STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Uruchomienie kotła

Dodano przez Z.K materiał nadesłany

13 grudzień 2019 Czytaj więcej

SESJA RADY MIEJSKIEJ - 19 GRUDNIA 2019

 

Porządek obrad
na sesję Rady Miejskiej w Połańcu
w dniu 19 grudnia 2019 roku
(godz. 15.30)

 

 

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad/x.
3. Przyjęcie protokołów: Nr XXIII/2019, Nr XXIV/2019
4. Podjęcie uchwał:

    a/ podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy  Połaniec  na  lata 2019 – 2023,

    b/ podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2019 rok,

    c /podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy  Połaniec na lata 2020 – 2023,

    d/ podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2020 rok,

    e/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi, ustalenie stawki opłaty oraz określenie stawki opłaty podwyższonej od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

    f/ podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

    g/ podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Połaniec, w roku szkolnym 2019/2020,

    h/ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od opłat w Żłobku w Połańcu o nazwie ,,Kraina Malucha” utworzonym    przez Gminę Połaniec,

    i/ podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Połaniec do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 –2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,

    j/ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,

    k/ podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za bezzasadną,

    l/ podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu,

    m/ podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie na rzecz Gminy Połaniec nieruchomości położonych w Połańcu, na okres 8 lat,

    n/ podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki numer 5869/9 o powierzchni 0,3737  ha położonej w Połańcu,

    o/ podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki numer 5633/2 o powierzchni  0,0434 ha, położonej w Połańcu.

12 grudzień 2019 Czytaj więcej

Dzieciaki oglądają połanieckie zwierzaki - "Bażant"

Dodano przez K.G.

W trzecim odcinku z cyklu "Dzieciaki oglądają połanieckie zwierzaki" poznajemy bażanty, które możemy spotkać na polach i łąkach Gminy Połaniec podczas słonecznych, rodzinnych spacerów. Zwykle poruszają się na dwóch nogach, ale w razie niebezpieczeństwa mogą wzbić się do góry i przelecieć na swoich skrzydłach. Sypiają na gałęziach krzewów i drzew. Żywią się owadami, bądź ziarnem.

12 grudzień 2019 Czytaj więcej

Przedszkolaki ubierają choinkę w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec

Dodano przez: E.K.

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a ich głównym symbolem jest choinka. 
W naszej gminie nie mogło zabraknąć tego rytuału. Dzień ubierania choinki przez przedszkolaków w budynku Urzędu Miasta i Gminy Połaniec jest dniem wyjątkowym, który stał się już tradycją... 
 
12 grudzień 2019 Czytaj więcej

Warsztaty profilaktyczne w szkole podstawowej w Ruszczy

Dodano przez K.G. Materiał nadesłany
 
   Uczniowie klas młodszych wzięli udział w warsztatach profilaktycznych pt. ,,Kaczka Kłótniaczka- rozpoznajemy sytuacje konfliktowe i rozwiązujemy je”. Podczas warsztatów uczniowie z klas I-III rozpoznawali różnego rodzaju sytuacje konfliktowe, rozróżniali emocje negatywne, które takim sytuacjom towarzyszą. Uczyli się, jak sobie radzić z sytuacjami dla nich trudnymi. 
   Natomiast uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli w warsztatach - Przeciwdziałanie uzależnieniom ,,Człowiek za burtą”...
12 grudzień 2019 Czytaj więcej

Już niebawem ruszy program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Dodano przez K.G.

9 grudnia 2019 została podpisana umowa z Wojewodą Świętokrzyskim Panem Zbigniewem Koniuszem oraz Gminą Połaniec reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec – Pana Jacka Tarnowskiego i Skarbnik Miasta i Gminy Połaniec Panią Małgorzatę Żugaj. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie w wysokości 99 947,25 zł pokrywające w całości koszty poniesione przez Gminę Połaniec w ramach realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020. Pozyskane środki pochodzą z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych...
 
 
12 grudzień 2019 Czytaj więcej

Propozycje kinowe na weekend

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

11 grudzień 2019 Czytaj więcej

Wybrano najemców pomieszczeń w budynku Pływalni "Delfin"

Dodano przez K.G. Materiał nadesłany

11 grudzień 2019 Czytaj więcej

Kampania Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW

Dodano przez: E.K.

Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego rusza z kampanią społeczną „4U”. Inicjatywa ma edukować, jak zachować się w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego. Celem kampanii jest przedstawienie zalecanego sposobu postępowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego. 
11 grudzień 2019 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.