STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Uwaga! Pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Miasta i Gminy Połaniec

dodano przez: red. 


 

19 maja zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Polaniec zostało wprowadzone pogotowie przeciwpowodziowe

 

ZARZĄDZENIE Nr 60/2021Burmistrza Miasta i Gminy Połaniecz dnia 19 maja 2021r.

w sprawie: wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy PołaniecNa podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2020r. poz. 713ze zm.) oraz na podstawie art. 19 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020r. poz.1865 zezm.), zarządzam: §1 W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczegona rzece Wiśle,wprowadzam na terenie Miasta i Gminy Połaniec pogotowie przeciwpowodziowe.§2Zarządzam monitorowanie stanów wód w ciekach, rzekach i zbiornikach wodnych oraz podejmowania niezwłocznie działań ratowniczych w przypadku wystąpienia sytuacji mogących powodować zagrożenia.§3 Działaniami ochronno-ratowniczymi kierował będę osobiście. §4 Meldunki i informacje dotyczące monitorowania stanu wód, aktualnej sytuacji i przebiegu akcji ratowniczej należy przekazywać do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, Biuro Obsługi Interesanta, tel. 15 8650 305 §5 Wykonanie zarządzeniapowierzam Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich, Oświaty i Wychowania. §6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ Jacek Tarnowski

20 maj 2021 Czytaj więcej

GIEŁDA PTACTWA ODWOŁANA

dodano przez: red.

20 maj 2021 Czytaj więcej

KINO IMPRESJA ZAPRASZA

Dodnao przez: A.K. Materiał nadesłany

Kino Impresja zaprasza  od 21 maja
CO W DUSZY GRA - na 21-23 maja godz. 17.00
 
TENET - 21-23 maja  - godz. 19.00
 
Działalność kina  ścisłym reżimie sanitarnym;
- zachowanie dystansu
- sala może być zapełniona maksymalnie w 50%,
- zakaz spożywaania napojów lub posiłków
- obowiązuje nakaz  zasłanianie ust i nosa.
20 maj 2021 Czytaj więcej

REDAKCJA ZAPRASZA DO PUBLIKACJI UTWORÓW

dodano przez: red.

Film skierowany do osób piszących wiersze poetyckie lub  utwory prozatorskie

19 maj 2021 Czytaj więcej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

Całościowa informacja po kliknięciu na plakat

15 maj 2021 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:22 (Gwałtowne wzrosty stanów wody, stopień 1)- woj. małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie
 
Data i godzina wydania: 14.05.2021 - godz. 11:31
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
 
OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:22
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1
 
Ważność: od godz. 12:30 dnia 14.05.2021 do godz. 09:00 dnia 15.05.2021
Obszar: zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, Wisłoki, Brenia, Łęgu, Nidy, Czarnej, Koprzywianki, Kamiennej, Wieprza, Krzny  (małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%
Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).
Dyżurny synoptyk hydrolog: Karolina Wolanin
 
 
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
(+48) 12 639 81 40; 503 112 140

 

IMGW Kraków: 30-215 Kraków, P. Borowego 14
14 maj 2021 Czytaj więcej

PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH W POŁAŃCU CIESZY SIĘ OGROMNYM ZAINTERESOWANIEM WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY POŁANIEC ORAZ OSÓB Z RÓŻNYCH MIAST W POLSCE

dodano przez: red.


PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH W POŁAŃCU

ROZMOWA Z DOKTOREM - PANEM STANISŁAWEM MAZUREM, PREZESEM CENTRUM MEDYCZNEGO 'MEDYK" W RZESZOWIE ORAZ  Z DYREKTOR D/S SPRZEDAŻY I MARKETINGU, KOORDYNATOR D/S SZCZEPIEŃ - PANIĄ JOANNĄ DOBRZAŃSKĄ.

14 maj 2021 Czytaj więcej

BEZPŁATNE WARSZTATY EDUKACYJNE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Zaproszenie na bezpłatne Warsztaty Edukacyjne dola dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z Gmin Regionu 5.

13 maj 2021 Czytaj więcej

Bezpłatne zdjęcie, kreator zdjęć do dowodu - wydłużenie terminu

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego Kreatora Zdjęć do Dowodu osobistego dostępnego na stronie Kreatora Zdjęć do Dowodu Osobistego .

Akcja zostaje przedłużona do 30 czerwca 2021 r. w związku z czym każdy zainteresowany może wykonać bezpłatnie i samodzielnie zdjęcie do dowodu osobistego przy pomocy Bezpłatnego Kreatora Zdjęć.
 
13 maj 2021 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.