STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Realizacja programu ,,Wakacyjna praca dla młodzieży" - edycja 2022

Dodano przez: Iwona Stachura 

W dniu 1.08.2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec odbyło się spotkanie z uczestnikami pierwszej edycji Programu ,,Wakacyjna praca dla młodzieży”. Program realizowany jest przez Urząd Miasta i Gminy. Pierwszy etap rozpoczął się 1.08.2022r. i potrwa do 12.08.2022r.

 

02 sierpień 2022 Czytaj więcej

Sto lat dla Pani Zofii i Pana Franciszka. Burmistrz z wizytą u szacownych jubilatów

Pan Franciszek Bielat z Rybitw i Pani Zofia Tomalska pochodząca z Winnicy, a zamieszkująca obecnie Mielec, kończą w tym roku 100 lat. Tak zacna i wyjątkowa rocznica urodzin sprzyja niezwykłym spotkaniom i jubileuszowym odwiedzinom. Jubilatom życzenia w domu rodzinnym złożył burmistrz, Jacek Benedykt Nowak, któremu towarzyszyli: sekretarz gminy, Bogumiła Niespodziewana, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Anna Łysiak, którzy uhonorowali naszych seniorów  życzeniami, kwiatami i upominkami. 


 

02 sierpień 2022 Czytaj więcej

WYŚMIENITE JEDZENIE I ZABAWA PODCZAS PIERWSZEGO FESTIWALU KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH W POŁAŃCU

W sobotę 30 lipca w Połańcu odbył się Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich na muszli koncertowej w Połańcu. I nawet deszcz nie zakłócił programu. Festiwal był okazją do integracji KGW, wymiany doświadczeń i wspólnej zabawy KGW ze świętokrzyskiego i z Podkarpacia. Nie zabrakło pysznych kulinarnych smakowitości, potraw regionalnych i ciast oraz rękodzieła artystycznego. Podczas Festiwalu artystycznie zaprezentowały się zespoły i kapele grające muzykę ludową i inspirowaną folkiem.

02 sierpień 2022 Czytaj więcej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej dostępna będzie pod adresem:

LINK do transmisji on-line

https://youtu.be/NylC-4Nt_Ec

W przypadku zerwania transmisji powyższy link przestanie działać. W takim wypadku transmisję będzie można znaleźć na kanale Rady Miejskiej w Połańcu pod adresem: LINK do kanału Youtube RM w Połańcu

https://www.youtube.com/c/ObradySesjiRadyMiejskiejwPo%C5%82a%C5%84cu/live

01 sierpień 2022 Czytaj więcej

Zebranie wiejskie w Ruszczy

 

Tematem zebrania będzie również rewitalizacja zabytkowego dworku szlacheckiego. Przypomnijmy, że  14.07.2022 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Burmistrz Jacek Benedykt Nowak odebrał promesę na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie pozwoli na rozpoczęcie konkretnych prac rewitalizacyjnych z przeznaczeniem pod obiekty kulturalne i edukacyjne  oraz z  możliwością wykorzystania w ramach turystycznej promocji regionu.

/RED/

01 sierpień 2022 Czytaj więcej

Sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad

na sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 1 sierpnia 2022 roku

(godz. 14.00)

PORZĄDEK OBRAD - Plik w formacie PDF

INFORMACJA

Proszę Państwa ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy,. Art. 20.1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. W związku z powyższym podczas Sesji Rady Miejskiej odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w nich udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci Internet w celu transparentności działań Rady Miejskiej. Biorąc więc udział w Sesji Rady Miejskiej dana osoba musi być świadoma, iż przetwarza się jej wizerunek, tym samym akceptuje niniejsze warunki. Udział w publicznej Sesji Rady Miejskiej, czy wejście na teren obiektu, na którym odbywa się Sesja Rady Miejskiej, skutkuje rozpowszechnianiem wizerunku utrwalonego podczas obrad na podkreślonych polach eksploatacji tj., strona www.portal.polaniec.eu, BIP Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, kanał you tube oraz gazeta w celu transparentności działań Gminy.

29 lipiec 2022 Czytaj więcej

INFORMACJA

                                                                                                                  Połaniec, dnia 29 lipca 2022 r.

 

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarcenieruchomościami (j.t.Dz. U. 2021 r. poz. 1899 ze zm.)Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że poprzez wywieszenie w dniu 29 lipca 2022 roku, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec przy ulicy Ruszczańskiej 27 został podany do publicznej wiadomościwykaz nieruchomości gruntowejpołożonej w Połańcu  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki  nr1966/2 o powierzchni 0,2703 ha i 2346/2 o powierzchni 0,1319 ha  przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.

INFORMACJA

WYKAZ

 

Wykaz ten został także zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: polaniec.bip.gov.pl oraz  www.portal.polaniec.eu.

 

29 lipiec 2022 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.