STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

CZEKAMY NA PAŃSTWA OPINIE

 dodano przez: red.   


W związku z otrzymaną  dokumentacją projektową  dot. Rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku  Połaniec – Słupia przedstawiamy Państwu rozwiązania projektowe. Prosimy o zapoznanie się, a wszelkie uwagi, opinie prosimy kierować drogą mailową na adres: sekretariat@poczta.polaniec.eu w terminie do 3 stycznia 2022r. Z mapami można również zapoznać się w pokoju 214.

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał.4

Zał. 5

27 grudzień 2021 Czytaj więcej

SPORTOWE PODSUMOWANIE ROKU Z PLANAMI NA PRZYSZŁOŚĆ

 dodano przez: red.     


                23 grudnia z wizytą u pełniącego funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec – Pana Jacka Nowaka w Urzędzie Miasta i Gminy gościli trenerzy i sportowcy. Koniec Roku i początek Nowego to czas podsumowań i wyznaczania kolejnych celów.

            Podczas spotkania trenerzy dzielili się swoimi ostatnimi sukcesami, zmaganiami oraz planami na przyszłość. Pełniący funkcję burmistrza – Pan Jacek Nowak przedstawił propozycje współpracy i dalszego rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Połaniec.

27 grudzień 2021 Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE

Dodano przez: A.K.

.

Połaniec, dnia 23.12.2021 r

 
Porządek obrad
na sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 30 grudnia 2021 roku
(godz. 11:30)
 
    1. Otwarcie sesji.
    2. Przyjęcie porządku obrad. /x
    3. Przyjęcie protokołów: Nr XLIII/2021, Nr XLIV/2021, Nr XLV/2021, Nr XLVI/2021, 
        Nr XLVII/2021.
    4. Podjęcie uchwał:
a/podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2021 – 2025,
b/podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2021 rok,
c/podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2022 – 2025,
d/podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2022 rok,
e/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto i Gminę Połaniec Powiatowi Staszowskiemu na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa dostępności do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez przebudowę i doposażenie Oddziału Pediatrii w Staszowie",
f/podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,
g/podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. Program szczepień profilaktycznych osób po 50 roku życia oraz osób szczególnie zagrożonych przeciwko grypie na 2022 rok,
h/podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. Poprawa jakości życia u osób cierpiących na przewlekłe choroby układu ruchu dla mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec na 2022 rok.
        5. Informacje bieżące na temat:
 a/pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym,
 b/pracy Burmistrza Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji,
  c/pracy Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje radnych.
7. Dyskusja i wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.
 
             /x – do porządku obrad mogą być
                    wprowadzone dodatkowe tematy
 
 
                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                Stanisław Lolo
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zebranie Komisji:
30.12.2021 r. –9:00 – zebranie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
                        9:30  – wspólne zebranie Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Komisji Rolnictwa i Komisji Budżetu
 
Sesja Rady Miejskiej oraz  posiedzenia Komisji Rady zaplanowane na dzień 30 grudnia 2021 r. odbędą się w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu.
 
 

INFORMACJA

Proszę Państwa ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy,. Art. 20.1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. W związku z powyższym podczas Sesji Rady Miejskiej odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w nich udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci Internet w celu transparentności działań Rady Miejskiej. Biorąc więc udział w Sesji Rady Miejskiej dana osoba musi być świadoma, iż przetwarza się jej wizerunek, tym samym akceptuje niniejsze warunki.

Udział w publicznej Sesji Rady Miejskiej, czy wejście na teren obiektu, na którym odbywa się Sesja Rady Miejskiej, skutkuje rozpowszechnianiem wizerunku utrwalonego podczas obrad na podkreślonych polach eksploatacji tj., strona www.portal.polaniec.eu, BIP Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, kanał you tube oraz gazeta w celu transparentności działań Gminy.

23 grudzień 2021 Czytaj więcej

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE OD REDAKCJI

dodano przez: red.


23 grudzień 2021 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

23 grudzień 2021 Czytaj więcej

Sylwester w Kinie "Impresja"

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Już dziś rezerwujcie sobie czas na SYLWESTRA W KINIE IMPRESJA. W ostatnią noc w roku zapraszamy na dwie ciekawe produkcje filmowe. "Biały Potok" to polska komedia omyłek w gwiazdorskiej obsadzie, opowiadająca o perypetiach dwóch zaprzyjaźnionych małżeństw."Dziewczyny z Dubaju" to zrealizowana z rozmachem ekranizacja głośnej książki o aferze dubajskiej z 2015 roku. Oba filmy warto obejrzeć.

Zapraszamy.

22 grudzień 2021 Czytaj więcej

WRĘCZONO STYPENDIA ARTYSTYCZNE BURMISTRZA MIASTA I GMINY POŁANIEC 2020/2021

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

W grudniu, już po raz dziewiąty przyznano Stypendia Artystyczne Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec dla utalentowanej młodzieży, która swoim wysiłkiem, ciężką pracą i pomysłami promuje i rozsławia Połaniec.
 
Łącznie przyznano 33 stypendia artystyczne w trzech kategoriach: muzyka i śpiew, taniec oraz teatr.
22 grudzień 2021 Czytaj więcej

WIDOWISKO MUZYCZNE „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA…”

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

„Ocalić od zapomnienia..”  to przepiękne widowisko zrealizowane przez Artystyczną Grupę Musicalową. Przygotowane z rozmachem, a jednocześnie  muzyczną elegancją wywołało wspomnienia, wzruszenie i uśmiech widzów.  Młodzież w pięknej aranżacji wizualnej, tanecznej i instrumentalnej zaśpiewała znane piosenki nieżyjących już artystów, kompozytorów i autorów tekstów. 
22 grudzień 2021 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.