STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Jakie były tegoroczne Dni Kultury Połanieckiej?

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

W tym roku Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu postawiło na różnorodność muzyczną . Umiejętnie połączyło klasykę Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach z muzyką rozrywkową Mariusza Kalagi i wysokim sopranem Renée Fleming w operetce „Wesoła wdówka”. Na koncert filharmonii i warsztaty zaprosili dzieci i rodziców.

26 październik 2021 Czytaj więcej

CYKL KONKURSÓW "POŁANIEC - MOJE MIASTO - MOJA GMINA"

dodano przez: red.


ZAPRASZAMY DO URZĘDU MIASTA I GMINY (P.210) PO ODBIÓR NAGRÓD OSOBY, KTÓRE ZWYCIĘŻYŁY W PIERWSZYCH OGŁOSZONYCH KONKURSACH,

PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI UDZIELIŁYPANI ANGELIKA GOLEŃ I PANI MONIKA SZYWAŁA.

ZWYCIĘZCÓW WYLOSOWAŁ ANTOŚ

22 październik 2021 Czytaj więcej

Ważna informacja dla hodowców trzody chlewnej - Afrykański pomór świń w naszym powiecie

dodano przez: red.


Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu 113 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2021 r. Ognisko ASF nr 2021/113 (ognisko pierwotne) wyznaczono 14 października 2021 r. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 51 świń (7 loch, 30 prosiąt, 13 tuczników, 1 knur), położonym w miejscowości Czarzyzna, w gminie Łubnice, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie, tj. na obszarze objętym ograniczeniami I wymienionym w załączniku do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (RWK) 2021/605. Obszar ten sąsiaduje z obszarem objętym ograniczeniami III wyznaczonym z powodu występowania ognisk ASF u świń w powiecie mieleckim w województwie podkarpackim. W gospodarstwie, w którym wykryto ognisko ASF, Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki związane z likwidacją choroby, zgodnie z procedurami IW oraz rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2020/687, w tym m.in. zabicie i utylizację świń, oczyszczanie i dezynfekcję, wyznaczanie obszarów zapowietrzonego i zagrożonego. Wokół ogniska ASF wyznaczono obszar zapowietrzony i obszar zagrożony (w promieniu 10 km od ogniska choroby).


W Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 21 października pod pozycją 3379 zostało opublikowane Rozporządzenie 9/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów staszowskiego i buskiego.

W dniu 21 października pod przewodnictwem Wojewody Świętokrzyskiego odbyło doraźne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku ze stwierdzonym w województwie świętokrzyskim w dniu 14.10.2021 r. pierwszym ogniskiem wirusa ASF u świń, w gminie Łubnice, powiat staszowski, w bliskim sąsiedztwie z powiatem mieleckim w woj. podkarpackim, który objęty jest ograniczeniami III w rozumieniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. UE. L. 2021.129.1 z dnia 2021.04.15). Narada z udziałem Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz szefami  służb, inspekcji, straży, zarządców dróg, przedstawicieli Zarządów Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego, Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz organami samorządu gminnego i powiatowego z powiatu staszowskiego i buskiego, poświęcona była ocenie dotychczas zrealizowanych wspólnych działań przez służby zespolone oraz administrację publiczną na szczeblu gminnym i powiatowym oraz wypracowaniu dalszych wnioskówi rekomendacji, celem skutecznego zwalczenia powstałego ogniska w województwie świętokrzyskim.W związku z pojawieniem się ogniska choroby Wojewoda Świętokrzyski w ramach działań koordynacyjnych m.in. na wniosek Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wydał rozporządzenie nr 9/2021 z dnia 19 października 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów staszowskiego i buskiego, które ustanawia obszary zapowietrzone w promieniu 3 km od ogniska choroby ASF oraz obszar zagrożony w promieniu 10 km od ogniska. Wymienione rozporządzenie określa również nakazy oraz zakazy dla właścicieli gospodarstw rolnych oraz lokalnych zarządców dróg na ustanowionych rozporządzeniem obszarach. Lokalizację ognisk choroby i wyznaczone strefy w Polsce zobrazowano na stronie https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa.

ROZPORZĄDZENIE  WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

W sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów staszowskiego I buskiego

(po klinięciu otworzy się całościowy dokument)

 

W czwartek w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim zebrał się sztab zarządzania kryzysowego, w którym wziął udział burmistrz Połańca – Jacek Tarnowski. Omawiano i planowano prace związane z potwierdzonym przypadkiem w naszym powiecie.

Fot. Echo dnia

Zdjęcie przedstawia posiedzenie sztabu zarządzania kryzysowego w związku z ASF

21 październik 2021 Czytaj więcej

KOMUNIKAT

Dodano przez: A.K.

KOMUNIKAT

w sprawie konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Na podstawie Uchwały Nr LVII/346/10 Rady Miejskiej w Połańcu z 14 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

do konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 , których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. Konsultacje prowadzone będą poprzez wypełnienie formularza konsultacji. Projekt Programu oraz formularz konsultacji będą dostępne na stronie internetowej www.portal.polaniec.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, pokój 220. Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie lub w formie elektronicznej /adres e-mail: weronika.janowska@poczta.polaniec.eu lub sekretariat@poczta.polaniec.eu w terminie do 29 października 2021 roku. Opracowywany Program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego w roku 2022.

Załączniki:

PROJEKT - POŻYTEK  2022

FORMULARZ 2022

20 październik 2021 Czytaj więcej

Propozycje kinowe na weekend

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Zapraszamy do kina Impresja na filmy:

Wesele

19 październik 2021 Czytaj więcej

KOLEJNE DOBRE WIEŚCI ZE STREFY INWESTYCYJNEJ - TYM RAZEM „B”

dodano przez: red.


W wyniku ogłoszonego przetargu „obszar  3” o powierzchni 0,5491 ha Miasto i Gmina Połaniec wybrała złożoną ofertę przez firmę  Corona Serwis. Inwestor  zamierza wybudować zakład produkcyjno – magazynowy, w którym planuje produkować uszczelnienia dla zaworów bezpieczeństwa oraz komponenty dla systemów związanych z bezpieczeństwem procesowym. Główny obiekt - będzie to hala produkcyjno – magazynowa o powierzchni 800 m² oraz obiekt dwukondygnacyjny administracyjno – socjalny o powierzchni 400 m² za kwotę minimum 4 mln zł i stworzenie  na wybudowanej inwestycji minimum 15 miejsc pracy.

15 październik 2021 Czytaj więcej

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. informuje, że w dniu 19 października 2021 r.  (wtorek) w godz. od 7.00 do 18.00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła i centralnej ciepłej wody użytkowej na terenie miasta Połaniec z powodu pilnych prac remontowych wykonywanych przez Enea Elektrownia Połaniec S.A.

 

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy

15 październik 2021 Czytaj więcej

Spis Powszechny. To był obowiązek każdego Polaka. Teraz GUS wnioskuje o kary

W Narodowym Spisie Powszechnym wzięło udział ponad 95 proc. Polaków. Pozostali muszą liczyć się z sankcjami. Do końca września GUS wystawił już ponad 300 zgłoszeń na policję za odmowę wzięcia w nim udziału.

Narodowy Spis Powszechny był obowiązkowy, dlatego osoby, które odmówiły wzięcia w nim udziału, muszą się liczyć z sankcjami. Odmowa wiąże się z grzywną w wysokości do 5 tys. zł, a podanie nieprawdziwych informacji zagrożone jest karą do dwóch lat pozbawienia wolności. O ich wysokości zadecyduje jednak sąd.

W tej chwili GUS składa zawiadomienia na policję o popełnieniu wykroczenia. - W skali całego kraju wystawiliśmy do końca września ponad 300 zgłoszeń na policję za odmowę wzięcia udziału w spisie - informuje Karolina Banaszek, rzecznik GUS.

Przypomnijmy, że w spisie można było wziąć udział od początku kwietnia do końca września. To badanie statystyczne realizowane jest raz na 10 lat w niemal każdym kraju na świecie, zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych, takich jak UE i ONZ.

Przypominamy, że osoby które odmówiły rachmistrzowi podania informacji deklarując np. samospis internetowy również traktuje sie jako odmowę.

13 październik 2021 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K. 

Informacja w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu analizy i oceny wniosków wraz z dokumentacją o przyznanie stypendiów artystycznych dla dzieci i młodzieży zajmującym się twórczością artsytyczną.

ZARZĄDZENIE 

12 październik 2021 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.