STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

KOLEJNE DOBRE WIEŚCI Z TERENÓW INWESTYCYJNYCH POŁAŃCA – Tak będzie wyglądał jeden z największych zakładów na strefie inwestycyjnej „C”

Dnia 8 lipca miało miejsce podpisanie aktu notarialnego na sprzedaż obszaru 9 i 10-go firmie z Mielca TYCNER o powierzchni ok. 10ha na terenie inwestycyjnym strefy „C”. Inwestor zobowiązał się w ofercie i akcie notarialnym wybudować ogromne centrum logistyczno – dystrybucyjne z częścią produkcyjną o powierzchni ok. 31,200 tys. m2 oraz budynku socjalno – biurowego o powierzchni użytkowej ok. 3000 m2. Zadeklarowana ilość utworzonych miejsc pracy na ww. obszarze to min. 155. Wartość min. nakładów 60 mln zł.

Cała inwestycja podzielona jest na kilka etapów.  Po przekazaniu gruntu inwestorowi, inwestor przystąpił do uzyskiwania niezbędnych formalnych decyzji pozwalających na  realizację danego zadania. Aktualne zawansowanie dokumentacji technicznej pozwala na przedstawienie mieszkańcom kształtu i wielkoci inwestycji w postaci końcowej wizualizacji pierwszych 2- etapów. Jeśli procedury uzyskiwania wszystkich niezbędnych decyzji do budowy będą realizowane w terminach ustawowych – „wbicie łopaty” – rozpoczęcie budowy zapowiada inwestor na wiosnę 2022 roku, – co jest bardzo dobrą informacją dla mieszkańców gminy naszej i okolic.

17 wrzesień 2021 Czytaj więcej

SPISZ SIĘ W NAJBLIŻSZY PIĄTEK NA PLACU TARGOWYM W MOBILNYM PUNKCIE SPISOWYM

SPISZ SIĘ W NAJBLIŻSZY PIĄTEK W MOBILNYM PUNKCIE SPISOWYM NA PLACU TARGOWYM

SPIS PRZEPROWADZAĆ BĘDZIE GMINNE BIURO SPISOWE W POŁAŃCU:

JAKUB MORYTO - KOORDYNATOR

DOMINIKA REICHERT - CZŁONEK GMINNEGO BURA SPISOWEGO

Zapraszamy w najbliższy piątek

16 wrzesień 2021 Czytaj więcej

INFOLINIA WYDŁUŻONA

dodano przez: red.


16 wrzesień 2021 Czytaj więcej

Propozycje kinowe

17 - 19 września - SMALL WORLD - Film poruszający bardzo trudny temat dziecięcej pornografii i handlu nieletnimi.

17 - 19 września - LASSIE, WRÓĆ! - Historia najwierniejszego psa świata i jego niezwykłej podróży w poszukiwaniu domu i najlepszego kumpla.

 

 

16 wrzesień 2021 Czytaj więcej

SPIS POWSZECHNY NA FINISZU

dodano przez: red.

Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce. Aby uniknąć grzywny, należy to zrobić do końca września.


 

  • Już tylko kilka tygodni dzieli nas od zakończenia Narodowego Spisu Powszechnego.
  • Każdy mieszkaniec Polski ma obowiązek wziąć w nim udział. Odmowa grozi wysoką karą.

Osoby, które jeszcze nie dokonały spisu prosimy o jak najszybsze dokonanie obowiazku obywatelskiego.

Nie udzielenie informacji rachmistrzowi lub deklaracja samospisu zostaje potraktowane jako odmowa udziału w spisie, co skutkuje karą grzywny.

14 wrzesień 2021 Czytaj więcej

DNI KULTURY POŁANIECKIEJ 2021

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Zapraszamy na Dni Kultury Połanieckiej 2021

13 wrzesień 2021 Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY POŁANIEC

ogłasza

pierwszy przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Połaniec, położonej
w Brzozowej gmina Połaniec, oznaczonej jako działki nr: 706/2 o powierzchni  0,7661 ha, 706/3 o powierzchni 0,6294 ha i 706/4 o powierzchni 0,9437 ha, o łącznej powierzchni 2,3392 ha, stanowiącej część obszaru inwestycyjnego 8, włączonej w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” – Podstrefa Połaniec.

Działki nr: 706/2 o powierzchni  0,7661 ha, 706/3 o powierzchni 0,6294 ha i 706/4 o powierzchni 0,9437 ha, o łącznej powierzchni 2,3392 ha, stanowią część obszaru inwestycyjnego 8, który został włączony w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” – Podstrefa Połaniec, ustanowionej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15grudnia 2008 roku (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1248 ze zm.). Powyższe działki są uregulowana w księdze wieczystej nr KI1A/00033279/2 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość ta nie jest obciążona żadnymi długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec, uchwalonym uchwałą Nr LI/299/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 kwietnia 2010 roku (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2010 r., Nr 236, poz. 2348) wraz
z uchwalonymi zmianami:

§  uchwałą Nr LV/334/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 czerwca 2010 roku
(Dz. Urz. Woj. Święt. z 2010 r., Nr 236, poz. 2349),

§  uchwałą Nr XXI/134/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2011 roku

(Dz. Urz. Woj. Święt. z 2012 r., poz. 84), 

§  uchwałą Nr LIX/381/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 23 czerwca 2014 roku

(Dz. Urz. Woj. Święt. z 2014 r., poz. 2196),

§  uchwałą Nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015 roku

(Dz. Urz. Woj. Święt. z 2015 r., poz. 842),

przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
z możliwością sytuowania usług, w tym budynków biurowych– symbol w planie PP17.

Zgodnie z wyżej wymienionym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zostały ustalone zasady zabudowy i zagospodarowania tej nieruchomości, które określają między innymi:

§  wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekraczać 90%;

§  wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 10%;

§  minimalna intensywność zabudowy 0,10;

§  maksymalna intensywność zabudowy 2,7;

§  parking powinien być zapewniony w granicach nieruchomości, gdzie ustala się min. 1 miejsce parkingowe na 15 zatrudnionych pracowników

§  dopuszcza się przebudowę rowów melioracyjnych, poprzez zmianę ich lokalizacji oraz zabudowę rowów melioracyjnych, poprzez ich przykrycie i zarurowanie;

§  forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:

-      wysokość budynków nie może przekraczać 30 m; dopuszcza się większą wysokość budowli, obiektów
i urządzeń np. masztów, instalacji itp., jeżeli wynika to z przyjętej technologii

-      dachy o kącie nachylenia połaci od 100 do 350; dopuszcza się dachy płaskie i o innym kącie  nachylenia, jeżeli wynika to z przyjętej technologii.

Pozostałe informacje wynikające z wyżej wymienionych uchwał można uzyskać na stronie internetowej: polaniec.bip.gov.pl – w zakładce „Rada Miejska”.

 

Zarządzenie

Ogłoszenie

Wyciąg

 

10 wrzesień 2021 Czytaj więcej

Zaszczep się dla siebie i innych

dodano przez: red.


10 wrzesień 2021 Czytaj więcej

KINO IMPRESJA ZAPRASZA - 3 projekcje filmowe

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Zapraszamy do kina Impresja na filmy: ZUPA NIC, KRAINA SMOKÓW oraz MISTRZ

ZUPA NIC - polska komedia w dniach;

11 września (sobota) - godz. 19.00

12 września (niedziela) godz. 19.00

13 września (poniedziałek) godz. 19.00

09 wrzesień 2021 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.