STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Co możemy zrobić dla naszego zdrowia

Dodano przez Z.K Materiał nadesłany

08 kwiecień 2020 Czytaj więcej

Informacja dla rolników poddanych kwarantannie domowej w związku z Covid 19

Dodano przez Z.K Materiał nadesłany

Jeśli odbywasz kwarantannę w domu, czyli jesteś zdrowy, ale miałeś kontakt z osobą chorą lub właśnie wróciłeś z zagranicy - bezwzględnie stosuj się do poniższych zaleceń przez 14 dni.
 
Nie opuszczaj terenu swojego gospodarstwa. Możesz zajmować się inwentarzem na jego terenie. Według dostępnej wiedzy choroba nie przenosi się z człowieka na zwierzęta gospodarskie oraz zwierzęta domowe, np. psy czy koty.
Nie wychodź do sklepu.
Nie spotykaj się z innymi osobami i nie zapraszaj nikogo do domu.
Jeśli mieszkasz z rodziną, w miarę możliwości ogranicz z nimi kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry.
Używaj oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu.
Jeśli masz możliwość, korzystaj z osobnej łazienki/toalety niż pozostali domownicy, jeśli nie masz takiej możliwości - po skorzystaniu z toalety/łazienki zdezynfekuj ją dostępnym środkiem czystości.
Wietrz mieszkanie kilka razy dziennie.
Zachowuj zasady higieny.
Często myj ręce i dezynfekuj powierzchnie dotykowe, w tym blaty i klamki. Dezynfekuj również sprzęty takie jak: telefon, laptop czy klawiatura i myszka komputera stacjonarnego, pilot do TV.
Mierz  temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie i zapisuj wyniki pomiarów.
W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefoniczne z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny najbliższego szpitala, unikając transportu publicznego (jeśli to możliwe swoim samochodem).
Udzielaj informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniącym do Ciebie pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
W weryfikacji przestrzegania kwarantanny pomagają funkcjonariusze policji - mogą Cię odwiedzić w czasie kwarantanny.
Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi grzywna w wysokości 30 000 zł.
W przypadku potrzeby kontaktu z lekarzem skorzystaj z teleporady (dzwoń do swojego lekarza poradni zdrowia). Lekarz może wystawić  ci e-receptę i e-zwolnienie. Lista placówek POZ udzielających teleporad w Twojej okolicy jest dostępna na stronie NFZ: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/teleporady-dotyczace-koronawirusa-w-przychodniach,7621.html. Więcej o e-zdrowiu na pacjent.gov.pl.
 
Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus Infolinia NFZ 800 190 590
08 kwiecień 2020 Czytaj więcej

Najważniejsze zmiany dla beneficjentów/wnioskodawców ARiMR w czasie epidemii

Dodano przez Z.K Materiał nadesłany

Najważniejsze zmiany dla Wnioskodawców oraz Beneficjentów otrzymujących wsparcie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa związane z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568)
 
Zgodnie z przepisami ustawy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, bieg terminów przewidzianych przepisami prawa krajowego dotyczących postępowań prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.
 
Powyższe rozwiązanie umożliwia beneficjentom Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotrzymanie określonych w prawie krajowym terminów do dokonania czynności po zakończeniu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.
 
Niezależnie od powyższego, wnioski o przyznanie płatności na rok 2020 (płatności bezpośrednie i płatności w ramach PROW 2014-2020) składane w 2020 roku, powinny być składane w terminach określonych dla tych płatności.
 
WAŻNE!
Pomimo zawieszenia biegu terminów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dalszym ciągu będzie dążyła do terminowego rozpatrzenia Państwa wniosków oraz będzie podejmować  stosowne działania w celu realizacji  wszystkich swoich zadań.
 
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu zrealizowania swoich zadań  jest uprawniona do kierowania do Państwa pism, w tym m.in. wezwań w sprawach dotyczących  złożonych wniosków.  Należy jednak pamiętać, że termin wskazany w pismach, wezwaniach jest zawieszony/względnie nie rozpoczyna swojego biegu do ogłoszenia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.
 
Nie ma przeszkód do tego, aby beneficjenci/rolnicy, którzy otrzymali pismo/wezwanie dokonywali czynności w związku ze złożonymi wnioskami. Zgodnie z przepisami ustawy, jeżeli podmiot  dopełni czynności do dokonania których został wezwany albo wynika to z innych zobowiązań wobec Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (np. bezpośrednio z treści umowy, warunków określonych w decyzji warunkowej o przyznaniu pomocy), czynności te będą uznane za wykonane skutecznie w terminie ich rzeczywistego dokonania.
 
Przypominamy również o możliwości przekazywania dokumentacji do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez platformę ePUAP. W tym przypadku prosimy o zeskanowanie podpisanej dokumentacji i przesłanie jej na adres skrzynki ePUAP Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Informacje jak założyć profil zaufany i jak z niego korzystać znajdują się na stronie: www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
 
Szczegóły dotyczące podpisywania dokumentu elektronicznie dostępne są pod adresem: www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
 
Adresy skrytek ePUAP (dla osób, które posiadają Profil Zaufany) oraz adresy e-mail do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla składania oświadczeń potwierdzających brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019 - dostępne są tutaj.
 
WAŻNE!
Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii spowodowany COVID-19 przepisy określają, że w okresie ww. stanów w stosunku do organu administracji państwowej nie stosuje się przepisów o bezczynności oraz przepisów o nie załatwieniu sprawy w terminie.
 
08 kwiecień 2020 Czytaj więcej

RUSZYŁA DEZYNFEKCJA MIASTA I GMINY - TO KOLEJNY SPOSÓB NA WALKĘ Z KORONAWIRUSEM

dodano przez: red


     W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców przeprowadzono w dniu dzisiejszym akcję dezynfekcji obiektów użytkowych na terenie Połańca. To kolejny etap walki z koronawirusem w naszym mieście. Akcja dezynfekcji będzie kontynuowana w kolejnych dniach.Odkażane będą  miejsca najczęściej odwiedzane przez mieszkańców. Regularnie czyszczone będą wiaty przystankowe, ławki, ciągi komunikacyjne itp.  Dezynfekcję przeprowadzają pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Połaniec za pomocą maszyn ze środkami chemicznymi bezpiecznymi dla ludzi.

Prosimy Państwa o odsunięcie się od oczyszczanej powierzchni w celu sprawnego przeprowadzenia dezynfekcji - dziękujemy za współpracę i wyrozumiałość.    

07 kwiecień 2020 Czytaj więcej

KOLEJNA JEDNOSTKA GMINNA I OSOBY PRYWATNE WŁĄCZYŁY SIĘ DO AKCJI SZYCIA MASECZEK OCHRONNYCH NA TRUDNY CZAS


dodano przez: red

Epidemia koronowirusa i jej sposób rozprzestrzeniania się powodują, że zbliżamy się do trudnego okresu, w którym może być wprowadzony obowiązek używania maseczek ochronnych, a co za tym idzie pojawiających się problemów z ich dostępnością. Maseczki to dziś towar deficytowy. Trudno je kupić, a jeśli już są, to niestety w zawrotnych cenach.

Miasto i Gmina Połaniec przygotowując się na ten moment od kilku tygodni realizuje akcję szycia maseczek dla potrzeb jednostek, służb i mieszkańców.  W tej akcji biorą już udział jednostki gminne (Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Centrum Kultury i Sztuki, Przedszkole w Połańcu, Żłobek, Przychodnia Zdrowia -sterylizacja, osoby prywatne),  a w ostatnim czasie włączyli się także pracownicy z Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie przygotowano 8 stanowisk do szycia maseczek ochronnych oraz trzy osoby prywatne szyjące we własnych domach. Każdy został zaopatrzony w specjalny pakiet materiałów i uszyje tyle maseczek ile zdoła.Zostaną rozdane bezpłatnie mieszkańcom.

Znany jest już sposób dystrybucji maseczek ochronnych dla mieszkańców. Pełne informacje podamy w kolejnym artykule w najbliższą środę.

 

07 kwiecień 2020 Czytaj więcej

Przedszkolaki z Połańca pamiętają o pracownikach służby zdrowia – brawa dla Was !!!

Dodano przez: E.K. Materiał nadesłany

   Minęło już ponad trzy tygodnie odkąd nasz świat zatrzymał się i całkowicie zmienił swój bieg. Znaleźliśmy się w całkiem innej rzeczywistości, gdzie wsparcie, zrozumienie i pomoc stały się heroicznymi wartościami. W tym szczególnym czasie dzieci  oraz pracownicy  Żłobka i Przedszkola Publicznego w Połańcu pamiętają o służbie zdrowia i otwierają  dla nich serca...
 
 
07 kwiecień 2020 Czytaj więcej

Godziny dla seniora

dodano przez: red


Godziny dla seniora

Masz ponad 65 lat? Zrób zakupy w godzinach 10:00-12:00. Jeśli nie zdążysz, możesz je zrobić także w pozostałych godzinach Koronawirus jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i z obniżoną odpornością. Dlatego eksperci proszą seniorów o to, by jak najrzadziej wychodzili z domu i ograniczali do minimum kontakty z innymi osobami. Dla własnego bezpieczeństwa nie powinni kontaktować się też z wnukami. Dzieci często przechodzą koronawirusa bezobjawowo i mogą być źródłem zakażenia.

07 kwiecień 2020 Czytaj więcej

Tarcza antykryzysowa-wsparcie z ZUS

Dodano przez Z.K Materiał nadesłany

logoZUSnoweRozwiniecie

31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
 
Ustawa daje  możliwość skorzystania z ulg w opłacaniu składek  oraz ubiegania się o świadczenie postojowe.
 
Zależy nam, aby informacje o przysługujących uprawnieniach dotarły do jak największej liczby płatników/przedsiębiorców.
 
 
Materiały oraz wszelkie informacje są również dostępne na stronie internetowej ZUS:  https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus. Przekazujemy również link do materiałów dotyczących PUE: https://www.zus.pl/portal/pomoc/. 
Zachęcamy do składania wniosków przez PUE, gdzie będzie następowała ich weryfikacja. Wyeliminuje to błędy, co usprawni  ich obsługę.
 
07 kwiecień 2020 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.