STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

POTRZEBNA POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC

dodano przez: red.


Na terenie Miasta i Gminy Połaniec przebywają rodziny z Ukrainy. Jeśli ktoś z Państwa chciałby wspomóc przybyłych do naszego miasta prosimy o przekazywanie rzeczy.

Najpotrzebniejsze rzeczy to:
- cukier
- mąka
- olej
- mleko
- płyn do mycia naczyń
- gąbki
- ręczniki bawełniane
- nowa bielizna i skarpetki (wiek dzieci: od 2 do 13 lat)

Rzeczy zbierane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej 20 i budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszczy przy ul. Knothego 6.

 

 

11 marzec 2022 Czytaj więcej

INFORMACJA

dodano przez: red.


                        Połaniec, dnia 11 marca 2022 r.

INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że poprzez wywieszenie w dniu 11 marca 2022 roku na okres 21 dni,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu przy ulicy Ruszczańskiej 27, został podany do publicznej wiadomościwykaz nieruchomości gruntowych położonych w Połańcu przy ulicy Wyzwolenia, w obrębie Strefy Inwestycyjnej B, stanowiących własność Gminy Połaniec, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu jako obszary inwestycyjne w całości lub części o numerach: IV i VII – składające się z działek numer:  8614,  8616/1, 8616/2, 8616/3.

Wykaz ten został także zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: polaniec.bip.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” oraz www.portal.polaniec.eu.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

 

11 marzec 2022 Czytaj więcej

DZIEŃ SOŁTYSA

Dodano przez: A.K.

11 marzec 2022 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Z wielu miejsc w naszym mieście płynie pomoc dla uchodźców z Ukrainy. 
Wśród osób, które potrzebują naszego wsparcia są przede wszystkim dzieci. 
Wychodząc naprzeciw im potrzebom, Miasto i Gmina Połaniec we współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, przygotowało bezpłatne wejścia na Pływalnię „Delfin”. 
Od dziś osoby, które trafiły z Ukrainy do Polski po 24 lutego, mogą bezpłatnie skorzystać 
z basenu. Karnety są do odbioru w biurze, w budynku Pływalni „Delfin”, przy ul. Witosa 1
w godzinach 7.30 – 15.30. 
Zapraszamy do kontaktu. 
10 marzec 2022 Czytaj więcej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej dostępna będzie pod adresem:

LINK do transmisji on-line

https://youtu.be/OQ0ctLng19o

W przypadku zerwania transmisji powyższy link przestanie działać. W takim wypadku transmisję będzie można znaleźć na kanale Rady Miejskiej w Połańcu pod adresem: LINK do kanału Youtube RM w Połańcu

https://www.youtube.com/c/ObradySesjiRadyMiejskiejwPo%C5%82a%C5%84cu/live

10 marzec 2022 Czytaj więcej

Powołano Sekretarza Miasta i Gminy Połaniec

Dodano przez: A.K. 

W dniu dzisiejszym, tj. 10 marca 2022 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu odbyła się ważna uroczystość, a mianowicie Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec, Pan Jacek Benedykt Nowak powołał z dniem dzisiejszym na stanowisko Sekretarza Gminy Połaniec wieloletniego pracownika Urzędu Miasta w Połańcu, a zarazem Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich, Oświaty i Wychowania, Panią Bogumiłę Niespodziewaną. 
10 marzec 2022 Czytaj więcej

BURMISTRZ POŁAŃCA JACEK NOWAK Z WIZYTĄ W WARSZAWIE

dodano przez: red.


W dniu 9 marca Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec- Pan Jacek Nowak złożył wizytę Ministrowi  - Panu Michałowi Cieślakowi, podczas której omówione zostały plany inwestycyjne gminy w sferze infrastrukturalnej, gospodarczej i sportowej. Z uwagi, że tematyka dotyczyła inwestycji sportowych odbyło się również spotkanie z Ministrem Sportu – Panem Kamilem Bortniczukiem. Jednym z punktów dyskusji była kryta hala łukowa dla mieszkańców i klubu MKS Czarni Połaniec oraz pozostałe inwestycje sportowe. W dalszej kolejności odbyło się spotkanie z Wiceministrem Aktywów Państwowych – Panem  Karolem Rabendą, który nadzoruje spółki zależne Grupy Azoty.

Rozmowy dotyczyły również przyszłych planowanych inwestycji m.in.

  • - projektu budowy obwodnicy miasta
  • - budowy przedszkola na os. Północ
  • - budowy nowego ośrodka zdrowia oraz sieci kanalizacyjnej i ciepłowniczej.

Podczas spotkania omówiono modernizację parku w Ruszczy wraz z odrestaurowaniem zabytkowego dworku.

Źródło: FB ministra - Michała Cieślaka

 

10 marzec 2022 Czytaj więcej

Kolejne spotkanie w sprawie rozbudowy sieci stałego łącza z internetem

dodano przez: red.


W dniu 21 marca 2022 r. o godzinie 15:30 w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu odbędzie się kolejne spotkanie dotyczące rozbudowy sieci stałego łącza z internetem, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców zainteresowanych tym tematem.

W załączeniu Deklaracja przyłączenia do sieci światłowodowej – (można składać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy)

 

10 marzec 2022 Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE

Dodano przez: A.K. 

 

Połaniec, dn. 09.03.2022 r.
Z A W I A D O M I E N I E
 
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), zwołuję sesję Rady Miejskiej w Połańcu
w dniu 10 marca 2022 r. – godz. 14:30
.
Miejsce posiedzenia: sala narad Urzędu Miasta i Gminy Połaniec, ul. Ruszczańska 27.
 
1. Otwarcie sesji.
 
2. Przyjęcie porządku obrad/x
.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2022
 rok.
4. Zakończenie obrad.
 
/x – do porządku obrad
 mogą być wprowadzone dodatkowe tematy
 Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Zebranie Komisji:
10.03.2022 r. – 14:00 - wspólne zebranie Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Komisji Rolnictwa i Komisji Budżetu
 

INFORMACJA

Proszę Państwa ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy,. Art. 20.1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. W związku z powyższym podczas Sesji Rady Miejskiej odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w nich udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci Internet w celu transparentności działań Rady Miejskiej. Biorąc więc udział w Sesji Rady Miejskiej dana osoba musi być świadoma, iż przetwarza się jej wizerunek, tym samym akceptuje niniejsze warunki.
Udział w publicznej Sesji Rady Miejskiej, czy wejście na teren obiektu, na którym odbywa się Sesja Rady Miejskiej, skutkuje rozpowszechnianiem wizerunku utrwalonego podczas obrad na podkreślonych polach eksploatacji tj., strona www.portal.polaniec.eu, BIP Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, kanał you tube oraz gazeta w celu transparentności działań Gminy.

09 marzec 2022 Czytaj więcej

Informacja

Połaniec, dnia 08 marca 2022 r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarcenieruchomościami (j.t.Dz. U. 2021 r. poz. 1899 ze zm.)Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że poprzez wywieszenie w dniu 08 marca 2022 roku, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec przy ulicy Ruszczańskiej 27, został podany do publicznej wiadomościwykaz nieruchomości gruntowych położonych na terenie Miasta  i Gminy Połaniec, stanowiących własność Gminy Połaniec, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

WYKAZ

WYKAZ

 

Wykaz ten został także zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: polaniec.bip.gov.pl oraz  www.portal.polaniec.eu.

 

 

 

 

 


 

 

08 marzec 2022 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.