STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 101
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 07:48 dnia 16.07.2021
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: buski(67), jędrzejowski(69), kazimierski(70), Kielce(72), kielecki(73), konecki(66),
opatowski(68), ostrowiecki(68), pińczowski(70), sandomierski(68), skarżyski(68),
starachowicki(65), staszowski(70), włoszczowski(69)
Ważność od godz. 12:00 dnia 16.07.2021 do godz. 24:00 dnia 16.07.2021
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 20 mm
do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od
12:00/16.07 do 24:00/16.07.2021 deszcz 40 mm, grad, porywy 80 km/h. Dotyczy powiatów:
wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia
o burzach z gradem
Uwagi Brak.
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/2
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: buski(66), jędrzejowski(68), kazimierski(69), Kielce(71), kielecki(72), konecki(65),
pińczowski(69), skarżyski(67), włoszczowski(68)
Ważność od godz. 22:55 dnia 15.07.2021 do godz. 08:00 dnia 16.07.2021
 
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu miejscami
od 30 mm do 50 mm, oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 świętokrzyskie (9 powiatów) od 22:55/15.07
do 08:00/16.07.2021 deszcz 50 mm, grad, porywy 80 km/h. Dotyczy powiatów: buski,
jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, pińczowski, skarżyski i włoszczowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (9 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach
z gradem
Uwagi Brak.
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/2 ZMIANA
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: opatowski(67), ostrowiecki(67), sandomierski(67), starachowicki(64), staszowski(69)
Ważność od godz. 22:50 dnia 15.07.2021 do godz. 08:00 dnia 16.07.2021
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu miejscami
od 30 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 świętokrzyskie (5 powiatów) od 22:50/15.07
do 08:00/16.07.2021 deszcz 50 mm, grad, porywy 80 km/h. Dotyczy powiatów: opatowski,
ostrowiecki, sandomierski, starachowicki i staszowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (5 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach
z gradem
Uwagi Zmiana dotyczy podniesienia stopnia ostrzeżenia oraz wydłużenia czasu obowiązywania.
 
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Alina Jasek-Kamińska
 Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formiedosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB
16 lipiec 2021 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 97
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 07:39 dnia 15.07.2021
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: buski(65), opatowski(66), ostrowiecki(66), sandomierski(66), starachowicki(63),
staszowski(68)
Ważność od godz. 08:00 dnia 15.07.2021 do godz. 14:00 dnia 15.07.2021
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30
mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 świętokrzyskie (6 powiatów) od 08:00/15.07
do 14:00/15.07.2021 deszcz 40 mm, grad, porywy 80 km/h. Dotyczy powiatów: buski,
opatowski, ostrowiecki, sandomierski, starachowicki i staszowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach
z gradem
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/2
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: jędrzejowski(66), kazimierski(67), Kielce(69), kielecki(70), konecki(63),
pińczowski(67), skarżyski(65), włoszczowski(66)
Ważność od godz. 19:00 dnia 14.07.2021 do godz. 08:00 dnia 15.07.2021
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 30 mm do 50
mm, lokalnie do 60 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 świętokrzyskie (8 powiatów) od 19:00/14.07
do 08:00/15.07.2021 deszcz 60 mm, grad, porywy 100 km/h. Dotyczy powiatów: jędrzejowski,
kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, pińczowski, skarżyski i włoszczowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (8 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach
z gradem
Uwagi Ze względu na dynamiczne warunki ostrzeżenie może być aktualizowane.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/2
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: buski(63), jędrzejowski(65), kazimierski(65), Kielce(67), kielecki(68), konecki(62),
opatowski(64), ostrowiecki(64), pińczowski(65), sandomierski(64), skarżyski(63),
starachowicki(61), staszowski(66), włoszczowski(65)
Ważność od godz. 12:00 dnia 13.07.2021 do godz. 18:00 dnia 15.07.2021
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C, a w środę od 33°C do
35°C. Temperatura minimalna w nocy z wtorku na środę od 20°C do 22°C, ze środy na czwartek
od 16°C do 19°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 12:00/13.07 do
18:00/15.07.2021 temp. maks 35 st, temp min 16 st. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia
o upałach
Uwagi Brak.
 
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Iwona Lelątko
 Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB
15 lipiec 2021 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE - województwo świętokrzyskie

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
 
OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:92
 
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
 
Stopień zagrożenia: 1
 
 
 
Ważność: od godz. 19:00 dnia 14.07.2021 do godz. 09:00 dnia 15.07.2021
 
Obszar: zlewnie: Nidy, Czarnej do zb. Chańcza, Kamiennej do zb. Brody Iłżeckie, Świśliny oraz mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły (świętokrzyskie)
 
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%
 
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).
 
Dyżurny synoptyk hydrolog: Wawrzyniec Kruszewski
 
 
 
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
 
Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.
 
T. (+48) 12 639 81 40; 503 112 140
 
IMGW Kraków: 30-215 Kraków, P. Borowego 14
 
 
 
meteo.imgw.pl – nowy serwis pogodowy dla Polski IMGW-PIB
 
IMGW-PIB | 01-673 Warszawa, Podleśna 61 | www.imgw.pl
Media Office 24/7: Twitter @IMGWMeteo
Social Media: Facebook, Instagram, Linkedin.
Należymy do Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) oraz EUMETSAT
 
Niniejsza wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla wskazanego w niej odbiorcy i może zawierać informacje poufne. Jeśli nie są Państwo adresatem tej informacji prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie nadawcy pocztą elektroniczną oraz niekopiowanie i nieprzekazywanie tej wiadomości osobom nieupoważnionym. Dziękujemy | Zanim wydrukujesz, pomyśl o środowisku!
15 lipiec 2021 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
 
 
OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:92
 
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
 
Stopień zagrożenia: 1
 
Ważność: od godz. 19:00 dnia 14.07.2021 do godz. 09:00 dnia 15.07.2021
 
Obszar: zlewnie: Nidy, Czarnej do zb. Chańcza, Kamiennej do zb. Brody Iłżeckie, Świśliny oraz mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły (świętokrzyskie)
 
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%
 
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).
 
Dyżurny synoptyk hydrolog: Wawrzyniec Kruszewski
 
 
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
 
Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.
 
T. (+48) 12 639 81 40; 503 112 140
 
IMGW Kraków: 30-215 Kraków, P. Borowego 14
 
 
meteo.imgw.pl – nowy serwis pogodowy dla Polski IMGW-PIB
 
IMGW-PIB | 01-673 Warszawa, Podleśna 61 | www.imgw.pl
Media Office 24/7: Twitter @IMGWMeteo
Social Media: Facebook, Instagram, Linkedin.
Należymy do Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) oraz EUMETSAT
 
Niniejsza wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla wskazanego w niej odbiorcy i może zawierać informacje poufne. Jeśli nie są Państwo adresatem tej informacji prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie nadawcy pocztą elektroniczną oraz niekopiowanie i nieprzekazywanie tej wiadomości osobom nieupoważnionym. Dziękujemy | Zanim wydrukujesz, pomyśl o środowisku!
15 lipiec 2021 Czytaj więcej

MUZYCZNE SPOTKANIA PRZY FONTANNACH

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Muzyczne spotkania przy fontannach 19 lipca z zespołem NEW MARK    

 

Plac Uniwersału Połanieckiego   -  godz. 18.00
 
15 lipiec 2021 Czytaj więcej

KINO IMPRESJA ZAPRASZA

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

W JAK MORDERSTWO  w kinie IMPRESJA
 

 

16 I 19 lipca (piątek i poniedziałek) o godz. 19.00  i 18 lipca (niedziela)o godz. 20.00
 
15 lipiec 2021 Czytaj więcej

Piękna zieleń w Połańcu

Dodano przez: A.K. 

Połaniec to miasto pięknych zielonych skwerów, które zachęcają do odpoczynku, spacerów, czy wycieczek rowerowych.

ul. Jana Pawła II 

12 lipiec 2021 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 87
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 09:01 dnia 09.07.2021
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/2
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: buski(60), jędrzejowski(62), kazimierski(62), Kielce(64), kielecki(65), konecki(59),
opatowski(61), ostrowiecki(61), pińczowski(62), sandomierski(61), skarżyski(60),
starachowicki(58), staszowski(63), włoszczowski(62)
Ważność od godz. 11:00 dnia 09.07.2021 do godz. 04:00 dnia 10.07.2021
Prawdopodobieństwo 85%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 40 mm do 60
mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od
11:00/09.07 do 04:00/10.07.2021 deszcz 60 mm, grad, porywy 100 km/h. Dotyczy powiatów:
wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia
o burzach z gradem
Uwagi Brak.
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/2
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: buski(59), jędrzejowski(61), kazimierski(61), Kielce(63), kielecki(64), konecki(58),
opatowski(60), ostrowiecki(60), pińczowski(61), sandomierski(60), skarżyski(59),
starachowicki(57), staszowski(62), włoszczowski(61)
Ważność od godz. 09:00 dnia 07.07.2021 do godz. 18:00 dnia 09.07.2021
Prawdopodobieństwo 90%
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura
minimalna w nocy od 17°C do 20°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 09:00/07.07 do
18:00/09.07.2021 temp. maks 33 st, temp min 17 st. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia
o upałach
Uwagi Brak.
 
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Szymon Poręba
 Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
09 lipiec 2021 Czytaj więcej

OBRADY KONWENTU BURMISTRZÓW I WÓJTÓW POWIATU STASZOWSKIEGO

Dodano przez: A.K. 

W dniu 1 lipca 2021 r. odbył się w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu Konwent Samorządów Powiatu Staszowskiego.
Posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Staszowskiego otworzył  i prowadził przewodniczący konwentu, Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica Pan Leszek Juda. 
W spotkaniu uczestniczył również Starosta Powiatu Staszowskiego Pan Józef Żółciak, a także pracownicy Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie.
Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele Zarządu Zlewni w Sandomierzu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie.
Gospodarzem spotkania był Pan Jacek Tarnowski - Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec.
09 lipiec 2021 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 62
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/ 2
Obszar województwo świętokrzyskie powiat staszowski
Ważność od godz. 09:00 dnia 07.07.2021 do godz. 18:00 dnia 09.07.2021
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura
minimalna w nocy od 17°C do 20°C.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
90%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Tadeusz Stolarczyk
Godzina i data wydania godz. 11:53 dnia 06.07.2021
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 świętokrzyskie/staszowski od 09:00/07.07 do
18:00/09.07.2021 temp. maks 33 st, temp min 17 st.
 Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
07 lipiec 2021 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.