STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Połańcu

dodano przez: Grzegorz

11 październik 2016 Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE

dodano przez: Aleksandra

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. w Dz.U. z 2016r. poz. 446) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 11 października 2016r. -  godz.16:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji /x.

2. Podjęcie uchwały w sprawie:

1/ przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/193/05 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 marca 2005 roku.

3. Zakończenie obrad.

/x   – do porządku obrad mogą być wprowadzone dodatkowe tematy

Zebranie komisji:
_____________________________________________________________

11.10.2016 – godz. 15:30 – wspólne zebranie Komisji Zdrowia, Komisji Oświaty, Komisji Rolnictwa i Komisji Budżetu

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr  Stanisław Lolo

10 październik 2016 Czytaj więcej

WRZESIEŃ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

dodano przez: Dominika

W naszej świetlicy znów gwar i zabawa. Wakacje dobiegły końca. Z każdym dniem jest nas coraz więcej. Dzieci dzielą się wrażeniami po minionym wypoczynku, wesoło bawią się z dobrze już sobie znanymi rówieśnikami, a także z nowicjuszami w naszym świetlicowym gronie. Na ich twarzach wciąż gości ten sam, niczym nie zmącony uśmiech. W pogodnych nastrojach oddają się swym ulubionym zabawom, a nad ich bezpieczeństwem jak zawsze czuwają wychowawcy.

07 październik 2016 Czytaj więcej

ZAINTERESOWANIE INWESTORÓW WZRASTA - POŁANIEC TWORZY BAZĘ DANYCH DLA POTENCJALNYCH PRACODAWCÓW

dodano przez: Grzegorz

W związku z licznymi zapytaniami firm zainteresowanych ulokowaniem swojego kapitału na terenie Naszej Gminy, powstała potrzeba utworzenia bazy potencjału pracowniczego w naszym regionie. Dwie firmy zwróciły się dodatkowo z zapytaniem o możliwość rozwoju w Połańcu i dostępność pracowników wymaganych specjalności: firma elPLC z Tarnowa zajmująca się wytwarzaniem elementów mechanicznych, produkcją maszyn i stanowisk montażowych oraz firma RETECH zlokalizowana na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC ukierunkowana na produkcję wysokiej jakości metalowych wyrobów gotowych.

Poniżej zamieszczamy Państwu pisma od firmy elPLC oraz firmy RETECH:

Odnosząc się do otrzymanych pism oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych przedsiębiorców zainteresowanych ulokowaniem swojego kapitału na terenie gminy Połaniec, zaistniała potrzeba utworzenia bazy danych o wykonywanych, bądź wyuczonych zawodach przez mieszkańców naszego regionu. Powyższa baza posłuży nam do przekazania informacji przedsiębiorcom poszukującym specjalistów z różnych branż.

W związku z powyższym prosimy zainteresowane osoby o przesłanie w formie mailowej informacji o wykonywanym bądź wyuczonym zawodzie na adres e-mail:

joanna.bugaj@poczta.polaniec.eu
karolina.ferenc@poczta.polaniec.eu
lub kontakt telefoniczny pod numer: 015 865-82-66

W treści e-maila prosimy zawrzeć następujące informacje:
- zawód wyuczony bądź wykonywany
- numer telefonu
- status osoby (bezrobotny/ pracujący)

W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania przez inwestora konkretnymi stanowiskami, osoby znajdujące się w tworzonej przez nas bazie danych zostaną poinformowane poprzez wysłanie wiadomości zwrotnej bądź kontakt telefoniczny.

07 październik 2016 Czytaj więcej

KAPELA "NIECKA POŁANIECKA" NA PODIUM

dodano przez: Dominika

Wielkim sukcesem zakończył się udział nowo powstałej w CKiSz Kapeli "Niecka Połaniecka" w III Przeglądzie Twórczości Ludowej „Jesień z folklorem, czyli muzyka łączy pokolenia” w Oblekoniu. Zespół instrumentalno - wokalny stanął w szranki konkursowe; reprezentując Miasto i Gminę Połaniec. Jury w składzie, którego znaleźli się doświadczeni znawcy kultury ludowej z Kielc docenili walory wokalne, spójne brzmienie instrumentów i ogólny wyraz artystyczny kapeli. 

07 październik 2016 Czytaj więcej

Piknik rodzinny „DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA" w ZPO w Ruszczy

dodano przez: Aleksandra

   Piękna, ciepła, złota polska jesień wciąż zachęca nas do częstego pobytu na świeżym powietrzu. Sprzyjająca aura pozwoliła nam na zorganizowanie corocznych obchodów „Dnia Pieczonego Ziemniaka” w naszym przedszkolu. Celem jesiennego pikniku była integracja naszych milusińskich,  zachęcenie rodziców do angażowania się w życie przedszkola oraz czerpanie radości ze wspólnych zabaw. Dzieci oraz ich rodzice uczestniczyli w zabawach integracyjnych oraz zabawach ze śpiewem, które inspirowane były przez wychowawczynie grup p. Małgorzatę Urbańską  i p. Joannę Wojdan.

06 październik 2016 Czytaj więcej

INFORMACJA

dodano przez: Dominika

PLAN ROZWOJU

05 październik 2016 Czytaj więcej

Zawiadomienie

dodano przez: Dominika

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

zawiadamia

o możliwości składania uwag i wniosków w dniach: od 07.10.2016 r. do 12.10.2016 r. do projektu zarządzenia w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom obowiązującym w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber),które dotyczyć będzie miejscgdzie bobry powodują znaczące szkody w odniesieniu do upraw rolnych, inwentarza żywego, lasów, rybostanu, wody lub innych rodzajów mienia (w tym m.in. infrastruktury technicznej), gdzie  czynności, na które zezwala zarządzenie wykonywane będą przez myśliwych zrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim w związku z porozumieniem zawartym w dniu 19 lipca 2016 r. pomiędzy Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska a Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji określającej reguły postępowania przy ograniczaniu liczebności populacji bobra europejskiego na terenach obwodów łowieckich.

ZAWIADOMIENIE

ZARZĄDZENIE

ZAŁĄCZNIK

05 październik 2016 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.