STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Magiczne ogrody

03 sierpień 2021 Czytaj więcej

Wycieczka

03 sierpień 2021 Czytaj więcej

SESJA RADY MIEJSKIEJ

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. w Dz.U. z 2020 r.poz. 713 ze zm.), oraz art.15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r.poz.1842), zwołuję sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 03 sierpnia 2021 r. godz. 15.30. Miejsce posiedzenia: sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu, ul. Żapniowska.

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad/x.

3.Podjęcie uchwał:

a/podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Połaniec porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji Dolina Wisły na lata 2021-2030,

b/podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2021 2025,

c/podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2021 rok,

d/podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Połaniec, w roku szkolnym 2021/2022,

e/podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Połańcu, oznaczonych jako działki nr: 6171/16, 6172/6, 6173/4, 6174/3 i 6175/5 o łącznej powierzchni 0,0562 ha oraz 6171/17, 6172/7, 6173/5 i 6174/4 o łącznej powierzchni 0,0302 ha, w drodze przetargu.

4.Rozpatrzenie projektu rezolucji w sprawie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego oraz polderów zalewowych.

5.Rozpatrzenie projektu rezolucji w sprawie dokonania podziału działek wyodrębniających infrastrukturę kolejową.

6.Rozpatrzenie projektu rezolucji w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planowanych przez Grupę Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki
,,Siarkopol” S.A. działań, dotyczących
budowy kopalni siarki na terenie gminy Połaniec.

7.Zakończenie obrad.

/xdo porządku obrad mogą być wprowadzone dodatkowe tematy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo


Zebranie Komisji:03.08.2021 r.15.00 wspólne zebranie Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Komisji Rolnictwa i Komisji Budżet

 

INFORMACJA

Proszę Państwa ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy,. Art. 20.1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. W związku z powyższym podczas Sesji Rady Miejskiej odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w nich udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci Internet w celu transparentności działań Rady Miejskiej. Biorąc więc udział w Sesji Rady Miejskiej dana osoba musi być świadoma, iż przetwarza się jej wizerunek, tym samym akceptuje niniejsze warunki.

Udział w publicznej Sesji Rady Miejskiej, czy wejście na teren obiektu, na którym odbywa się Sesja Rady Miejskiej, skutkuje rozpowszechnianiem wizerunku utrwalonego podczas obrad na podkreślonych polach eksploatacji tj., strona www.portal.polaniec.eu, BIP Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, kanał you tube oraz gazeta w celu transparentności działań Gminy.

02 sierpień 2021 Czytaj więcej

Wakacyjne treningi” najmłodszych uczestników programu Aktywny Junior (rocznik 2016-2013)

W dniach 12.07.2021-16.07.2021 chłopcy z grupy „Skrzat” i „Żak” uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji a także Towarzystwo Sportowe w Połańcu. W naszym programie nie skupialiśmy się tylko na zajęciach sportowych, ale staraliśmy się wypełnić ciekawie czas innymi atrakcjami. Pierwszego dnia skupiliśmy się na treningu piłkarskim a także zajęciach na świetlicy m. in. gry edukacyjne, gry kinnect sport, wyścigi rzędów, budowle z klocków, małe kino.
Drugiego dnia udaliśmy się na całodniową wycieczkę do Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie. Gdzie na naszych najmłodszych podopiecznych czekał „Bajkowy Świat”-magiczna kraina, która jest połączeniem niezwykłego muzeum z interaktywną wystawą. Następnie zobaczyliśmy Mały Teatr w którym dzieci oglądają bajkowe spektakle a po bajce dowiadują się wielu szczegółów dotyczących teatru lalek i jego historii. Wolny czas spędziliśmy na nowo otwartych obiektach gdzie chłopcy mogli bawić się w parku linowym, zwiedzić mini zoo korzystać z dodatkowych atrakcji.
Środa upłynęła pod znakiem zajęć na stadionie piłkarskim ,świetlicy i pływalni Delfin w Połańcu gdzie mogliśmy skorzystać z basenów wewnętrznych jak i zewnętrznych.
Czwartek to tradycyjne zajęcia piłkarskie ale i „ekstremalna”;) wyprawa rowerowa na Zarudzie połączona z piknikiem.
Piątek był ostatnim dniem „Wakacyjnych Treningów” w którym skupiliśmy się na zajęciach typowo sportowych organizowanych na obiektach Stadionu Miejskiego a także Pływalni Delfin w Połańcu.
W czasie między treningiem piłkarskim a zabawą na basenach chłopcy bawili się w balonową- wodną bitwę.
Uśmiechy na twarzach dzieci pozwalają nam wierzyć że całe przedsięwzięcie sprawiło naszym młodym adeptom futbolu wiele radości i co najważniejsze, uczy nas wspólnie funkcjonować także poza boiskiem.

Poniższe zdjęcia pokazują zajęcia, treningi

02 sierpień 2021 Czytaj więcej

Wakacyjne Treningi dla dzieci

W dniach od 05.07 do 09.07 na Pływalni "Delfin" w Połańcu odbywały się Wakacyjne Treningi dla dzieci.

Zajęcia miały charakter sportowo – rekreacyjny. 

Na uczestników czekało wiele atrakcji, m.in. wyjście do kina na bajkę„Tom & Jerry”.

Dzieci, pod czujnym okiem trenerów, brały udział również w doskonaleniu techniki pływania. Ogromną frajdęsprawiła wszystkim „bitwa wodna”, gdzie drużyny miały bronić swoich instruktorów. 

Piękna pogoda dopisywała każdego dnia. Wakacyjne Treningi to super okazja aby aktywnie i wesoło spędzić czas.

Poniższe zdjęcia pokazują zajęcia, treningi organizowane dla dzieci


 

02 sierpień 2021 Czytaj więcej

Zbigniew Rodenko Sołtysem Roku 2019 w województwie świętokrzyskim

dodano przez: red.


Zbigniew Rodenko, sołtys sołectwa Rudniki w gminie Połaniec,  otrzymał zaszczytny tytuł Sołtysa Roku 2019. W związku z najwyższym wyróżnieniem otrzymał także nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych dla swojego sołectwa. 8 lipca, w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się finał konkursu „Sołtys Roku 2019 Województwa Świętokrzyskiego”.

Konkurs „Sołtys Roku” to doskonała okazja do zaprezentowania wyjątkowych osób zaangażowanych w życie małych ojczyzn. Biorą w nim udział sołtysi, którzy swoją funkcję sprawują minimum jedną kadencję i zostali zgłoszeni przez starostę, wójta, burmistrza, koła sołtysów, a także organizacje pozarządowe, takie jak straże pożarne czy koła gospodyń wiejskich. Kapituła konkursu, składająca się z sołtysów wchodzących do Zarządu Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej ocenia szerokie spektrum zadań, z którymi mierzy się w swojej pracy sołtys, a także osiągnięcia wykraczające poza zwykłe obowiązki z tytułu sprawowania tej funkcji.

 

Na co zostanie przeznaczona wygrana kwota? - Jesteśmy w trakcie remontu świetlicy wiejskiej. Te 20 tysięcy złotych będzie dużym wkładem, który pozwoli na dokończenie inwestycji polegającej na remoncie świetlicy wiejskiej w Rudnikach - informuje sołtys roku.

Serdecznie  gratulujemy!!!

 

Fot. ECHO DNIA

02 sierpień 2021 Czytaj więcej

Rachmistrz pomaga spełnić obowiązek obywatelski

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

WAŻNE !

  • Respondenci mają czas na samospis do momentu, kiedy kontaktuje się z nimi rachmistrz spisowy*
  • Respondent nie może odmówić spisu, jeżeli kontaktuje się z nim rachmistrz spisowy*
  • Respondent, który spisał się metodą wywiadu telefonicznego lub wywiadu bezpośredniego, zostaje zwolniony z obowiązku samospisu internetowego*

*Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

W przypadku wizyty pracownika GUS nie możemy odmówić udzielania wywiadu w ramach spisu powszechnego. ... Jeżeli rachmistrz stwierdzi, że unikamy wzięcia udział w spisie, może to zgłosić. Grozi za to kara do 5 tys. złotych. Obowiązek udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) jest nałożony na Ciebie mocą ustawy. Jeśli uporczywie będziesz odmawiać spisania się, grozi Ci kara grzywny w wysokości nawet do 5 tys. złotych!

UWAGA! W związku z tym, iż respondent nie może odmówić rachmistrzowi udzielania informacji powołując się np. na samospis, który już w tym momencie traktowany jest jak odmowa, a rachmistrz powinien sporządzć protokół i zawiadomienie o niedopełnieniu obowiązku ustawowego, co skutkuje wszczęciem postępowania w sprawie o wykroczenie Gminne Biuro Spisowe mieszczące się w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu rozpocznie weryfikację w tym kierunku (przydziałów do danego rachmistrza). W przypadku osób przydzielonych odgórnie do wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego będziemy prosić  o dokonanie spisu u danego rachmistrza.

30 lipiec 2021 Czytaj więcej

UROCZYSTE WRĘCZENIE STYPENDIÓW SPORTOWYCH BURMISTRZA MIASTA I GMINY POŁANIEC

Dodano przez: A.K.

Uroczyście wręczono nagrody oraz Stypendia Sportowe Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec za osiągnięte wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Stypendia oraz nagrody zostały wręczone w kilku dziedzinach: zapasy, lekka atletyka, pływanie, tenis stołowy, siatkówka i siatkówka plażowa. Stypendyści to zawodnicy reprezentujący Miasto i Gminę Połaniec w stowarzyszeniach kultury fizycznej, mających siedzibę na terenie Miasta i Gminy Połaniec.

Coroczne stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec są wyrazem ogromnego szacunku dla pracy i pasji sportowych dzieci i młodzieży oraz podziękowaniem za  promocję naszego regionu w skali województwa, kraju a nawet na arenach międzynarodowych. Miejscem wręczania gratyfikacji było boisko przy Szkole Podstawowej w Połańcu. 44 sportowców otrzymało stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, które z jednej strony rekompensują czas przeznaczony na treningi i starty, a z drugiej świadczą o tym, że sukcesy nie przechodzą bez echa, są dostrzegane i doceniane. To samo dotyczy osób, którym za trud włożony w treningi i efekty osiągane w rywalizacji sportowej wręczono nagrody. Za wybitne osiągnięcia sportowe nagrody przyznano 276 osobom. Sukcesy połanieckich sportowców to balsam na trudności codziennego życia. Jesteśmy dumni, gdy zawodnicy z Połańca zdobywają kolejne medaleUroczystość, która była podsumowaniem minionego roku stała się z całą pewnością wydarzeniem, które utkwi w pamięci uczestnikom uroczystości i bohaterom tych dni. A byli nimi przede wszystkim zawodnicy, ich trenerzy, a także organizatorzy życia sportowego, których rola w rozwoju sportu jest dzisiaj szczególna. Każdy trener otrzymał również list gratulacyjny z podziękowaniem za bardzo dobrą pracę na rzecz rozwoju kultury fizycznej w gminie Połaniec.

Wszystkim tegorocznym Stypendystom i Nagrodzonym serdecznie gratulujemy, życzymy  kolejnych sukcesów i dziękujemy za godne reprezentowanie Miasta i Gminy Połaniec.

LISTA STYPENDYSTÓW
30 lipiec 2021 Czytaj więcej

Wakacje z Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu - sierpień

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Zapraszamy do udziału w WAKACJACH Z CKisz ...W sierpniu mnóstwo ciekawych warsztatów, zajęć, wycieczek, spotkań z planszówkami, w kinie i na placach zabaw.

30 lipiec 2021 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.