STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
 • oferta terenów inwestycyjnych
 • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
 • Most na rzece Wiśle
 • Kopiec Kościuszki
 • Panorama miasta
Z prac Gminy

PREMIERA "PITBULLA" W KINIE IMPRESJA

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

 

Powrót legendy. Seria "Pitbull" w reżyserii Patryka Vegi wraca na ekrany kinowe w Polsce. 11 listopada o godz. 20.00 zapraszamy na PREMIERĘ FILMU w Kinie "Impresja" w Połańcu. W gwiazdorskiej obsadzie produkcji – weteran i ikona serii – Andrzej Grabowski oraz: Przemysław Bluszcz, Sebastian Dela, Tomasz Dedek, Dawid Czupryński, Damian Białas, Natan Gołębiewski, Dominik Gorbaczyński, Jan Hrynkiewicz, Justyna Karłowska, Michał Karmowski i inni.

09 listopad 2021 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

I N F O R M A C J A
 
Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku   gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że poprzez wywieszenie w dniu 9 listopada 2021 roku, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec przy ulicy Ruszczańskiej 27 został podany do publicznej wiadomości wykaz niezbudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzozowej gmina Połaniec, stanowiącej własność Gminy Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0001 Brzozowa jako działka nr 318/1 o powierzchni 0, 0218 ha, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.
Wykaz ten został także zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: polaniec.bip.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” oraz  www.portal.polaniec.eu
 
Załączniki:
05 listopad 2021 Czytaj więcej

"KOSYNIER - NASZA ZIEMIA POŁANIECKA" NR 22 (61) PAŹDZIERNIK 2021

dodano przez: red.

"KOSYNIER - NASZA ZIEMIA POŁANIECKA" NR 22 (61) PAŹDZIERNIK 2021

05 listopad 2021 Czytaj więcej

Gmina Połaniec pozyskała dodatkowe środki na żłobek "Kraina Malucha" w Połańcu

Dodano przez: A.K.

W dniu 3 listopada 2021 r.została podpisana umowa w związku z przyznaniem dodatkowych środków w formie dotacji celowej ze środków Wojewody Świętokrzyskiego na funkcjonowanie miejsc opieki w trybie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 20211 r.  o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, na realizację zadania w Żłobku „Kraina Malucha” w Połańcu.
04 listopad 2021 Czytaj więcej

Z ORŁEM NA PIERSIACH - ZAPOWIEDŹ

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Z ORŁEM NA PIERSIACH - historia ułana Legionów Polskich Bolesława Kubika

04 listopad 2021 Czytaj więcej

Badanie kontrolne - GUS

dodano przez: red.


Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

 • Badanie odbędzie się od 12 do 24 listopada 2021 r.
 • Celem badania kontrolnego jest ocena jakości danych zebranych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.
 • Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym.
 • Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021.
 • Ankieterzy statystyczni kontaktować się będą z wylosowanymi do badania respondentami wyłącznie z numeru telefonu: 22 828 88 88.
 • Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie spis. gov. pl lub na infolinii 22 279 99 99.
 • Więcej informacji spis. gov. pl
04 listopad 2021 Czytaj więcej

Propozycja kinowa na najbliższe dni

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Zapraszamy do kina IMPRESJA na film FURIOZA w dniach 6 - 8 listopada godzina 19:00.

04 listopad 2021 Czytaj więcej

Warsztaty wokalne z Kubą Jurzykiem w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Zapraszamy na warsztaty wokalne z Kubą Jurzykiem
Termin:
5 listopada godz. 17.00 - 22.00
6 listopada godz. 12.00 - 19.00

 

Warsztaty realizowane są w ramach projektu "Ocalić od zapomnienia...", a dofinansowane z konkursu grantowego „DZIAŁAJ LOKALNIE 2021", dofinansowanego ze środków Programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) oraz Ośrodka Działaj Lokalnie: Fundacja Aktywizacji i Rozwoju FARMa.
 
04 listopad 2021 Czytaj więcej

Protokół z dn. 2.11.2021

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Protokół z dn. 2.11.2021 z konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

ZAŁĄCZNIK:

Protokół

04 listopad 2021 Czytaj więcej

Cyfrowa Gmina "GRANTY PPGR"

Dodano przez: A.K. 

SKŁADANIE WNIOSKÓW ZOSTAŁO WYDŁUŻONE DO JUTRA -

3 LISTOPADA DO GODZINY 16:00

W związku z możliwością ubiegania się o 100% dofinansowania na zakup komputerów stacjonarnych, laptopów bądź tabletów dla uczniów szkół podstawowych i szkół średnich, którzy zamieszkują miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej i będących członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR, w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Gmina Połaniec przekazała na początku tygodnia do placówek oświatowych tę informację i można w tych szkołach pobrać właściwe dokumenty. Z uwagi na fakt, iż program przeznaczony jest dla uczniów zamieszkujących Gminę Połaniec, ale mogą oni uczęszczać do szkół poza gminą (wskazanie jest co do miejsca zamieszkania ucznia), natomiast przodek w linii prostej mógł pracować w PPGR na terenie Gminy Połaniec jak i poza nią, w innej gminie objętej PPGR, zwracamy się z prośbą o złożenie stosownych oświadczeń wraz ze wskazaniem czy ma to być komputer stacjonarny, laptop bądź tablet, do dnia 2 listopada do godz. 16:00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Połaniec.

02 listopad 2021 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.