STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych placówek oświatowych.

Dodano przez: Iwona Stachura 

W dniu dzisiejszym (25.08.2022r.) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Połaniec odbyło się spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Połaniec. W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Jacek Benedykt Nowak, Zastępca Burmistrza Jarosław Kądziela, Sekretarz Bogumiła Niespodziewana oraz Skarbnik Małgorzata Żugaj.

Tematem spotkania było omówienie propozycji związków zawodowych dotyczących zróżnicowania dodatku funkcyjnego dla wychowawców oddziałów klasowych w związku z trwającymi pracami nad projektem budżetu na 2023r.

     

25 sierpień 2022 Czytaj więcej

KOLEJNE SPOTKANIE W SPRAWIE POWSTANIA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO W OPARCIU O DORZECZE WISŁY

Trwają rozmowy i wstępne ustalenia pracowników Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych, Oddział Turystyki  z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z gminami uwzględnianymi w przebiegu trasy rowerowej i budowy infrastruktury na potrzeby turystyki kajakowej i kamperowej. Celem projektu jest zbudowanie zintegrowanego, kompleksowego produktu turystycznego w oparciu o dorzecze Wisły o istotnym potencjale komercjalizacji, w tym przyciągnięcie grup turystów krajowych i zagranicznych. Spotkanie wstępne odbyło się również w bieżącym tygodniu w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu.

/RED/

25 sierpień 2022 Czytaj więcej

Ogłoszenie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Uczniowski Klub Sportowy "ŻACZEK"

OFERTA

25 sierpień 2022 Czytaj więcej

Coroczne Święto Plonów - Dożynki Gminne – Połaniec 2022

„Plon niesiemy plon
Dożynkowy wieniec
Złoto polskich zbóż
Owoców rumieniec

Kwiatów polskich tęczę
Na zielonym wieńcu.
Plon niesiemy plon
Ze stu różnych stron”

 

DOŻYNKI to piękny, tradycyjny obrzęd ludowy - misternie wykonane wieńce i bochen pachnącego chleba - wieńczą ten coroczny, ogromny trud rolników, którzy z poświęceniem i w pocie czoła zmagają się z wieloma przeciwnościami natury dając nam nadzieję na pomyślną egzystencję w przyszłości. Barwne korowody, misternie wykonane wieńce i mnóstwo dobrej zabawy. Tak w skrócie można podsumować Dożynki gminne, które w tym roku odbyły się w niedzielę 21 sierpnia.

/RED/

23 sierpień 2022 Czytaj więcej

Nowy sprzęt gastronomiczny do kuchni i stołówki szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy

            Gmina Połaniec pozyskała wsparcie finansowe na doposażenie i poprawę standardu stołówki szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy. Wsparcie finansowe zostanie wykorzystane do  poprawy standardu funkcjonowania stołówki szkolnej poprzez doposażenie kuchni i pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków.  W tym celu  zakupione zostanie niezbędne wyposażenie stanowiska sporządzania potraw.

             Podpisanie umowy przez Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec – Jacka Benedykta Nowaka w imieniu gminy Połaniec z firmą MORE BLUE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Czerniakowska 81/83, 00-957 Warszawa, którą reprezentuje Cezary Kopycki – Prezes Zarządu nastąpiło w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec, w dniu 22.08. 2022r.

/RED/

23 sierpień 2022 Czytaj więcej

Ogłoszenie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Uczniowski Klub Sportowy "OLIMPEK"

OFERTA

23 sierpień 2022 Czytaj więcej

INFORMACJA

BURMISTRZ MIASTA i GMINY

              POŁANIEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Połaniec, dnia 23 sierpnia 2022 r.

 

      GK.6840.22.2022.KGK


INFORMACJA

            Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że w dniu 23 sierpnia 2022 roku został ogłoszony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzozowej gmina Połaniec, stanowiącej własność Gminy Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 358/2o powierzchni 0,1504 ha.

Ogłoszenie przetargowe podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec a także wraz z załącznikami na stronie internetowej podmiotowej Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: www.portal.polaniec.euoraz Biuletynu Informacji Publicznej polaniec.bip.gov.pl.

 

 

        BURMISTRZ

           /-/ mgr inż. Jacek Benedykt  Nowak

   ZARZĄDZENIE


 

 

23 sierpień 2022 Czytaj więcej

Uroczystość Złotych Godów w gminie Połaniec – jubileusz 50 wspólnych lat

Dodano przez: Iwona Stachura 

Złote Gody to wyjątkowy jubileusz, tak jak wyjątkowi są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku.
Ta niezwykła rocznica stała się powodem uroczystości, jaka odbyła się w dniach 17.08.2022r. i 18.08.2022r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu.

„Życiowa miłość bowiem to nie ta, która nie wytrzymuje próby czasu, ale ta, która trwa pomimo upływających lat. Bo najważniejszym bogactwem i złotem tego świata jest serce ukochanego człowieka”

22 sierpień 2022 Czytaj więcej

Informacja

                                                                                                        Połaniec, dnia 22.08.2022 r.

GK.715.38.2022.GGI

 

 

I N F O R M A C J A

o wyniku konkursu ofert na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 48,20 m2, stanowiącego własność Gminy Połaniec, położonego  w Połańcu znajdującego się w budynku przy Placu Uniwersału Połanieckiego 1,  z przeznaczeniem pod działalność gastronomiczną.

W dniu 12 sierpnia 2022 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu odbył się konkurs ofert  na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 48,20 m2, stanowiącego własność Gminy Połaniec, położonego w Połańcu znajdującego się w budynku przy Placu Uniwersału Połanieckiego 1, z przeznaczeniem pod działalność gastronomiczną.

W dniu 08 sierpnia 2022 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu wpłynęła tylko jedna oferta. Oferta ta została dopuszczona do uczestnictwa w przetargu.

Ofert niedopuszczonych nie było.

Minimalna stawka czynszu najmu w konkursie ustalona została na kwotę
821,00 zł netto; miesięcznie.

 

Oferent Pan Mateusz Góra, Firma Handlowo Usługowa zaoferował stawkę czynszu w kwocie 821,00zł + obowiązujący VAT  i został wybrany jako najemca przedmiotowego lokalu użytkowego.

 

 

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY POŁANIEC             

                                                        mgr inż. Jacek Benedykt Nowak

 

 

 


 

 

22 sierpień 2022 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.