STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

KINO IMPRESJA ZAPRASZA

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

"O czym marzą zwierzęta" w kinie Impresja
2 i 3 października o godz. 17.00
Poranek w Kinie 4 października o godz. 11.00

 

"25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy"
2, 3 i 5 października o godz.19.00

29 wrzesień 2020 Czytaj więcej

ROZWÓJ STREFY C - WBICIE ŁOPATY POD BUDOWĘ ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO

Dodano przez: A.K. 

W dniu 22.09.2020 r. na Strefie Inwestycyjnej Połańca odbyło się uroczyste rozpoczęcie inwestycji firmy ‘Multon”.
Firma „Multon” wybuduje zakład  do produkcji pelletu (różnego asortymentu),który zamierza eksportować za granicę jak również sprzedawać na rynku krajowym.
Inwestycja kompleksowo obejmować będzie budowę zakładu, który stworzy 30 miejsc pracy (bezpośrednio w zakładzie).
Inwestycja generowała będzie również potrzebę korzystania z usług firm zewnętrznych, a tym samym  stworzy dodatkowe możliwości w znalezieniu pracy wynikające z działalności wokół zakładu.
 
25 wrzesień 2020 Czytaj więcej

NABÓR WNIOSKÓW NA STYPENDIA ARTYSTYCZNE 2019/2020

dodano przez: red.

INFORMACJA 
 
Miasto i Gmina Połaniec informuje, że do dnia 30 września 2020 roku, będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendiów artystycznych dla dzieci i młodzieży zajmujących się twórczością artystyczną. Wnioski można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec. (parter skrzynka z napisem STYPENDIA ARTYSTYCZNE)
 
Szczegółowe informacje znajdują się w Uchwale Nr XLV/298/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków, wysokości i trybu przyznawania stypendiów artystycznych dzieciom i młodzieży zajmującym się twórczością artystyczną.
 
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
 
 
 
 
 
 
25 wrzesień 2020 Czytaj więcej

Dodatkowy nabór dla osób zainteresowanych (właścicieli budynków jednorodzinnych) zakupem i montażem zestawów paneli fotowoltaicznych z dofinansowaniem unijnym

Dodano przez: A.K. 

GMINA POŁANIEC
informuje
 
że w terminie od 24.09.2020 r. do 1.10.2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu, prowadzony będzie dodatkowy nabór dla osób zainteresowanych (właścicieli budynków jednorodzinnych) zakupem i montażem zestawów paneli fotowoltaicznych z dofinansowaniem unijnym. Nabór prowadzony jest z uwagi na to, że w ramach programu Gmina Połaniec dysponuje środkami umożliwiającymi dofinansowanie większej liczby urządzeń.
 
Dostępne rodzaje i wielkości instalacji: 
Panele fotowoltaiczne 
Zestaw paneli fotowoltaicznych o mocy 2,24 kWp – ok. 2 zestawy
Zestaw przeznaczony jest dla domostw, w których roczne zużycie energii elektrycznej wynosi do 2500 kWp 
Koszt ponoszony przez mieszkańca: 3 811,20 zł
 
Zestaw paneli fotowoltaicznych o mocy 3,36 kWp – ok. 13 zestawów 
Zestaw przeznaczony jest dla domostw, w których roczne zużycie energii elektrycznej wynosi od 2 500 kWh do 3 500 kWh
Koszt ponoszony przez mieszkańca: 5 241,60 zł
 
Zestaw paneli fotowoltaicznych o mocy 4,48 kWp – ok. 16 zestawów 
Zestaw przeznaczony jest dla domostw, w których roczne zużycie energii elektrycznej wynosi powyżej 3 500 kWp 
Koszt ponoszony przez mieszkańca: 7 437,12 zł
 
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż dostępnych zestawów paneli fotowoltaicznych zostanie utworzona lista rezerwowa. Jeżeli pojawi się możliwość dofinansowania większej ilości zestawów niż zaplanowano w ogłoszeniu, pierwszeństwo zakupu instalacji paneli fotowoltaicznych będą miały osoby z listy rezerwowej. 
 
Szczegółowe informacje na temat dostępnych rodzajów i wielkości instalacji udzielane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu, ul. Ruszczańska 27, pok. nr 203 lub pod numerem telefonu  15 865 0178.
 
Właścicielom domu jednorodzinnego, którzy w 2020r. poniosą koszty związane z zakupem i montażem instalacji kolektorów słonecznych przysługiwać będzie ulga termomodernizacyjna. Kwotę poniesionego wkładu własnego, właściciel będący podatnikiem, będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania. 
 
 
 
 
 
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
 

REGULAMIN

DEKLARACJA

24 wrzesień 2020 Czytaj więcej

KINO IMPRESJA ZAPRASZA

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Mulan w kinie Impresja 25,26,28 września o godz. 19.00 i 27 września o godz. 16.00

24 wrzesień 2020 Czytaj więcej

DNI KULTURY 2020

dodano przez: red.

Dni Kultury Połanieckiej 2020 – zapraszamy

27 września  godz.18.30 – retransmisja koncertu „Razem z Andre Rieu. Muzyka z magicznego Mastricht” – cena 20zł  

4 października godz. 17,30 – wernisaż twórczości Klubu Środowisk Twórczych TMZM w Mielcu

4 października godz. 18.00 – koncert „Ludożercy z innej wsi”  w wykonaniu Malwiny Peszek i Tomasza Grdenia  (bezpłatne wejściówki w kasie CKiSz)

8- 9 października   - warsztaty artystyczne „Co mi w duszy gra”

17 października godz. 18.00 – Koncert „ Na dwa Świerszcze”  plac przy budynku CKiSz

17 października – Wieczorne zwiedzanie Galerii Kościuszkowskiej i Archeologicznej

Załącznik nr 1 plakat

22 wrzesień 2020 Czytaj więcej

SESJA RADY MIEJSKIEJ - ZAWIADOMIENIE

dodano przez: red.

   Połaniec, dn. 21.09.2020r.
 
Z   A   W   I   A   D   O   M   I   E   N   I   E
 
 
 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. w Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu  23 września 2020r.- godz. 15.30. 
 
Miejsce posiedzenia: sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu, ul. Żapniowska 1. 
 
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad/x.
3. Podjęcie uchwał:
 
a/ podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  i Gminy Połaniec na lata 2020 – 2023,
b/ podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2020   rok,
c/ podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Połaniec, w roku szkolnym 2020/2021, 
d/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/27/11 z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie  zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi poprzez  ich zagospodarowanie w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów” w miejscowości Rzędów (gmina Tuczępy) oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Kompleksowy system Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE,
e/ podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych 
   w Połańcu, przy ulicy Wyzwolenia, w obrębie Strefy Inwestycyjnej B, w drodze          
   przetargu.
4.   Zakończenie obrad.
 
               /x – do porządku obrad mogą być
                     wprowadzone dodatkowe tematy
 
                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                   Stanisław Lolo
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zebranie Komisji:
23.09.2020r. – 14.30  wspólne zebranie Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Komisji Rolnictwa i Komisji Budżetu.
 
21 wrzesień 2020 Czytaj więcej

Dodatkowy nabór na zestaw kolektorów słonecznych

dodano przez: red.

 

GMINA POŁANIEC informuje, że w terminie od 21.09.2020 r. do 25.09.2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu, prowadzony będzie dodatkowy nabór dla osób zainteresowanych (właścicieli budynków jednorodzinnych) zakupem i montażem zestawów kolektorów słonecznych z dofinansowaniem unijnym. Nabór prowadzony jest z uwagi na to, że w ramach programu Gmina Połaniec dysponuje środkami umożliwiającymi dofinansowanie większej liczby urządzeń. Dostępne rodzaje i wielkości instalacji: Kolektory słoneczne Zestaw ze zbiornikiem 300 dm3 (2 panele) – ok. 20 zestawów Zestaw przeznaczony jest dla rodzin, w których znajduje się do 4 użytkowników ciepłej wody Szacowany koszt ponoszony przez mieszkańca dla instalacji: - montowanych na budynku mieszkalnym – 4 209,60 zł - montowanych poza budynkiem mieszkalnym 5 525,10 zł Zestaw ze zbiornikiem 400 dm3 (3 panele) - ok. 9 zestawów Zestaw przeznaczony jest dla rodzin, w których znajduje się 4 i więcej użytkowników ciepłej wody Szacowany koszt ponoszony przez mieszkańca dla instalacji: - montowanych na budynku mieszkalnym – – 4 862,40 zł - montowanych poza budynkiem mieszkalnym – 6 381,90 zł O zakwalifikowaniu do realizacji będzie decydowała kolejność zgłoszeń Szczegółowe informacje na temat dostępnych rodzajów i wielkości instalacji udzielane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu, ul. Ruszczańska 27, pok. nr 203 lub pod numerem telefonu 15 865 0178. Właścicielom domu jednorodzinnego, którzy w 2020r. poniosą koszty związane z zakupem i montażem instalacji kolektorów słonecznych przysługiwać będzie ulga termomodernizacyjna. Kwotę poniesionego wkładu własnego, właściciel będący podatnikiem, będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

 

PLAKAT

DEKLARACJA

REGULAMIN

21 wrzesień 2020 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.