STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Zawiadomienie

dodano przez: red. 

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy  z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1439) zawiadamia, że uchwałą Rady Miejskiej nr XXXV/222/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki tej opłaty, określenie stawki opłaty podwyższonej od właścicieli  nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zwolnienia w części z opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zostały ustalone nowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

03 luty 2021 Czytaj więcej

GMINNE BIURO SPISOWE

dodano przez: red. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - informacje ogólne

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zostanie przeprowadzony od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r. Ostatni raz przeprowadzany był w 2011 roku. W tym roku znów czeka nas Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań - bo zgodnie z przepisami, realizuje się go co 10 lat. Po co?To właśnie w spisach powszechnych ludności i mieszkań zbierane są informacje o miejscu zamieszkania (nie zameldowania), informacje o wieku danej osoby czy jej statusie na rynku pracy. Te podstawowe informacje na temat ludności stanowią dla Głównego Urzędu Statystycznego jedne z najważniejszych danych. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: https://spis.gov.pl/ Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego 2021. Co ważne, tegoroczny spis będzie realizowany następującymi metodami: obowiązkowo metodą samospisu internetowego oraz uzupełniająco: metodą wywiadu telefonicznego i metodą wywiadu bezpośredniego.


Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec - Gminny Komisarz Spisowy

w dniu 25 stycznia 2021 r. utworzył

Gminne Biuro Spisowe

do realizacji zadań narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.  w składzie:

 

1) Bogumiła Niespodziewana -Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego

2) Jakub Moryto-Koordynator gminny

3) Anna Łysiak-Członek

4) Dominika Reichert-Członek

5) Zbigniew Kosowicz-Członek

6) Barbara Haliniak-Członek

7) Danuta Dzieciuch-Członek

8) Patrycja Żelazny-Członek

9) Ewa Patriak-Członek.

......................................................................

Siedziba Gminnego Biura Spisowego w Połańcu

Urząd Miasta i Gminy Połaniec
ul. Ruszczańska 27
28-230 Połaniec

03 luty 2021 Czytaj więcej

Protokół z dn. 28.01.2021

Dodano przez: A.K.

Protokół z dn. 28.01.2021 z zebrania Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację programów polityki zdrowotnej w roku 2021.

Załącznik:

Protokół z dn. 28.01.2021

 

03 luty 2021 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K. 

Grafika dotyczy informacji na temat odbioru odpadów wielkogabarytowych.

ULOTKĘ INFORMACYJNĄ OTRZYMA KAŻDE GOSPODARSTWO DOMOWE NA TERENIE GMINY POŁANIEC

03 luty 2021 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Ostrzeżenie dotyczy zjawiska marznących opadów powodujących gołoledź od godziny 20:00 dnia 02.02.2021 r. do godziny 08:00 dnia 03.02.2021r.

02 luty 2021 Czytaj więcej

DOWÓZ DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ

dodano przez: red. 

02 luty 2021 Czytaj więcej

INFORMACJA

dodano przez: red. 

W dniu 01.02.2021 (poniedziałek) nastąpi przerwa w dostawie centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej dla wszystkich mieszkańców Miasta Połaniec od godz. 15.00 do czasu usunięcia awarii na magistrali ciepłowniczej.

01 luty 2021 Czytaj więcej

Mieszkańcy Gminy … Liczą się dla Polski!

dodano przez: red. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rozpocznie się już 1 kwietnia 2021 r. Spis jest powszechny, czyli dotyczy wszystkich. W przypadku wielu danych badanie stanowi jedyne źródło informacji. Dlatego zadanie to jest ważne nie tylko dla sprawnego funkcjonowania kraju, ale przede wszystkim dla każdego z nas.

01 luty 2021 Czytaj więcej

KONCEPCJA BUDOWY INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC

Dodano przez: A.K.

Połaniec czyni starania zmierzające do stworzenia oferty wspierającej przedsiębiorczość poprzez zapewnienie preferencyjnych warunków prowadzenia i rozwijania działalności.  Mowa o Inkubatorach Przedsiębiorczości przyczyniających się do zwiększenia potencjału i zdolności świadczenia usług przez instytucje otoczenia biznesu. Dzięki zarządzanemu inkubatorowi można poszerzyć i podnieść jakość świadczonych usług, ułatwiających prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej. Celem jest udostępnienie infrastruktury dla osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, osób stawiających swoje pierwsze kroki w biznesie, ale i dla tych już funkcjonujących.  To pomysł na zaistnienie i rozwój firm.

01 luty 2021 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.