STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Informacja w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Połaniec na 2023

Od dzisiaj na platformie Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Połaniec https://polaniec.konsultacjejst.pl/ mogą Państwo zapoznać się ze szczegółami projektów wstępnie dopuszczonych do głosowania, które rozpocznie się 24 października i potrwa do 6 listopada br.

/RED/

 

07 październik 2022 Czytaj więcej

KONDOLENCJE

Ks. Henryk Switek urodził się 1 marca 1932 roku w Połańcu. Studia filozoficzno-teologiczne w latach 1951-1956 odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1956 roku. Jako wikariusz posługiwał w parafiach św. Bartłomieja w Opocznie w latach 1956-1959 oraz w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Skarżysku Kamiennej w latach 1959-1962. Pełnił urząd proboszcza w Ruszkowie w latach 1970-1999. Następnie był kapelanem domu zakonnego Sióstr Miłosierdzia w Kobylanach w latach 1999-2003. W ostatnich latach swojego życia mieszkał w Domu Księży Emerytów w Sandomierzu. W 1991 roku otrzymał nominację na kanonika honorowego Opatowskiej Kapituły Kolegiackiej.

Program uroczystości pogrzebowych:
Sobota, 8 października
Godz. 10.00 – Msza Święta pogrzebowa w kościele pw. św. Marcina w Połańcu.

Wieczny odpoczynek, racz mu dać, Panie…

/RED/

 

07 październik 2022 Czytaj więcej

Umowa na fotowoltaikę na budynku WTZ podpisana.

Dodano przez: Iwona Stachura

W dniu dzisiejszym ( 06.10.2022 r.) w budynku Miasta i Gminy została zawarta umowa pomiędzy gminą Połaniec reprezentowaną przez Jarosława Kądzielę – Zastępcę Burmistrza a Panem Łukaszem Bogaczem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą BOGITECH ŁUKASZ BOGACZ.

Przy podpisaniu umowy obecne były radne Rady Miejskiej, pracownicy urzędu oraz WTZ.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku WTZ w Połańcu oraz jej dostawę wraz z montażem, zgodnie z Programem Funkcjonalno – użytkowym.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn.: ,,Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Połańcu z uwzględnieniem demontażu paneli solarnych i zastosowaniem układu kompensacji mocy biernej ‘’ współfinansowanego ze środków PERON, w ramach Obszary F Programu wyrównywania różnic między regionami III – 2022r.

Termin realizacji wykonania zadania do dnia 30.11.2022r.

Kwota za wykonanie zadania                                     107    311,72 złotych brutto

06 październik 2022 Czytaj więcej

GMINA POŁANIEC DZIĘKI GŁOSOM MIESZKAŃCÓW ZNALAZŁA SIĘ NA LIŚCIE ZWYCIĘZCÓW W KONKURSIE "POD BIAŁO - CZERWONĄ". MASZT STANĄŁ NA RONDZIE!

Gmina Połaniec znalazła się na liście zwycięzców w konkursie „Pod Biało-Czerwoną". Oznacza to, że w naszej gminie stanął maszt z flagą Polski.  Konkurs „Pod Biało-Czerwoną” zakładał sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy zaangażują się w projekt. Inicjatywa otrzymania masztu przez gminę całkowicie była więc zależna od mieszkańców. Aby otrzymać maszt z flagą należało zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia poprzez serwis internetowy https://www.gov.pl/web/bialoczerwona. Gmina Połaniec musiała zebrać minimum 100 głosów poparcia dla inicjatywy zakupu masztu z flagą. Zaproponowany sposób zbiórki głosów zakładał połączenie tradycji z nowoczesnością. Był jednocześnie całkowicie bezpieczny dla chcących się zaangażować w zbiórkę, co w dobie pandemii miało duże znaczenie. 

Celem projektu jest upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Ważnym założeniem projektu jest również budowa wspólnoty i wzmocnienie idei zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego.


W dniu 5.10.2022r. maszt stanął na rondzie przy ul. Żapniowskiej, Madalińskiego, Kościuszki, Czarnieckiego.Niech biało-czerwona dumnie, przez cały rok, powiewa
 w sercach naszych małych Ojczyzn!

#PodBiałoCzerwoną


/RED/

06 październik 2022 Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PROPOL” sp. z o.o. w Osieku, zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
Budowa odcinka magistralnego usytuowanego w miejscowościach Suchowola, Pliskowola, Niekrasów, Gmina Osiek Powiat Staszów’’
znak sprawy 1727/P/22, dofinansowanego w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w ramach programu priorytetowego nr 5.4 „Międzydziedzinowe. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska.”
Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej progu unijnego o którym stanowi art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
 
  • Termin składania ofert: 2022-10-21 12:00
  • Termin otwarcia ofert: 2022-10-21 12:30
  • Termin związania ofertą: do 2022-11-19
 
Wszystkie zainteresowane podmioty zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją przetargową oraz składania ofert poprzez platformę E-Zamówienia:
Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na platformie E-Zamówienia:
 
05 październik 2022 Czytaj więcej

Spotkanie miast partnerskich w Starej Lubovni.

Dodano przez: Iwona Stachura

1 października ( w sobotę ) burmistrz Miasta i Gminy Połaniec Jacek Benedykt Nowak wraz z sekretarz Bogumiłą Niespodziewaną złożyli wizytę w Starej Lubovni, która jest miastem partnerskim Miasta i Gminy Połaniec.

Była to także okazja do świętowania 730 rocznicy powstania tego miasta. W tych dniach w Starej Lubovni odbył się również XXIX L’ubovniasty jarmok.

Burmistrz Starej Lubovni - Ľuboš Tomko, oficjalnie przywitał delegacje z miast partnerskich:Nowego Sącza (Polska), Vsetina (Czechy), Bački Petrovac(Serbia) i Alesd (Rumunia).

05 październik 2022 Czytaj więcej

WSTĘPNE WYNIKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA I GMINY POŁANIEC NA 2023 ROK

Budżet Obywatelski Miasta i Gminy Połaniec na 2023 rok jest kolejną inicjatywą podjętą przez Samorząd Połańca. Jest to pierwsza edycja budżetu obywatelskiego w naszej gminie. Budżet obywatelski, zwany też partycypacyjnym, to demokratyczny proces podejmowania decyzji, w którym każdy mieszkaniec decyduje o sposobie wydatkowania części środków z budżetu gminnego. W tej edycji do Budżetu Obywatelskiego zostało zgłoszonych 20 projektów. Komisja Weryfikująca dokonała oceny formalnej i merytorycznej zgłoszonych projektów. Poniżej publikujemy wstępną listę zadań dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Połaniec 2023 oraz wstępną listę zadań niedopuszczonych do głosowania.

LISTA PROJEKTÓW DOPUSZCZONYCH - WORD

LISTA PROJEKTÓW DOPUSZCZONYCH - PDF

 

LISTA PROJEKTÓW ODRZUCONYCH - WORD

LISTA PROJEKTÓW ODRZUCONYCH - PDF

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr LX/401/2022 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 1 sierpnia 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Połaniec na 2023 rok, zgłaszającym zadanie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od decyzji o niedopuszczeniu zadania do głosowania. Procedura odwołania §13 i §14 wyżej cytowanej Uchwały.

KARTY OCENY MERYTORYCZNO - FORMALNE PROJEKTÓW DOPUSZCZONYCH

KARTY OCENY MERYTORYCZNO - FORMALNE PROJEKTÓW ODRZUCONYCH

 

/RED/

 

04 październik 2022 Czytaj więcej

Zebranie wiejskie Ruszcza Kępa

Iwona Stachura

04 październik 2022 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.