STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

OGŁOSZENIE

dodano przez: Dominika

12 sierpień 2014 Czytaj więcej

Wymiana systemu oświetlenia ulicznego w mieście

dodano przez: Dominika

Trwa realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na sukcesywnej wymienianie słupów  i energochłonnych opraw oraz zastępowaniu je nowymi, energooszczędnymi źródłami światła. Oświetlenie uliczne to nieodłączny element każdego miasta i wsi. Na drogach jest nie tylko jaśniej, ale przede wszystkim bezpieczniej, zarówno dla kierowców, jak i przechodniów. Oświetlenia uliczne stanowią ogromne koszty, dlatego słuszna jest decyzja o wymianie przestarzałych technologii. Zrealizowana w ubiegłym  roku i kontynuowana w bieżącym wymiana słupów i opraw jest fragmentem większego zadania, polegającego na sukcesywnym zastępowaniu starych, energochłonnych, nieefektywnych i w większości wyeksploatowanych punktów oświetleniowych nowymi, energooszczędnymi oprawami, o bardzo dobrej jakości. 

12 sierpień 2014 Czytaj więcej

Nowa jakość drogi na ulicy Kubika

dodano przez: Dominika

Dobiegły również końca prace przy przebudowie odcinka drogowego na ulicy Kubika w Połańcu. Z uwagi na nierówności i zaleganie wód  opadowych ruch pojazdów był znacznie utrudniony. W ramach środków pozyskanych z tzw. „Schetynówek”  wzmocniona została nawierzchnia poprzez sfrezowanie – wyrównanie i nałożenie warstw bitumicznych . Remont objął krwężniki i obrzeża. 

12 sierpień 2014 Czytaj więcej

ULICA KILIŃSKIEGO PRZEBUDOWANA

dodano przez: Dominika

Dobiegły końca prace przy przebudowie odcinka drogowego na ulicy Kilińskiego zaczynającego się od skrzyżowania z ulicą Żapniowską i kończącego skrzyżowaniem z ulicą Kosynierów.  Remont był konieczny z uwagi na zniszczenia drogi. Na całej jej długości występowały liczne spękania i wyszczerbienia krawędzi jezdni. Dodatkowo na drodze była duża liczba dziur i wybojów. Podobnie chodnik i parkingi wymagały remontu z uwagi na spękania i nierówności.  Trzy parkingi przeszły gruntowną przebudowę – w tym jeden z nich uległ poszerzeniu o dodatkowe trzy miejsca parkingowe. Nowa nawierzchnia asfaltowa, odnowiony chodnik i parkingi mają bardzo duży wpływ na poprawę warunków bezpieczeństwa. Zadanie zostało zrealizowane w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeńśtwo - Dostępność - Rozwój". 

12 sierpień 2014 Czytaj więcej

PRECYZYJNIE I PLANOWO

dodano przez: Dominika

Mimo sezonu wakacyjnego i urlopowego, upałów oraz obfitych deszczów prace na moście połanieckim idą zgodnie z planem. Wykonywane jest nanoszenie żywicy na beton, przyklejanie papy do podłoża, montowanie estetycznych aluminiowych barierek, układanie zbrojenia stalowego i zalewanie betonem chodnika dla pieszych oraz pasa ruchu dla rowerzystów.

11 sierpień 2014 Czytaj więcej

Dotacje na edukację ekologiczną

dodano przez: Dominika

ZielonyPunkt.co, już od blisko 10 lat, wspiera Związki Gmin i Gminy w całym kraju, w realizacji wielu wartościowych działań edukacyjnych, kształtujących świadomość proekologiczną mieszkańców, w szczególności w kontekście gospodarowania odpadami, w tym selektywnej zbiórki odpadów oraz odnawialnych źródeł energii.

Wspieramy naszych Partnerów, Związki Gmin i Gminy w realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnych. Prowadzimy zajęcia interaktywne z dziećmi i młodzieżą w każdym wieku (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, także specjalne, uczelnie wyższe), szkolimy dorosłych, organizujemy i realizujemy pikniki ekologiczne, przygotowujemy materiały informacyjne i dydaktyczne, wdrażamy konkursy z atrakcyjnymi cennymi nagrodami. Uczestniczymy w produkcji programów telewizyjnych dotyczących segregacji odpadów:

Zielona Rewolucja prowadzona przez ZielonyPunkt.co trwa!

08 sierpień 2014 Czytaj więcej

WIELKA PRZEBUDOWA NA OSIEDLU PÓŁNOC

dodano przez: Dominika

Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie miasta Połańca wraz z przebudową sieci w ramach projektu pn.: "Rewitalizacja centralnych obszarów miasta Połańca" to przedmiotowe zadanie  podpisanej umowy na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury drogowejW planie rozwoju Połańca ważne miejsce zajmuje rozbudowa infrastruktury technicznej. Nowoczesna infrastruktura nie tylko zapewnia mieszkańcom wysoką jakość życia, ale i w istotny sposób zwiększa atrakcyjność inwestycyjną miasta i gminy.

08 sierpień 2014 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.