STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

KOMUNIKAT

dodano przez: red


Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec – Jacek Tarnowski informuje, że od poniedziałku tj. 25 maja 2020r. swoją działalność wznawiają przedszkola, żłobek, odziały przedszkolne. Przywrócona będzie również możliwość prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach I-III szkół podstawowych.

Rodzice, którzy zadeklarowali chęć powrotu swojego dziecka do placówki proszeni są o dokładne zapoznanie i zastosowanie się do obowiązujących wymogów. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i zasad sanitarnych.

22 maj 2020 Czytaj więcej

Tydzień Bibliotek 2020 w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Połańcu

Dodano przez Z.K Materiał nadesłany

 
Skończył się tegoroczny Tydzień Bibliotek, który z uwagi na niecodzienną sytuację  wyglądał inaczej niż zwykle. Zaledwie dwa dni przed świętem bibliotekarzy i bibliotek Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu otworzyła się po długiej przerwie, by wystartować z wypożyczeniami książek oraz nową formą Tygodnia Bibliotek. W tym roku ze względu na małego wirusa, który mocno namieszał, majowe święto bibliotek pod hasłem „Zasmakuj w bibliotece” przeniosło się do rzeczywistości wirtualnej. 
A oto, jak wybór hasła Tygodnia Bibliotek 2020 wyjaśnia jego autor:
„Zasmakuj w bibliotece, bo książką warto się delektować, smakujmy słowa, ciągle i wciąż od nowa. Korzystajmy z kalejdoskopu ofert dla naszych najważniejszych gości – Czytelników, by każdy z nich znalazł w bibliotece łakomy literacki kąsek. To dla was entuzjastów literatury i kultury jesteśmy”.
 
22 maj 2020 Czytaj więcej

Postępowanie ze zużytymi środkami ochrony osobistej

Dodano przez Z.K Materiał nadesłany

22 maj 2020 Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI RADY MIEJSKIEJ

Połaniec, dnia 21.05.2020r.
 
Porządek obrad
na sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 28 maja 2020 roku
(godz.  15.30)
 
1. Otwarcie sesji.
 
2. Przyjęcie porządku obrad./x
 
3. Przyjęcie protokołów: Nr XXVIII, Nr XXIX, Nr XXX.
 
4. Podjęcie uchwał:
   a/Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2020 – 2023,
   b/Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2020 rok,
   c/Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia dokumentu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Połaniec na lata 2020-2035”,
   d/Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Połaniec, bez względu na miejsce zamieszkania,
   e/Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Połaniec, bez względu na miejsce zamieszkania,
    f/Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer 151/2 o powierzchni 0,0061ha, położonej w Winnicy, gmina Połaniec.
 
5.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta i Gminy Połaniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku  publicznego i wolontariacie za rok 2019.
 
6. Informacja z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu w 2019 roku.
 
7. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Połaniec za 2019 rok./xx
 
8. Informacje bieżące na temat:
      a/ pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym,
      b/ pracy Burmistrza Miasta i Gminy, w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji,
      c/ pracy Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 
9. Interpelacje radnych.
 
10. Dyskusja i wolne wnioski.
 
11. Zakończenie obrad.
 
/x   – do porządku obrad mogą być wprowadzone dodatkowe tematy,
 
/xx – zgodnie z art. 28aa, ust. 6-8 ustawy o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz .U. z 2020 r., poz. 713) w debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy, w tym celu składa się do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu 27 maja 2020 roku.
 
                                                                                                            
 Przewodniczący Rady Miejskiej
 Stanisław Lolo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zebranie komisji:
28.05.2020 – godz. 1330 wspólne zebranie Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Komisji Rolnictwa i Komisji Budżetu
 
 
Sesja Rady Miejskiej oraz wspólne  posiedzenie Komisji Rady zaplanowane na dzień 28 maja 2020r. odbędą się w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu.
21 maj 2020 Czytaj więcej

SPRAWOZDANIE

Dodano przez Z.K

SPRAWOZDANIE

 

z realizacji Programu Współpracy Miasta i Gminy Połaniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok.
 
 
21 maj 2020 Czytaj więcej

Jak promować instytucję publiczną? Jak tworzyć grafiki i animacje? Jak prowadzić stronę na facebooku?

Dodano przez Z.K Materiał nadesłany

Zapraszam Państwa na szkolenia online dla administracji publicznej:
 
Jak promować instytucję publiczną? Media społecznościowe i inne narzędzia do promocji i komunikacji, 27-28 maja godz. 10.00 - 13.00
 
Jak tworzyć grafiki i animacje, które przyciągną uwagę odbiorców w mediach społecznościowych i działaniach promocyjnych?, 29 maja, godz. 10.00-13.00
 
Zachęcam także do uczestnictwa w szkoleniach w Warszawie, które kierujemy również do administracji publicznej:
 
Jak efektywnie prowadzić oficjalną stronę na Facebooku?, 8 czerwca, godz. 10.00 - 16.00
 
Jak promować instytucję publiczną online? Media społecznościowe i inne narzędzia do promocji i komunikacji, 9 czerwca, godz. 10.00 - 16.00
 

 

W załącznikach znajdują się programy ww. szkoleń, info organizacyjne oraz formularze zgłoszeń i oświadczenia zw. VAT. W razie jakichkolwiek pytań, zapraszam do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego.
 
21 maj 2020 Czytaj więcej

Koncert " Jan Paweł II na zawsze w naszych sercach "

Dodano przez Z.K Materiał nadesłany

21 maj 2020 Czytaj więcej

100 ROCZNICA URODZIN JANA PAWŁA II

Dodano przez Z.K

  18 maja 2020 roku przypada 100 rocznica urodzin Jana Pawła II. To bardzo ważna data. ” Będzie drogowskazem i nadzieją, pokrzepi mądrym słowem i przytuli w chwilach rozpaczy. Nasz Papież – Polak”.
 Ze względu na epidemię nie możemy wszyscy wspólnie uczestniczyć w uroczystościach. Dostosowując się do istniejących obostrzeń burmistrz Jacek Tarnowski wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Stanisławem Lolo modlitwą i chwilą ciszy podziękowali Janowi Pawłowi II. Złożyli kwiaty w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Połańcu. Wielkiemu Polakowi, którego pokolenia poznały jako kapłana, kardynała, papieża i wspaniałego człowieka, błogosławionego, a dzisiaj świętego, do którego wznosimy  wszelkie prośby i modlitwy. 
W jego życiu przeplatały się chwile straszne , bolesne, doniosłe, radosne i piękne. Przeżył stratę bliskich , piekło wojny i komunizmu. Dzięki niezwykłym talentom i inteligencji szybko awansował w kościelnej hierarchii, a jednocześnie sprawiał, że rzesze ludzi młodych i starszych do niego lgnęły. Człowiek, który oddał ster swojego życia Bogu i zawierzył siebie Maryi. On pozwolił poprowadzić siebie Duchowi Świętemu. Zwykły człowiek robiący rzeczy niezwykłe. 
                

 

 
20 maj 2020 Czytaj więcej

W HOŁDZIE NACZELNIKOWI

Dodano przez Z.K

 
  5 maja 1794 roku Tadeusz Kościuszko stanął w obozie pod Połańcem . Założył tu obóz warowny. 7 maja wydał Uniwersał Połaniecki urządzający powinność włościan, gdyż chciał zachęcić chłopów do udziału w powstaniu. Kosynierzy mieli ogromny potencjał w walce. 
Rosjanie rozpoczęli blokadę obozu kościuszkowskiego, rozmieszczając w pobliżu swoje wojska. Chcieli, by Kościuszko złożył broń i oddał się w niewolę. Dwukrotne ataki wojsk rosyjskich 12 i 17 maja nie powiodły się. Generał Denisow w obawie przez likwidacją korpusu, nocą z 17 na 18 maja zaczął się wycofywać w kierunku wojsk pruskich.
Z tej okazji, aby uczcić pobyt Tadeusza Kościuszki w Połańcu 18 maja 2020 roku Burmistrz Jacek Tarnowski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Stanisławem Lolo w imieniu mieszkańców złożyli symboliczny wieniec pod pomnikiem Naczelnika Tadeusza Kościuszki.
Dla nas połańczan Tadeusz Kościuszko ma szczególne znaczenie. Jest naszym bohaterem narodowym, wielkim Polakiem i patriotą, patronem Szkoły Podstawowej, niezwykle obecny w życiu naszej społeczności.

 

 
20 maj 2020 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.