLOG W POŁAŃCU

31 sierpień 2021 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Data i godzina wydania: 31.08.2021 - godz. 09:44

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

 

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:198

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 10:00 dnia 31.08.2021 do godz. 10:00 dnia 02.09.2021

Obszar: rzeka Wisła (świętokrzyskie)

Przebieg: Na skutek przemieszczania się kulminacji fali wezbraniowej na Wiśle obserwowany jest szybki wzrost poziomu wody. Spodziewane są przekroczenia stanów ostrzegawczych na odcinku od ujścia Wisłoki po ujście Sanu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 100%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Przemysław Plewa

 

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie

Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

T. (+48) 12 639 81 40; 503 112 140

IMGW Kraków: 30-215 Kraków, P. Borowego 14

 

meteo.imgw.pl – nowy serwis pogodowy dla Polski IMGW-PIB

IMGW-PIB | 01-673 Warszawa, Podleśna 61 | www.imgw.pl
Media Office 24/7: Twitter @IMGWMeteo
Social Media: Facebook, Instagram, Linkedin.
Należymy do Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) oraz EUMETSAT

Niniejsza wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla wskazanego w niej odbiorcy i może zawierać informacje poufne. Jeśli nie są Państwo adresatem tej informacji prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie nadawcy pocztą elektroniczną oraz niekopiowanie i nieprzekazywanie tej wiadomości osobom nieupoważnionym. Dziękujemy | Zanim wydrukujesz, pomyśl o środowisku!

31 sierpień 2021 Czytaj więcej

JESZCZE MIESIĄC SPISU POWSZECHNEGO

dodano przez: red.


Rachmistrzowie, czyli osoby spisujące dane dzwonią i odwiedzają mieszkańców. Rachmistrzowie dzwonią z numeru 22 828 88 88.

Uwaga! Z chwilą, kiedy zadzwoni  rachmistrz, nie ma już możliwości uruchomienia samospisu w internecie, gdyż  brak odpowiedzi rachmistrzowi będzie wtedy uznany za odmowę udziału w spisie.

30 sierpień 2021 Czytaj więcej

KOMUNIKAT Z PROŚBĄ DO MIESZKAŃCÓW

dodano przez: red.


W związku z organizacją w najbliższą niedzielę Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego następującymi ulicami Połańca: Plac Uniwersału Połanieckiego, ul. Mielecka, ul. T. Kościuszki, ul. Żapniowska, ul. Jana Pawła II, ul. Widokowa informujemy, że nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na drogach przyległych do trasy wyścigu w godzinach od 15.00- 19.00.

Zwracamy się z gorącą prośbą do mieszkańców o wyrozumiałość i o zachowanie w tym dniu szczególnej ostrożności, stosowanie się do zaleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na trasie przejazdu, a także opiekę nad dziećmi i pilnowanie zwierząt, nieprowadzenie w tym czasie prac w pobliżu drogi celem swobodnego i bezpiecznego przejazdu uczestników wyścigu i nie parkowanie pojazdów na trasie. Wyścig będzie również przebiegał w trakcie wieczornej Mszy Świętej wobec czego prosimy o przybycie pieszo oraz o wcześniejsze dokonanie zakupów lub o  załatwienie innych koniecznych spraw.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

Jednocześnie zachęcamy do aktywnego dopingowania zawodników na trasie zawodów.

 

27 sierpień 2021 Czytaj więcej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej dostępna będzie pod adresem:

LINK do transmisji on-line

https://youtu.be/Wu9QVKs2uQg

26 sierpień 2021 Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE

Dodano przez: A.K. 

Z A W I A D O M I E N I E
 
 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. w Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), oraz art.15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842
ze zm.), zwołuję sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 26 sierpnia 2021 r. – godz. 15:30
.
Miejsce posiedzenia: sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu,  ul. Żapniowska 1.
 
1. Otwarcie sesji.
 
2. Przyjęcie porządku obrad/x
 
3. Informacja na temat drogi wojewódzkiej 764 Połaniec – Staszów w świetle planowanych zamierzeń w zakresie organizacji ruchu.
 
4. Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta i Gminy Połaniec za I półrocze 2021 roku.
 
5. Podjęcie uchwał:
 
 a/podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
 Połaniec na lata 2021 – 2025,
 b/podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2021 rok,
 c/podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Połaniec
 do Wiślańskiego Klastra Energii.
 
6. Zakończenie obrad.
 
 /x – do porządku obrad mogą być
 wprowadzone dodatkowe tematy                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej
                      Stanisław Lolo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zebranie Komisji:
26.08.2021 r. – 15:00 wspólne zebranie Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Komisji Rolnictwa i Komisji Budżetu
 

INFORMACJA

 

 

Proszę Państwa ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy,. Art. 20.1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. W związku z powyższym podczas Sesji Rady Miejskiej odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w nich udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci Internet w celu transparentności działań Rady Miejskiej. Biorąc więc udział w Sesji Rady Miejskiej dana osoba musi być świadoma, iż przetwarza się jej wizerunek, tym samym akceptuje niniejsze warunki.

Udział w publicznej Sesji Rady Miejskiej, czy wejście na teren obiektu, na którym odbywa się Sesja Rady Miejskiej, skutkuje rozpowszechnianiem wizerunku utrwalonego podczas obrad na podkreślonych polach eksploatacji tj., strona www.portal.polaniec.eu, BIP Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, kanał you tube oraz gazeta w celu transparentności działań Gminy.

25 sierpień 2021 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.