STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

INFORMACJA

Połaniec, dnia 05 sierpnia 2022 r

 

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarcenieruchomościami (j.t.Dz. U. 2021 r. poz. 1899 ze zm.)Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że poprzez wywieszenie w dniu 05 sierpnia 2022 roku, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec przy ulicy Ruszczańskiej 27 został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Brzozowej gmina Połaniec  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 604/4 o powierzchni 1,2600 ha  przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz ten został także zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: polaniec.bip.gov.pl oraz  www.portal.polaniec.eu.

INFORMACJA

WYKAZ

 

05 sierpień 2022 Czytaj więcej

INFORMACJA

                                                                                                             Połaniec, dnia 05 sierpnia 2022 r.

 

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarcenieruchomościami (j.t.Dz. U. 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że poprzez wywieszenie w dniu 05 sierpnia 2022 roku, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec przy ulicy Ruszczańskiej 27 został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Połańcu  przeznaczonych do bezprzetargowego wydzierżawienia.

Wykaz ten został także zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: polaniec.bip.gov.pl oraz  www.portal.polaniec.eu.

INFORMACJA

WYKAZ

 

05 sierpień 2022 Czytaj więcej

Budowa przydomowych pompowni ścieków – umowa podpisana

4 sierpnia w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu (sala narad) została podpisana umowa z wykonawcą robót w ramach „Budowa przydomowych pompowni ścieków  wraz z zasilaniem energetycznym oraz rurociągami ciśnieniowymi na terenie Miasta i Gminy Połaniec.” Umowę zawarł Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec – Jacek Benedykt Nowak z wykonawcą zadania - Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Połańcu sp. z o.o. z siedzibą: ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec, reprezentowanym przez Prezes Zarządu - Magdalenę Góral. Kwota zadania to 175 976,86 zł brutto. Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy i zakończy w terminie  2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

04 sierpień 2022 Czytaj więcej

Spotkanie edukacyjne dotyczące ekologii i zasad segregacji odpadów

             Priorytetem systemu gospodarowania odpadami jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych wytwarzanych przez gospodarstwa domowe, a zarazem zwiększenie poszczególnych frakcji ułatwiających pozyskanie odpadów, które nadają się do recyklingu. W tym zakresie zostało zorganizowane spotkanie informacyjno – edukacyjne 3.06. 2022r. w sali kinowej CKiSz z przedstawicielem ZGOK Rzędów.

04 sierpień 2022 Czytaj więcej

Kolejne Spotkanie w ramach Strategii Ponadlokalnej OSI Doliny Wisły

W związku z trwającymi pracami nad wspólnym dokumentem dla całego Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina Wisły w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie nadwiślańskich samorządów, które wspólnie ubiegać się będą o unijne dotacje. Właśnie takie grupy mają mieć lepszą punktację i większe szanse  przy rozdzielaniu unijnych funduszy. Dzisiejsze spotkanie było okazją do podzielenia się własnymi spostrzeżeniami w zakresie rozwoju całego regionu Doliny Wisły, w tym rozwoju turystyki, sfery społecznej, gospodarczej, ochrony środowiska czy ładu przestrzennego. Ważne jest wypracowanie wspólnego stanowiska, kierunków działań.

03 sierpień 2022 Czytaj więcej

Program sportowe Wakacje +

/RED/

Ministerstwo Sportu i Turystyki wspiera naszą małą Ojczyznę!

Jest nam niezmiernie miło poinformować iż Miasto i Gmina Połaniec wraz z lokalnie działającym stowarzyszeniem "Towarzystwo Sportowe w Połańcu", pozyskała dotację z programu SPORTOWE WAKACJE+, projektu realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach zadania "Sport dla wszystkich". Do głównych zadań programu należy m.in. wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych, turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych.

Dzięki ogromnemu wsparciu ze strony Pani Minister Anny Krupki a także Pana Burmistrza Jacka Nowaka ok trzystu dzieci z terenu naszej Gminy będzie mogło uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach piłkarskich i pływackich. Będzie to z pewnością miłe urozmaicenie wakacyjnego wypoczynku. Dzieci które wezmą udział w ministerialnym projekcie "Sportowe Wakacje+" poza samymi zajęciami ściśle związanymi z piłką nożną i pływaniem czeka moc dodatkowych atrakcji.

Za poświęcony czas i wsparcie naszych działań przez Panią Minister i Pana Burmistrza już dziś składamy serdeczne podziękowania. Niech uśmiech na twarzy każdego dziecka będzie dla nas największą nagrodą. 

 

Z wyrazami szacunku

Prezes Stowarzyszenia

Łukasz Maj

 

 

03 sierpień 2022 Czytaj więcej

Informacja dla mieszkańców – czasowe utrudnienia w ruchu przy rondzie przy szkole podstawowej

Informujemy, że w najbliższy czwartek, tj. 4. 08. 2022 r.  od godz. 7.00 do późnych godzin popołudniowych będą prowadzone przy rondzie remonty cząstkowe dróg asfaltowych, co może wiązać się z utrudnieniami w ruchu. Prosimy o cierpliwość i wybór alternatywnych dróg w komunikacji.

/RED/

 

02 sierpień 2022 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.