STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej dostępna będzie pod adresem:

LINK do transmisji on-line

https://youtu.be/JvRTJxf0sck

16 marzec 2021 Czytaj więcej

KARPACKI WYŚCIG KURIERÓW 2021 - ZAPOWIEDŹ

dodano przez: red.

Film przedstawia zapowiedź Karpackiego Wyścigu Kurierów, który będzie organizowany również w Połańcu - jako mieście etapowym

16 marzec 2021 Czytaj więcej

DOWÓZ DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ

dodano przez: red. 

Informacja dla seniorów i niepełnosprawnych mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec o organizowanych przez Gminę Połaniec dowozach do punktów szczepień.

Pomożemy Ci dotrzeć do wybranego punktu  na terenie Miasta i Gminy Połaniec.

 

Zadzwoń: (015) 865 53 28

16 marzec 2021 Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE

Dodano przez: A.K. 

                                                                                                                                                                                                                                            Połaniec, dn. 15.03.2021r.
  Z A W I A D O M I E N I E
 
 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. w Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.), zwołuję sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu
16 marca 2021r. – godz. 15:30
.
 
Miejsce posiedzenia: sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu,
 ul. Żapniowska 1.
 
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad/x
.
3. Podjęcie uchwał:
 a/podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
 Połaniec na lata 2021 – 2025,
 b/podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2021 rok,
 c/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto i Gminę
 Połaniec Powiatowi Staszowskiemu na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia
 ratunkowego,
 d/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto i Gminę
 Połaniec Powiatowi Staszowskiemu na sfinansowanie wykonania podziałów
 geodezyjnych gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,
 e/podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu Gospodarki
 Niskoemisyjnej dla Gminy Połaniec – Aktualizacja na lata 2020 – 2022”,
 f/podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/267/2021 Rady Miejskiej
 w Połańcu z dnia 25 lutego 2021r., w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego
 Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ,,Brzozowa I”, uchwalonego
 uchwałą Nr LXVI/427/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 września 2018 roku.
4. Zakończenie obrad.
 /
x – do porządku obrad mogą być
 wprowadzone dodatkowe tematy
 Przewodniczący Rady Miejskiej
 Stanisław Lolo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zebranie Komisji:
16.03.2021r. – 14:40 wspólne zebranie Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Komisji Rolnictwa i Komisji Budżetu.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proszę Państwa ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy,. Art. 20.1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

W związku z powyższym podczas Sesji Rady Miejskiej odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w nich udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci Internet w celu transparentności działań Rady Miejskiej.

Biorąc więc udział w Sesji Rady Miejskiej dana osoba musi być świadoma, iż przetwarza się jej wizerunek, tym samym akceptuje niniejsze warunki.

Udział w publicznej Sesji Rady Miejskiej, czy wejście na teren obiektu, na którym odbywa się Sesja Rady Miejskiej, skutkuje rozpowszechnianiem wizerunku utrwalonego podczas obrad na podkreślonych polach eksploatacji tj., strona www.portal.polaniec.eu, BIP Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, kanał you tube oraz gazeta w celu transparentności działań Gminy.

15 marzec 2021 Czytaj więcej

OD 1 KWIETNIA RUSZA SPIS POWSZECHNY

dodano przez: red.


1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.Spis jest powszechny, czyli dotyczy nas wszystkich. Obowiązującą metodą jego realizacji jest samospis internetowy na stronie spis.gov.pl. Samodzielnie mogą się spisać także osoby, które nie posiadają urządzenia lub dostępu do internetu. Z myślą o nich przygotowane będzie stanowisko w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu, przy którym można się nie tylko spisać, ale także otrzymać pomoc przeszkolonych osób (czlonków Gminnego Biura Spisowego).  Od 1 kwietnia działać będzie również infolinia spisowa, na której można uzyskać nie tylko informacje i porady, ale również spisać się. Pamiętajmy – wszyscy liczymy się dla Polski!

15 marzec 2021 Czytaj więcej

KOMUNIKAT

Dodano przez: A.K. 
BARDZO WAŻNY KOMUNIKAT
 
 
     w sprawie aktualizacji 
             PLANÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM
 
 
W związku z aktualizacją przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym zachodzi konieczność konsultacji z mieszkańcami wszystkich planowanych przedsięwzięć. Zaproponowane przez Wody Polskie rozwiązania polegają na budowie polderów, budowie 
i modernizacji wałów, modernizacji mostów i obejmują obszar naszej gminy, 
a w szczególności: miasto Połaniec, Winnica, Maśnik, Rybitwy, Ruszcza, Ruszcza Kępa, Łęg, Łęg-Zawada, Rudniki, Kamieniec. Temat podobnych działań konsultowany był w 2012r., jednakże obecne plany zawierają dodatkowe elementy, dlatego też przedkładamy Państwu przygotowany plan działań w celu zapoznania się i wniesienia uwag, tak by wypracować wspólne stanowisko w tym zakresie. 
Wszystkie niezbędne informacje na temat opracowanych koncepcji znajdziecie Państwo na stronie: KLIKNIJ W LINK ------> www.stoppowodzi.pl 
(Zakładka: Konsultacje społeczne projektów aPZRP) na powyższej stronie dostępne są również MAPY DZIAŁAŃ w pełni obrazujące planowane przedsięwzięcia.
 
12 marzec 2021 Czytaj więcej

TYDZIEŃ ZE SPISEM. Nagradzamy samospis w Urzędzie Miasta i Gminy

dodano przez: red.


 

Specjalnie dla naszych Mieszkańców organizujemy Tydzień Spisowy. Codziennie pierwsze  5 osób, które w dniach od 6 do 9 kwietnia spisze się na stanowisku przygotowanym w Urzędzie Miasta i Gminy otrzyma upominek z logo spisu (ciekawe nagrody!), a pozostałe osoby papierowe składanki typu „piekło – niebo” do zabawy z całą rodziną. Zachęcamy.

12 marzec 2021 Czytaj więcej

KINO IMPRESJA ZAPRASZA

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Magiczne Muzeum  w kinie od 12 do 14 marca o godz. 17.00
 
"Obiecująca. Młoda. Kobieta" w kinie Impresja  od 12 do 14 marca o  godz. 19.00
10 marzec 2021 Czytaj więcej

POROZUMIENIE WSPÓŁPRACY

Dodano przez: A.K. 

3 marca 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu podpisano porozumienie współpracy w zakresie podnoszenia umiejętności i sprawności fizycznej strażaków, prowadzenia działań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży z zakresu pomocy i bezpiecznego zachowania się w wodzie, a przede wszystkim wzajemnej pomocy w przypadku wystąpienia zagrożeń spowodowanych żywiołami.
10 marzec 2021 Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu zaprasza do składania ofert na najem pomieszczeń w  budynku Pływalni „Delfin” przy ul. W. Witosa 1 w Połańcu przeznaczonych pod usługi z zakresu: siłowni, fitness, zajęć sportowych  rekreacyjnych.
 
ZAŁĄCZNIKI:
08 marzec 2021 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.