STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Powstaną nowe place zabaw, boiska oraz świetlica na terenie Miasta i Gminy Połaniec

Wczoraj, tj. 25 marca br., w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Połaniec, doszło do podpisania kolejnej umowy. Tym razem przedmiotem umowy była Budowa placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta i Gminy Połaniec oraz budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Winnica”.

26 marzec 2013 Czytaj więcej

Puchar Polski Kadetów w zapasach w stylu wolnym

15-17.03.2013 na 4 matach Klubu Rokita Brzeg Dolny rywalizowało 245 zapaśników z 63 klubów Polski. Turniej ten, będący PUCHAREM POLSKI KADETÓW W ZAPASACH W STYLU WOLNYM, był jednocześnie pierwszą eliminacją do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, która odbędzie się w połowie lipca w Zgierzu. Dużym sukcesem zakończył się start zawodników MKS CZARNI POŁANIEC.
25 marzec 2013 Czytaj więcej

KOLEJNE DROGI GMINNE BĘDĄ REMONTOWANE!

W ubiegłym tygodniu, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Połaniec, doszło do uroczystego podpisania dwóch umów dotyczących odbudowy i przebudowy kolejnych dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec.

25 marzec 2013 Czytaj więcej

Przytulić kurkę, nakarmić gołębia, pogłaskać królika – czyli ptaki i inne zwierzaki na giełdzie w Połańcu

Jest w Połańcu takie miejsce, do którego ludzie kochający ptaki ciągną co miesiąc nawet z odległych stron. Każdego miesiąca (w czwarty) niedzielny ranek, na terenie nowego placu targowego przy ul. KRAKOWSKIEJ 18 spotykają się miłośnicy ptaków i drobnego inwentarza.  Barwne kury, ciekawie upierzone gołębie, miłe w dotyku króliki i jeszcze milsze papugi, kaczki, bażanty, zachwyt zwiedzających i radość z głaskania nie tylko futrzaków, ale i ptaków - wszystko to miało miejsce w minioną niedzielę na giełdzie ptactwa i drobnego inwentarza. Hodowcy gołębi przywożą swoich pupilków, by ich wymienić na inne lub sprzedać.
25 marzec 2013 Czytaj więcej

E-Urząd

Sprawna organizacja pracy i funkcjonowania Urzędu wiąże się bezpośrednio z wprowadzaniem nowych metod i technik zarządzania, inicjowaniem i koordynowaniem prac związanych z doskonaleniem funkcjonowania administracji gminnej. Wypełniając powyższe zadania Urząd Miasta i Gminy w Połańcu obrał za cel usprawnienie klasycznego sposobu załatwiania spraw, związanego z osobistą wizytą w Urzędzie i wypełnianiem papierowych formularzy poprzez rozbudowę elektronicznych formularzy. Zgodnie z wymogami Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Urząd Gminy  posiada możliwość przyjmowania wniosków i pism w formie elektronicznej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców dążymy do maksymalnego wykorzystania nowoczesnych możliwości jakie daje Internet. Przypominamy, że w tym celu została uruchomiona m.in. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP), która umożliwia osobom posiadającym bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) złożyć pismo w wytypowanej sprawie bez konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej. Część usług oprócz drogi tradycyjnej można zrealizować przez Internet łącząc się bezpośrednio z Platformą ePUAP. Nadal trwają prace nad poszerzeniem katalogu o kolejne usługi.

22 marzec 2013 Czytaj więcej

Moja miejscowość, moja historia...

Jesteś uczniem szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej i masz pomysł artystyczny na reportaż, film, opowieść sceniczną, performans… dotyczący tego, co w twojej miejscowości jest najciekawsze, a już trochę zapomniane? Jeśli tak - to weź udział w konkursie „Moje miejsce, moja historia". Na laureatów czekają interesujące nagrody.
22 marzec 2013 Czytaj więcej

TOPIENIEM MARZANNY WITAMY WIOSNĘ!

Uczestnicy WTZ w  Połańcu w zimowej scenerii przywitali kalendarzową wiosnę. Topienie Marzanny tradycyjnie odbyło się na promie w Połańcu, gdzie własnoręcznie zrobiona przez podopiecznych WTZ „TOSIA” symbolicznie spłonęła zwiastując, miejmy nadzieję, zbliżającą się wiosnę.

/WTZ w Połańcu/

21 marzec 2013 Czytaj więcej

Na aktywność nigdy nie jest za późno

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2013 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 II edycja konkursu. Termin składania ofert: do 28 marca 2013.

Priorytetami konkursu są:
I. Edukacja osób starszych
II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową
III. Partycypacja społeczna osób starszych
IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne)


Dotacja dotyczy realizacji zadań, które służą następującym obszarom działań:
1. zwiększenie i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych:
• większa liczba słuchaczy, zwiększanie różnorodności tematycznej oferty edukacyjnej,
• tworzenie ofert odpowiadających problemom osób pozostających niekorzystnej sytuacji,
• promowanie nowych rozwiązań na rzecz motywowania osób starszych o uczenia się dla zachowania aktywności, w tym szczególnie osób starszych pozostających w niekorzystnej sytuacji,
• tworzenie warunków dla rozwoju oferty edukacyjno-kulturalnej.

2. tworzenie warunków dla integracji wewnątrz - i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej m.in. pogłębianie wiedzy na temat zmian biologicznych, zdrowotnych, społecznych zachodzących wraz z wiekiem w ramach przygotowywania społeczeństwa do starości, szczególnie istotny jest rzeczywisty udział i zaangażowanie osób starszych w projektach inicjowanych przez osoby młode lub grupy osób w różnym wieku;

3. rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej;

4. zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji:

• rozwój systemów wsparcia umożliwiających zaspokojenie specyficznych dla wieku podeszłego potrzeb w szczególności osobom starszym o ograniczonej samodzielności,
• rozwój usług społecznych w sferze sportu, turystyki, rekreacji i kultury.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa.

Zachęcamy Państwa do składania wniosku w ramach w/w konkursu.

21 marzec 2013 Czytaj więcej

GMINA POŁANIEC W „BIAŁYM PUCHU”

Zima ma się ku końcowi. Momentami była wyjątkowo piękna, momentami surowa i mroźna. W tym roku trochę brakowało nam słonecznych dni. Teraz czekamy na pierwsze dni wiosny, ale warto te ciekawe miejsca, których w naszej gminie nie brakuje uwiecznić na fotografii, bo prezentują się wspaniale również zimą. Dlatego zwracamy się do wszystkich  mieszkańców,którzy posiadają zdjęcia pokazujące piękno zimy w Połańcu o nadsyłanie fotografii na adres: sekretariat@umig.polaniec.pl w terminie do 30 marca lub składać osobiście w UMiG pok. 215 (wersja elektroniczna). Do podpisanych zdjęć należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatne dysponowanie zdjęciami przez UMIG).
 
Mogą to być plenery, zdjęcia makro czy portrety. Stosujemy tutaj zasadę dowolności, ale zdjęcia musi łączyć jedno - wspólnym mianownikiem ma być Gmina Połaniec.
Z najładniejszych fotek stworzymy wielką zimową galerię zdjęć.

Dziękujemy za zdjęcia już nadesłane

21 marzec 2013 Czytaj więcej

Raport z badania "Wieś czy globalna wioska?"

Celem badania była diagnoza kompetencji komunikacyjnych mieszkańców wsi. W ramach projektu dokonana została ocena możliwości wykorzystania nowych mediów w budowaniu otwartych i przejrzystych sieci relacji społecznych na terenach wiejskich.W jego wyniku stwierdzono, że nie można obecnie mówić o wykluczeniu cyfrowym mieszkańców obszarów wiejskich w sensie braku dostępu do cyfrowych technologii komunikacyjnych. Odrębnym problemem jest natomiast świadome i kreatywne wykorzystanie tych technologii w życiu publicznym i ich wpływ na integrację wiejskich społeczności lokalnych.

21 marzec 2013 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.