STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

FERIE 2021

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

„Ferie z innej bajki" z CKiSz
 
Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, z myślą o dzieciach przygotowało kilka ciekawych atrakcji na czas ferii.
 
Zajęcia plastyczne, taneczne, fotograficzne oraz konkursy sprawią, że każdy znajdzie coś dla siebie. Obecna sytuacja epidemiologiczna spowodowała, że wypracowana formuła akcji „Zima w mieście" w tym roku musi ulec zmianie. Dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w zajęciach online, których program prezentujemy poniżej. Wyjątek stanowią warsztaty fotograficzne, które odbędą się w plenerze. 
Zasady uczestnictwa w warsztatach w plenerze, konkursach, zgody i formularz zgłoszenia do konkursu na stronie CKiSz;  www.centrum.polaniec.pl  i fb

Grafika zawiera program zajęć CKiSz w Połańcu na okres ferii zimowych.

08 styczeń 2021 Czytaj więcej

POŁANIEC - miejsce trafionych inwestycji

dodano przez: red.

ZAINWESTUJ W GMINIE POŁANIEC

08 styczeń 2021 Czytaj więcej

ROZKŁAD PRACY APTEK NA TERENIE POWIATU STASZOWSKIEGO

Dodano przez: A.K.

 

Grafika przedstawia wykaz aptek na terenie powiatu staszowskiego.

Po kliknięciu w grafikę wyswietli się pełna lista aptek.

08 styczeń 2021 Czytaj więcej

OGŁOSZENIE konkursowe na realizację zadań publicznych

Dodano przez: A.K. 

                                                                                                                                                                                                       OGŁOSZENIE

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. z Dz.U. z 2020r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/230/2020
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Połaniec z Organizacjami
Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec
OGŁASZA
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021
PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I INNE PODMIOTY PROWADZĄCE
DZIAŁALNOŚĆ POZYTKU PUBLICZNEGO.
 
Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: OGŁOSZENIA.
 
07 styczeń 2021 Czytaj więcej

OGŁOSZENIE konkursowe na realizację programów polityki zdrowotnej

Dodano przez: A.K. 

OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 48 ust. 1, 3-5 oraz 48b ust. 1-4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/321/2020
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji
programów zdrowotnych na 2021.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec
OGŁASZA KONKURS NA REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH PROGRAMÓW
POLITYKI ZDROWOTNEJ na 2021 rok:
 
1. „Program szczepień profilaktycznych osób po 50 roku życia oraz osób szczególnie
zagrożonych przeciwko grypie”;
2. „Poprawa jakości życia u osób cierpiących na przewlekłe choroby układu ruchu dla
mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec”.
 
Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ogłoszenia.
 
07 styczeń 2021 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Grafika dotyczy ostrzeżenia meteorologicznego (zamarzanie mokrej nawierzchni) od godziny 15:00 w dniu 07.01. 2021 roku  do godziny 11:00 dnia 08. 01.2021 roku.

07 styczeń 2021 Czytaj więcej

Pieski do adopcji czekają na nowy dom!

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany
 
Na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (PGK) w Połańcu znajdują się trzy samotne, porzucone pieski do adpocji. Wszystkie lgną do człowieka, a także posiadają bardzo łagodne usposobienie i czekają na wrażliwych ludzi, którzy odmienią ich los.
 
Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
 
15 865 05 40 wew. 21
lub bezpośrednio na miejscu:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Połańcu ul. Krakowska 11.
07 styczeń 2021 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K. 

                                                                                                                                                                                                            INFORMACJA
 
Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020 poz. 1990) Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że poprzez wywieszenie  w dniu 7 stycznia 2021 r. na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec przy ulicy Ruszczańskiej 27 został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny oznaczony nr 17 w budynku wielo mieszkaniowym  położonym w Połańcu  przy ulicy Hugona Kołłątaja 19,  w stosunku do którego Gmina Połaniec posiada spółdzielcze własnościowe prawo, przeznaczony do sprzedaży.
Równocześnie informuje się, że pierwszeństwo nabycia ww. lokalu przysługuje jego najemcy na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 cyt. wyżej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, pod warunkiem złożenia wniosku w terminie 21 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o przeznaczeniu tego lokalu do sprzedaży.
Wykaz ten został także zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta 
i Gminy Połaniec: polaniec.bip.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” oraz www.portal.polaniec.eu 
 
 
07 styczeń 2021 Czytaj więcej

Drzewa i krzewy miododajne sposobem na ochronę środowiska

Dodano przez: A.K. 

W dniu 27 sierpnia 2020 roku Gmina Połaniec złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach  o przystąpienie do projektu pn. „ Promocja Produkcji żywności ekologicznej przez nasadzenia drzew miododajnych , sposobem na ochronę i poprawę jakości środowiska oraz bioróżnorodności w województwie świętokrzyskim” zwanego „Projektem nasadzeń drzew miododajnych”.
07 styczeń 2021 Czytaj więcej

KOLEJNY ETAP ROZWOJU MIASTA I GMINY POŁANIEC

dodano przez: red.


Kolejne dwa osiedla domków jednorodzinnych – dla ok. 100 rodzin – to wynik początku inwestycji uzbrojenia terenów w drogi, ciągi piesze, oświetlenie uliczne i media towarzyszące w dwóch obszarach Połańca.

Obszar I to teren w pobliżu ul. Źródlanej - Krakowskiej i Obszar II teren w pobliżu ul. Zrębińskiej – Krakowskiej.  

Stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju mieszkalnictwa na obszarze gminy, w szczególności w odniesieniu do budownictwa mieszkaniowego to cel funkcjonowania samorządu terytorialnego, który  tworzy możliwie jak najlepsze walory użytkowe zamieszkania, działalności gospodarczej, usług społecznych, komunalnych, administracyjnych, zagospodarowania przestrzennego, środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego. Gmina pełni wiele ról w zakresie mieszkalnictwa, dlatego powinna prowadzić działania także na tej płaszczyźnie.

05 styczeń 2021 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.