STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Międzynarodowy Spływ Kajakowy biwakował w Połańcu

Dodano przez: A.K. 

Wczoraj 21 lipca w miejscowości Winnica położonej w gminie  Połaniec, przy rzece Wiśle zatrzymał się Międzynarodowy Spływ Kajakowy Vistuliada.

Spływ jest doroczną, kajakową podróżą Królowej Polskich Rzek - Wisłą. Każda edycja spływu pozwala nie tylko aktywnie spędzić czas z wiosłem w ręku, ale także poznać przyrodę  oraz dziedzictwo historyczne  i kulturowe nadwiślańskich miejscowości. 

22 lipiec 2021 Czytaj więcej

MUZYCZNE SPOTKANIA PRZY FONTANNACH

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Muzyczne spotkanie przy fontannach z zespołem RETRO BAND 
 
25 lipca -  godz. 18.00

 

Plac Uniwersału Połanieckiego 
21 lipiec 2021 Czytaj więcej

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 na półmetku

dodano przez: red.


Przypominamy, że rachmistrz dzwoni z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej 22 279 99 99.

Jeśli rachmistrz zadzwoni lub odwiedzi nas w domu, zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań (art. 17a ust. 1-3) nie możesz odmówić mu przekazania danych.

 

Jeśli w trakcie rozmowy z rachmistrzem będziemy na różne sposoby unikać udziału w spisie, jest to równoznaczne z odmową, co może skutkować przekazaniem do organów ścigania zawiadomienia o niedopełnieniu obowiązku ustawowego i wszczęciem postępowania. Podstawą do takiego działania jest zapis z art. 17a ustawy narodowym spisie powszechnym: „Osoba fizyczna objęta spisem powszechnym nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu powszechnego z zastosowaniem metody wywiadu bezpośredniego lub metody wywiadu telefonicznego”.

Skąd kwota 5 tys. złotych możliwej grzywny? W Kodeksie wykroczeń znajdujemy zapis: „Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych” (art. 24).

Wszystko jest zatem precyzyjnie uregulowane i nie ma podstaw do kwestionowania zarówno obowiązku spisowego, jak i karania za unikanie spisu.

 

21 lipiec 2021 Czytaj więcej

WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ W SPRAWIE BUDOWY NOWYCH DRÓG

dodano przez: red.


W związku z ukazaniem się programu "Nowy Ład" Gmina Połaniec ubiegać się będzie o dofinansowanie dla dalszej części dróg gminnych w rejonie oś. Krakowskiego tj. w okolicy nowego placu targowego. Zgodnie z załączoną mapką, do już realizowanych dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych -drogi oznaczone kolorem błękitnym, tut. urząd będzie starał się zrealizować nowe odcinki dróg oznaczonych kolorem zielonym. W związku z powyższym tut. urząd prosi o wyrażenie opinii wszystkich zainteresowanych osób o wskazanie wśród odcinków oznaczonych kolorem czerwonym (X1, X2, X3i X4) tych odcinków dróg, które powinny znaleźć się w pierwszej kolejności w zakresie składanego w/w wniosku o dofinansowanie.

Zaznaczyć należy że wszystkie nowe odcinki dróg pokrywają się z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego obowiązującego dla tego obszaru miasta Połańca. Opinie prosimy przesyłać na adres: sekretariat@poczta.polaniec.eu

20 lipiec 2021 Czytaj więcej

Stowarzyszenie ,, Z Tradycją w Nowoczesność” znów gotowe do działania!

dodano przez: red.


,,Nie trać czasu na nudę – spędź go razem z nami” to kolejny projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Połanieckiej ,, Z Tradycją w Nowoczesność”.  Tym razem będzie to działanie w ramach przedsięwzięcia  ,, NGO dla mieszkańców”. Zadanie skierowane jest do mieszkańców gminy Połaniec. Dofinansowane zostało ze środków ,,Europejskiego  Funduszu Rolnego  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.  Operacja pn. NGO dla mieszkańców  mająca na celu: wzmocnienie kapitału społecznego  z zachowaniem dziedzictwa lokalnego poprzez organizację szeregu działań kulturalnych , edukacyjnych i rekreacyjnych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,, Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich  na lata 2014-2020. W realizacji zadania stowarzyszenie wspiera: Ochotnicza Straż Pożarna w Maśniku, Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszczy oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Rudnikach.

W ramach projektu odbędzie się: Wakacyjny turniej piłki nożnej dzikich drużyn, Warsztaty florystyczne, wyjazd studyjny  Wisła- Koniaków- Cieszyn.

Projekt ma na celu stworzenie warunków do aktywności mieszkańców obszaru LGD- Dorzecze Wisły, wzmocnienie organizacji pozarządowych oraz kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację szeregu działań kulturalnych, rekreacyjnych i edukacyjnych.

Operacja NGO dla mieszkańców współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER „

Operacja przyczynia się do realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność obszaru działania Stowarzyszenia LGD-Dorzecze Wisły  

Zapraszamy serdecznie dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w projekcie …..                                                                                    


 

20 lipiec 2021 Czytaj więcej

To już jutro! W POŁAŃCU BĘDZIE GOŚCIŁA VISTULIADA – MIĘDZYNARODOWY SPŁYW WISŁĄ

dodano przez: red.


21 lipca w Połańcu będzie gościła Vistuliada – czyli międzynarodowy spływ płynący rzeką Wisłą z udziałem doświadczonych kajakarzy, wioślarzy i kanadyjkarzy.

Spływ rozpoczyna się 16.07, a kończy 23.07. W Połańcu kajakarze stacjonować będą w miejscu dawnego promu w Winnicy.

20 lipiec 2021 Czytaj więcej

Spotkanie z Tradycją w Ruszczy

Dodano przez: A.K.  Materiał nadesłany

W najbliższą sobotę 24 lipca o godz. 17.00 zapraszamy do Parku w Ruszczy na Spotkanie z Tradycją.

19 lipiec 2021 Czytaj więcej

Połaniecka Strefa Inwestycyjna nabiera rozpędu – wspaniała wiadomość nie tylko dla mieszkańców gminy Połaniec, ale i również dla całego regionu

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

W dniu 8 lipca 2021 roku został podpisany Akt Notarialny (końcowy) z firmą PPUH Wojciech Tycner na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Strefy Inwestycyjnej „C” w Brzozowej o powierzchni 9,3005 ha. Tego samego dnia  po podpisaniu Aktu Notarialnego nieruchomość została przekazana protokólarnie inwestorowi.   
 
Przedsiębiorca na zakupionym terenie wybuduje olbrzymie Centrum Logistyczno-Dystrybucyjne z częścią produkcyjną. Inwestor potwierdził, że niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń przystąpi do realizacji rzeczowej zakładu. Już wkrótce na obszarze 9 i 10 strefy inwestycyjnej „C”  w Brzozowej powstaną hale magazynowo – produkcyjne o łącznej powierzchni 31 800 m2 i biurowiec z zapleczem socjalnym o powierzchni użytkowej 3 000 m2 oraz drogi, parkingi i place składowe. Inwestor deklaruje, że wielkość nakładów wyniesie minimum 60 mln zł.
Inwestycja została podzielona na 3 etapy. Zakończenie pierwszego etapu planowane jest na dzień 30.06.2023 r., a całość inwestycji zostanie oddana 30.04.2026 r. W wyniku zrealizowanej inwestycji na Strefie Inwestycyjnej „C” w Brzozowej zostanie stworzonych minimum 155 miejsc pracy. 
16 lipiec 2021 Czytaj więcej

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY POŁANIEC

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

„Szanowni.Państwo!
 
Strategia rozwoju Miasta i Gminy jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju gminy jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne, przez najbliższe kilka lat. Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania rozwojem gminy i jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru. Planowanie strategiczne jest jednym z wyznaczników poprawnego zarządzania gminą, co w dalszym etapie przekłada się na rozwój lokalny. Strategia ma za zadanie przede wszystkim eliminować istniejące bariery, na rzecz wykorzystywania lokalnych atutów. A w konsekwencji prowadzić do POPRAWY ŻYCIA MIESZKAŃCÓW! „

 

 

Aby wypełnić ankietę należy kliknąć w link poniżej:
 
16 lipiec 2021 Czytaj więcej

Rynek w Połańcu -pełen kwiatów i zieleni

Dodano przez: A.K. 

Pełen zieleni rynek w Połańcu zaprasza do spacerów i odpoczynku.

16 lipiec 2021 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.