STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Piękny i bezinteresowny gest udzielenia pomocy mieszkance naszego miasta

dodano przez: Dominika

Czy są jeszcze wśród nas ludzie bezinteresownie niosący pomoc? Zazwyczaj tak szybko opuszczamy miejsca gdzie doszło do wypadku, scysji, gdzie popełniono kradzież, kogoś pobito, czy kiedy nawet widzimy, że ktoś potrzebuje naszej pomocy. Często przymykamy oczy - Oczywiście, spieszymy się do swoich zajęć. To przecież takie naturalne! Z drugiej strony są sytuacje, w których paraliżuje nas strach, a może obawa przed czymś.

Sytuacja o której piszemy to dowód, że w Połańcu są osoby, które chcą  świadczyć innym swój czas, energię i chęć niesienia pomocy potrzebującym. Mowa o trzech młodych mieszkańcach miasta, uczniach Szkoły Podstawowej w Połańcu – Kamil Żmija, Kamil Banaś, Kuba Kosowicz, którzy kilka dni temu pomogli pani Janinie Wojnarowskiej – mieszkance Połańca, która znalazła się w realnej sytuacji zagrażającej Jej życiu. Wydarzenie miało miejsce na ulicy Ruszczańskiej, kiedy to pani Janina po odbyciu wizyty w Przychodni Zdrowia kierowała się w stronę domu ulicą Ruszczańską w górę poruszając się na elektrycznym wózku inwalidzkim, gdy ten w pewnym momencie odmówił posłuszeństwa. Widok niebezpieczeństwa wzbudził zainteresowanie młodych chłopców, którzy nie zwlekając czym prędzej ruszyli z pomocą, aby uchronić przed stoczeniem wózka. Chłopcy dopchali zablokowany wózek z panią Janiną do samego domu zapobiegając tym samym przed wypadkiem.

Pani Janina składa serdeczne podziękowania za udzieloną pomoc oraz kieruje szczególne podziękowania Rodzicom chłopców za wychowanie.

31 lipiec 2015 Czytaj więcej

Nowy samochód bojowy trafi do OSP w Ruszczy

dodano przez: Justyna

O tym, jak ważne są inwestycje w straż pożarną nie trzeba chyba nikogo przekonywać. W celu prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, utrzymywane przez Miasto i Gminę Połaniec, są systematycznie doposażane w najnowocześniejszy sprzęt oraz umundurowanie ochronne.

Największym jednak kosztem i problemem jest zapewnienie dobrych samochodów, które są niezbędne w pracy jednostek. Na ten cel Miasto i Gmina Połaniec sukcesywnie pozyskuje środki, dlatego też w najbliższym czasie, nowy ciężki pojazd ratowniczo-gaśniczy trafi do OSP w Ruszczy.

31 lipiec 2015 Czytaj więcej

Młodzież z Połańca uczestniczyła w Spotkaniu Młodzieży z Miast Partnerskich we włoskim Viggiano

dodano przez: Aleksandra

   W dniach 13 - 19 lipca 2015 roku we Włoszech, w ramach współpracy Miast Partnerskich, odbyło się Spotkanie Młodzieży z Viggiano (Włochy) - Vonitsa (Grecja) - Połaniec (Polska) - Etoile sur Rhone (Francja). Miasto i Gminę Połaniec reprezentowała 10-cio osobowa delegacja młodzieży z Publicznego Gimnazjum w Połańcu, Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu, Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy oraz Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu wraz z opiekunkami - Magdaleną Przybył i Anną Farmas.

31 lipiec 2015 Czytaj więcej

ZAPROSZENIE

dodano przez: Grzegorz

31 lipiec 2015 Czytaj więcej

WIELKA REWITALIZACJA POŁAŃCA DOBIEGA KOŃCA!

dodano przez: Justyna

"Rewitalizacja centralnych obszarów miasta Połańca" to projekt, dzięki któremu w Połańcu zrealizowano wielkie i niezwykle ważne przedsięwzięcie, mające na celu nie tylko zagospodarowanie przyjaznej przestrzeni dla społeczności lokalnej, ale przede wszystkim zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy poprzez poprawę starej, zniszczonej infrastruktury komunalnej i przebudowę infrastruktury drogowej.

17 czerwca 2015 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podpisał umowę z Gminą Połaniec na dofinansowanie inwestycji pn. „Rewitalizacja centralnych obszarów miasta Połańca”, w ramach Działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast” RPOWŚ na lata 2007 - 2013. Koszt całkowity inwestycji to ponad 12 mln zł, w tym kwota dofinansowania to ponad 5,5 mln zł.

30 lipiec 2015 Czytaj więcej

Premie dla młodych rolników

dodano przez: Dominika

Od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Termin ten oraz zasady ubiegania się o takie premie podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR Andrzej Gross w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na portalu internetowym Agencji. Ogłoszenie naboru wniosków było możliwe dzięki wejściu w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy dla młodych rolników.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. W ramach PROW 2014 - 2020 do rozdysponowania jest 718 mln euro.

30 lipiec 2015 Czytaj więcej

LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA Z WIZYTĄ W POŁAŃCU

dodano przez: Dominika

W dniach 28 – 29 lipca odbyło się w Połańcu spotkanie Lokalnych Grup Działania z terenu województwa świętokrzyskiego i spoza - celem podsumowania dotychczasowej współpracy, zaprezentowania zrealizowanych już projektów oraz wypracowania celów i kierunków realizacji lokalnej strategii rozwoju na lata 2014 – 2020. Spotkanie rozpoczęło się oficjalnym powitaniem gości w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec przez Burmistrza Połańca – Jacka Tarnowskiego i Prezes Zarządu LGD Dorzecze Wisły z siedzibą w Połańcu – Anetę Matusiewicz. 

29 lipiec 2015 Czytaj więcej

Informacja dla mieszkańców

dodano przez: Dominika

W dniu 1 sierpnia 2015 roku o godzinie 17.00 przeprowadzony zostanie minutowy powiatowy trening uruchomienia syren alarmowych, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego. 

29 lipiec 2015 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.